Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hole Gard AS
Juridisk navn:  Hole Gard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62440026
Hole Gard Hole Gard Fax: 62441556
2450 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 986864423
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/4/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Elverum As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.71%
Resultat  
  
102.5%
Egenkapital  
  
-0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.566.000 7.737.000 5.966.000 8.113.000 6.473.000
Resultat: 2.000 -80.000 220.000 289.000 451.000
Egenkapital: 1.208.000 1.211.000 1.274.000 1.093.000 865.000
Regnskap for  Hole Gard AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.566.000 7.737.000 5.966.000 8.113.000 6.473.000
Driftskostnader -8.316.000 -7.634.000 -5.668.000 -7.770.000 -5.980.000
Driftsresultat 250.000 102.000 299.000 343.000 493.000
Finansinntekter 1.000 12.000 10.000 8.000 8.000
Finanskostnader -249.000 -194.000 -88.000 -62.000 -50.000
Finans -248.000 -182.000 -78.000 -54.000 -42.000
Resultat før skatt 2.000 -80.000 220.000 289.000 451.000
Skattekostnad -5.000 18.000 -40.000 -61.000 -106.000
Årsresultat -3.000 -62.000 180.000 229.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.360.000 2.481.000 2.848.000 2.808.000 2.408.000
Sum omløpsmidler 4.461.000 4.894.000 4.303.000 1.930.000 1.944.000
Sum eiendeler 6.821.000 7.375.000 7.151.000 4.738.000 4.352.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 1.051.000 1.114.000 933.000 705.000
Sum egenkapital 1.208.000 1.211.000 1.274.000 1.093.000 865.000
Sum langsiktig gjeld 2.445.000 2.754.000 1.968.000 2.000.000 1.692.000
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 3.411.000 3.910.000 1.644.000 1.794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.821.000 7.376.000 7.152.000 4.737.000 4.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.330.000 7.480.000 4.886.000 7.698.000 5.520.000
Andre inntekter 235.000 257.000 1.080.000 416.000 954.000
Driftsinntekter 8.566.000 7.737.000 5.966.000 8.113.000 6.473.000
Varekostnad -2.188.000 -2.123.000 -740.000 -3.452.000 -1.728.000
Lønninger -2.549.000 -2.316.000 -2.075.000 -2.036.000 -1.848.000
Avskrivning -356.000 -282.000 -268.000 -165.000 -156.000
Nedskrivning -123.000 0 0 -8.000
Andre driftskostnader -3.223.000 -2.790.000 -2.585.000 -2.117.000 -2.240.000
Driftskostnader -8.316.000 -7.634.000 -5.668.000 -7.770.000 -5.980.000
Driftsresultat 250.000 102.000 299.000 343.000 493.000
Finansinntekter 1.000 12.000 10.000 8.000 8.000
Finanskostnader -249.000 -194.000 -88.000 -62.000 -50.000
Finans -248.000 -182.000 -78.000 -54.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -62.000 180.000 229.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 853.000 985.000 1.179.000 1.236.000 1.293.000
Maskiner anlegg 604.000 617.000 1.008.000 905.000 248.000
Driftsløsøre 308.000 382.000 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.765.000 1.984.000 2.210.000 2.141.000 1.541.000
Sum finansielle anleggsmidler 595.000 497.000 638.000 667.000 867.000
Sum anleggsmidler 2.360.000 2.481.000 2.848.000 2.808.000 2.408.000
Varebeholdning 1.294.000 748.000 523.000 128.000 116.000
Kundefordringer 3.008.000 3.994.000 3.461.000 1.539.000 1.101.000
Andre fordringer 117.000 96.000 244.000 219.000 78.000
Sum investeringer 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kasse, bank 22.000 36.000 55.000 22.000 628.000
Sum omløpsmidler 4.461.000 4.894.000 4.303.000 1.930.000 1.944.000
Sum eiendeler 6.821.000 7.375.000 7.151.000 4.738.000 4.352.000
Sum opptjent egenkapital 1.048.000 1.051.000 1.114.000 933.000 705.000
Sum egenkapital 1.208.000 1.211.000 1.274.000 1.093.000 865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 185.000 240.000 200.000 164.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.287.000 676.000 974.000 127.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 2.445.000 2.754.000 1.968.000 2.000.000 1.692.000
Leverandørgjeld 662.000 1.259.000 2.430.000 1.116.000 722.000
Betalbar skatt 112.000 37.000 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 804.000 1.271.000 474.000 374.000 953.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 168.000 31.000 2.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 3.411.000 3.910.000 1.644.000 1.794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.821.000 7.376.000 7.152.000 4.737.000 4.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.293.000 1.483.000 393.000 286.000 150.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1 1.1 1
Soliditet 17.7 16.4 17.8 23.1 19.9
Resultatgrad 2.9 1.3 5 4.2 7.6
Rentedekningsgrad 1.0 0.5 3.4 5.5 9.9
Gjeldsgrad 4.6 5.1 4.6 3.3 4
Total kapitalrentabilitet 3.7 1.5 4.3 7.4 11.5
Signatur
19.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2010
Ida Karine Skramstad
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex