Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holm Eiendom AS
Juridisk navn:  Holm Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323322
Svegeskogen 5 Svegeskogen 5 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 927898624
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.41%
Resultat  
  
51.36%
Egenkapital  
  
0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.007.000 993.000 963.000 953.000 924.000
Resultat: 2.178.000 1.439.000 415.000 972.000 2.610.000
Egenkapital: 6.242.000 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000
Regnskap for  Holm Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.007.000 993.000 963.000 953.000 924.000
Driftskostnader -533.000 -485.000 -578.000 -467.000 -552.000
Driftsresultat 474.000 508.000 385.000 485.000 373.000
Finansinntekter 1.823.000 931.000 39.000 487.000 2.238.000
Finanskostnader -120.000 0 -9.000 0 0
Finans 1.703.000 931.000 30.000 487.000 2.238.000
Resultat før skatt 2.178.000 1.439.000 415.000 972.000 2.610.000
Skattekostnad -118.000 -126.000 -97.000 -125.000 -111.000
Årsresultat 2.060.000 1.314.000 318.000 847.000 2.499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.318.000 4.282.000 4.137.000 4.212.000 5.808.000
Sum omløpsmidler 5.270.000 4.255.000 5.111.000 6.775.000 6.273.000
Sum eiendeler 8.588.000 8.537.000 9.248.000 10.987.000 12.081.000
Sum opptjent egenkapital 6.122.000 6.062.000 6.749.000 8.431.000 9.584.000
Sum egenkapital 6.242.000 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.346.000 2.354.000 2.379.000 2.430.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 8.588.000 8.536.000 9.248.000 10.987.000 12.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.007.000 993.000 963.000 953.000 924.000
Driftsinntekter 1.007.000 993.000 963.000 953.000 924.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -228.000 -228.000 -228.000 -285.000
Avskrivning -125.000 -125.000 -125.000 -111.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -132.000 -225.000 -128.000 -146.000
Driftskostnader -533.000 -485.000 -578.000 -467.000 -552.000
Driftsresultat 474.000 508.000 385.000 485.000 373.000
Finansinntekter 1.823.000 931.000 39.000 487.000 2.238.000
Finanskostnader -120.000 0 -9.000 0 0
Finans 1.703.000 931.000 30.000 487.000 2.238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.060.000 1.314.000 318.000 847.000 2.499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.915.000 2.040.000 2.165.000 2.290.000 2.401.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.915.000 2.040.000 2.165.000 2.290.000 2.401.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.403.000 2.242.000 1.972.000 1.922.000 3.407.000
Sum anleggsmidler 3.318.000 4.282.000 4.137.000 4.212.000 5.808.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.803.000 900.000 3.000 550.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.467.000 3.355.000 5.108.000 6.225.000 6.173.000
Sum omløpsmidler 5.270.000 4.255.000 5.111.000 6.775.000 6.273.000
Sum eiendeler 8.588.000 8.537.000 9.248.000 10.987.000 12.081.000
Sum opptjent egenkapital 6.122.000 6.062.000 6.749.000 8.431.000 9.584.000
Sum egenkapital 6.242.000 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 8.000
Leverandørgjeld 0 48.000 73.000 0
Betalbar skatt 118.000 126.000 103.000 127.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 29.000 28.000 31.000 31.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 2.346.000 2.354.000 2.379.000 2.430.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 8.588.000 8.536.000 9.248.000 10.987.000 12.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.924.000 1.901.000 2.732.000 4.345.000 3.903.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 2.1 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 2.1 2.8 2.6
Soliditet 72.7 72.4 74.3 77.8 80.3
Resultatgrad 47.1 51.2 4 50.9 40.4
Rentedekningsgrad 4.0 42.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 26.7 16.9 4.6 8.8 21.6
Signatur
02.03.2021
SIGNATUR
HOLM KNUT
SIGNATUR
HOLM ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex