Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holm Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Holm Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48041459
Lobbenveien 2 Lobbenveien 2 Fax:
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 986456163
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Modum Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.4%
Resultat  
  
-106.97%
Egenkapital  
  
-3.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.811.000 4.911.000 3.354.000 2.860.000 2.809.000
Resultat: -46.000 660.000 98.000 -55.000 -291.000
Egenkapital: 1.111.000 1.157.000 496.000 398.000 453.000
Regnskap for  Holm Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.811.000 4.911.000 3.354.000 2.860.000 2.809.000
Driftskostnader -3.858.000 -4.250.000 -3.257.000 -2.914.000 -3.097.000
Driftsresultat -46.000 660.000 98.000 -54.000 -288.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 -3.000
Resultat før skatt -46.000 660.000 98.000 -55.000 -291.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 660.000 98.000 -55.000 -291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 111.000 223.000 344.000 504.000
Sum omløpsmidler 1.620.000 1.736.000 1.626.000 615.000 677.000
Sum eiendeler 1.810.000 1.847.000 1.849.000 959.000 1.181.000
Sum opptjent egenkapital 811.000 857.000 196.000 98.000 153.000
Sum egenkapital 1.111.000 1.157.000 496.000 398.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 38.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 690.000 1.353.000 561.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 1.810.000 1.847.000 1.849.000 959.000 1.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.811.000 4.911.000 3.354.000 2.860.000 2.809.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.811.000 4.911.000 3.354.000 2.860.000 2.809.000
Varekostnad -79.000 -64.000 -48.000 -7.000 -3.000
Lønninger -1.301.000 -1.800.000 -1.450.000 -1.116.000 -1.533.000
Avskrivning -33.000 -75.000 -81.000 -118.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.445.000 -2.311.000 -1.678.000 -1.673.000 -1.442.000
Driftskostnader -3.858.000 -4.250.000 -3.257.000 -2.914.000 -3.097.000
Driftsresultat -46.000 660.000 98.000 -54.000 -288.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 660.000 98.000 -55.000 -291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 101.000 0 2.000 8.000 16.000
Driftsløsøre 8.000 32.000 106.000 180.000 291.000
Sum varige driftsmidler 109.000 32.000 107.000 188.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 79.000 115.000 157.000 198.000
Sum anleggsmidler 190.000 111.000 223.000 344.000 504.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 241.000 465.000 17.000 35.000 294.000
Andre fordringer 721.000 856.000 974.000 30.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 658.000 415.000 635.000 551.000 353.000
Sum omløpsmidler 1.620.000 1.736.000 1.626.000 615.000 677.000
Sum eiendeler 1.810.000 1.847.000 1.849.000 959.000 1.181.000
Sum opptjent egenkapital 811.000 857.000 196.000 98.000 153.000
Sum egenkapital 1.111.000 1.157.000 496.000 398.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 38.000
Leverandørgjeld 240.000 0 158.000 295.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 150.000 242.000 176.000 76.000 214.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 448.000 1.019.000 190.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 690.000 1.353.000 561.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 1.810.000 1.847.000 1.849.000 959.000 1.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 921.000 1.046.000 273.000 54.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.5 1.2 1.1 1
Soliditet 61.4 62.6 26.8 41.5 38.4
Resultatgrad -1.2 13.4 2.9 -1.9 -10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 2.7 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet -2.5 35.7 5.3 -5.6 -24.4
Signatur
13.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex