Holmheim AS
Juridisk navn:  Holmheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sævråsvegen 118 Sævråsvegen 118 Fax:
5955 Lindås 5955 Lindås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 993005061
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/18/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.46%
Resultat  
  
-158%
Egenkapital  
  
-4.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 185.000 316.000 1.179.000 745.000 273.000
Resultat: -29.000 50.000 -51.000 137.000 6.000
Egenkapital: 510.000 532.000 493.000 534.000 428.000
Regnskap for  Holmheim AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 185.000 316.000 1.179.000 745.000 273.000
Driftskostnader -219.000 -271.000 -1.234.000 -613.000 -271.000
Driftsresultat -33.000 45.000 -55.000 132.000 2.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000
Resultat før skatt -29.000 50.000 -51.000 137.000 6.000
Skattekostnad 6.000 -11.000 11.000 -31.000 -1.000
Årsresultat -23.000 39.000 -40.000 105.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 0 11.000 0 0
Sum omløpsmidler 523.000 562.000 735.000 774.000 459.000
Sum eiendeler 530.000 562.000 746.000 774.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 432.000 393.000 434.000 328.000
Sum egenkapital 510.000 532.000 493.000 534.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 30.000 253.000 240.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 530.000 562.000 746.000 774.000 459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 316.000 1.179.000 745.000 273.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 185.000 316.000 1.179.000 745.000 273.000
Varekostnad 0 0 -22.000 -2.000
Lønninger -196.000 -246.000 -1.203.000 -561.000 -237.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -25.000 -31.000 -30.000 -32.000
Driftskostnader -219.000 -271.000 -1.234.000 -613.000 -271.000
Driftsresultat -33.000 45.000 -55.000 132.000 2.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 39.000 -40.000 105.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 0 11.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 157.000 416.000 -3.000
Andre fordringer 14.000 15.000 11.000 9.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 502.000 547.000 567.000 349.000 446.000
Sum omløpsmidler 523.000 562.000 735.000 774.000 459.000
Sum eiendeler 530.000 562.000 746.000 774.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 432.000 393.000 434.000 328.000
Sum egenkapital 510.000 532.000 493.000 534.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 31.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 138.000 137.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 26.000 114.000 71.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 30.000 253.000 240.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 530.000 562.000 746.000 774.000 459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 503.000 532.000 482.000 534.000 428.000
Likviditetsgrad 1 26.2 18.7 2.9 3.2 14.8
Likviditetsgrad 2 26.2 18.7 2.9 3.2 14.8
Soliditet 96.2 94.7 66.1 6 93.2
Resultatgrad -17.8 14.2 -4.7 17.7 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.5 8.9 -6.8 17.7 1.5
Signatur
28.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex