Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holte Grassfed As
Juridisk navn:  Holte Grassfed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holtefjella 42 Holtefjella 42 Fax:
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 919377739
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestmar Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.6%
Resultat  
  
1.15%
Egenkapital  
  
11.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.800.000 2.267.000 1.351.000 1.422.000 719.000
Resultat: 176.000 174.000 410.000 399.000 571.000
Egenkapital: 1.374.000 1.237.000 1.101.000 781.000 469.000
Regnskap for  Holte Grassfed As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.800.000 2.267.000 1.351.000 1.422.000 719.000
Driftskostnader -1.549.000 -1.997.000 -837.000 -939.000 -131.000
Driftsresultat 251.000 270.000 514.000 482.000 588.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -75.000 -97.000 -105.000 -83.000 -17.000
Finans -75.000 -97.000 -104.000 -83.000 -17.000
Resultat før skatt 176.000 174.000 410.000 399.000 571.000
Skattekostnad -39.000 -38.000 -90.000 -86.000 -132.000
Årsresultat 137.000 135.000 320.000 313.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.344.000 2.486.000 2.580.000 1.430.000
Sum omløpsmidler 1.617.000 1.454.000 1.422.000 1.204.000 813.000
Sum eiendeler 3.819.000 3.798.000 3.908.000 3.784.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.207.000 1.071.000 751.000 439.000
Sum egenkapital 1.374.000 1.237.000 1.101.000 781.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 1.628.000 1.823.000 1.980.000 2.149.000 1.181.000
Sum kortsiktig gjeld 817.000 739.000 826.000 854.000 593.000
Sum gjeld og egenkapital 3.819.000 3.799.000 3.907.000 3.784.000 2.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 805.000 1.064.000 522.000 348.000 98.000
Andre inntekter 995.000 1.203.000 829.000 1.073.000 621.000
Driftsinntekter 1.800.000 2.267.000 1.351.000 1.422.000 719.000
Varekostnad -975.000 -1.331.000 -423.000 -705.000 -85.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -142.000 -142.000 -139.000 -77.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -524.000 -275.000 -157.000 -46.000
Driftskostnader -1.549.000 -1.997.000 -837.000 -939.000 -131.000
Driftsresultat 251.000 270.000 514.000 482.000 588.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -75.000 -97.000 -105.000 -83.000 -17.000
Finans -75.000 -97.000 -104.000 -83.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 137.000 135.000 320.000 313.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.181.000 2.314.000 2.447.000 2.580.000 1.430.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 30.000 39.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.202.000 2.344.000 2.486.000 2.580.000 1.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.202.000 2.344.000 2.486.000 2.580.000 1.430.000
Varebeholdning 979.000 836.000 911.000 673.000 113.000
Kundefordringer 10.000 13.000 15.000 0 40.000
Andre fordringer 509.000 524.000 496.000 481.000 568.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 118.000 81.000 0 51.000 92.000
Sum omløpsmidler 1.617.000 1.454.000 1.422.000 1.204.000 813.000
Sum eiendeler 3.819.000 3.798.000 3.908.000 3.784.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.207.000 1.071.000 751.000 439.000
Sum egenkapital 1.374.000 1.237.000 1.101.000 781.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 153.000 125.000 120.000 105.000
Gjeld til kredittinstitutt 369.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.628.000 1.823.000 1.980.000 2.149.000 1.181.000
Leverandørgjeld 428.000 528.000 337.000 174.000 562.000
Betalbar skatt 39.000 11.000 85.000 71.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 200.000 0 609.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 817.000 739.000 826.000 854.000 593.000
Sum gjeld og egenkapital 3.819.000 3.799.000 3.907.000 3.784.000 2.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 800.000 715.000 596.000 350.000 220.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.6 0.6 1.2
Soliditet 36.0 32.6 28.2 20.6 20.9
Resultatgrad 13.9 11.9 3 33.9 81.8
Rentedekningsgrad 3.3 2.8 4.9 5.8 34.6
Gjeldsgrad 1.8 2.1 2.5 3.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 7.1 13.2 12.7 26.2
Signatur
08.08.2017
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex