Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holth Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Holth Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69859069
Bøen 57 Bøen 57 Fax: 69859412
1950 Rømskog 1950 Rømskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 850376182
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/1/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.87%
Resultat  
  
-74.39%
Egenkapital  
  
8.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000 19.415.000
Resultat: 546.000 2.132.000 1.135.000 21.000 277.000
Egenkapital: 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000 2.366.000
Regnskap for  Holth Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000 19.415.000
Driftskostnader -30.677.000 -30.323.000 -28.164.000 -22.167.000 -19.133.000
Driftsresultat 492.000 2.100.000 1.127.000 29.000 281.000
Finansinntekter 68.000 57.000 51.000 42.000 44.000
Finanskostnader -13.000 -26.000 -43.000 -50.000 -48.000
Finans 55.000 31.000 8.000 -8.000 -4.000
Resultat før skatt 546.000 2.132.000 1.135.000 21.000 277.000
Skattekostnad -120.000 -469.000 -602.000 0 0
Årsresultat 426.000 1.663.000 534.000 21.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.147.000 676.000 705.000 759.000 497.000
Sum omløpsmidler 3.505.000 9.968.000 8.215.000 5.832.000 5.365.000
Sum eiendeler 10.652.000 10.644.000 8.920.000 6.591.000 5.862.000
Sum opptjent egenkapital 4.450.000 4.084.000 2.521.000 1.987.000 1.966.000
Sum egenkapital 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000 2.366.000
Sum langsiktig gjeld 1.358.000 1.638.000 1.569.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.445.000 4.523.000 4.431.000 4.204.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 10.653.000 10.645.000 8.921.000 6.591.000 5.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.891.000 28.473.000 27.139.000 20.848.000 18.795.000
Andre inntekter 2.278.000 3.950.000 2.153.000 1.347.000 620.000
Driftsinntekter 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000 19.415.000
Varekostnad -1.936.000 -1.285.000 -856.000 -149.000 -45.000
Lønninger -10.414.000 -10.239.000 -9.146.000 -8.228.000 -7.022.000
Avskrivning -143.000 -149.000 -173.000 -136.000 -227.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.184.000 -18.650.000 -17.989.000 -13.654.000 -11.839.000
Driftskostnader -30.677.000 -30.323.000 -28.164.000 -22.167.000 -19.133.000
Driftsresultat 492.000 2.100.000 1.127.000 29.000 281.000
Finansinntekter 68.000 57.000 51.000 42.000 44.000
Finanskostnader -13.000 -26.000 -43.000 -50.000 -48.000
Finans 55.000 31.000 8.000 -8.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 426.000 1.663.000 534.000 21.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 389.000 476.000 504.000 558.000 497.000
Sum varige driftsmidler 389.000 476.000 504.000 558.000 497.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.758.000 200.000 201.000 201.000 1.000
Sum anleggsmidler 7.147.000 676.000 705.000 759.000 497.000
Varebeholdning 223.000 279.000 305.000 469.000 266.000
Kundefordringer 1.492.000 1.173.000 1.639.000 1.185.000 1.006.000
Andre fordringer 1.147.000 8.109.000 4.553.000 3.227.000 3.761.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 643.000 406.000 1.717.000 951.000 332.000
Sum omløpsmidler 3.505.000 9.968.000 8.215.000 5.832.000 5.365.000
Sum eiendeler 10.652.000 10.644.000 8.920.000 6.591.000 5.862.000
Sum opptjent egenkapital 4.450.000 4.084.000 2.521.000 1.987.000 1.966.000
Sum egenkapital 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000 2.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.191.000 1.071.000 602.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 258.000 287.000 448.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 1.358.000 1.638.000 1.569.000 0 0
Leverandørgjeld 2.115.000 2.147.000 2.085.000 1.763.000 1.691.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.281.000 1.184.000 1.225.000 1.238.000 897.000
Utbytte -60.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.048.000 935.000 834.000 756.000 646.000
Sum kortsiktig gjeld 4.445.000 4.523.000 4.431.000 4.204.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 10.653.000 10.645.000 8.921.000 6.591.000 5.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -940.000 5.445.000 3.784.000 1.628.000 1.869.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.2 1.9 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 2.1 1.8 1.3 1.5
Soliditet 45.5 42.1 32.7 36.2 40.4
Resultatgrad 1.6 6.5 3.8 0.1 1.4
Rentedekningsgrad 37.8 80.8 26.2 0.6 5.9
Gjeldsgrad 1.2 1.4 2.1 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 5.3 20.3 13.2 1.1 5.5
Signatur
16.09.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV DET SAMLEDE STYRET.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex