Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holth Skogservice AS
Juridisk navn:  Holth Skogservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69199457
Vestsia 867 Vestsia 867 Fax:
1798 Aremark 1798 Aremark
Fylke: Kommune:
Viken Aremark
Org.nr: 979905130
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Idd Og Aremark Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-7.94%
Egenkapital  
  
4.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 111.000 111.000 134.000 147.000 422.000
Resultat: 58.000 63.000 104.000 1.000 222.000
Egenkapital: -1.129.000 -1.187.000 -1.250.000 -1.354.000 -1.355.000
Regnskap for  Holth Skogservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 111.000 111.000 134.000 147.000 422.000
Driftskostnader -53.000 -48.000 -30.000 -148.000 -199.000
Driftsresultat 58.000 63.000 104.000 -1.000 223.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 2.000 -1.000
Resultat før skatt 58.000 63.000 104.000 1.000 222.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 63.000 104.000 1.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 14.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 45.000 85.000
Sum eiendeler 3.000 5.000 45.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -1.229.000 -1.287.000 -1.350.000 -1.454.000 -1.455.000
Sum egenkapital -1.129.000 -1.187.000 -1.250.000 -1.354.000 -1.355.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.129.000 1.190.000 1.255.000 1.399.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 5.000 45.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.000 4.000 18.000
Andre inntekter 111.000 111.000 131.000 143.000 403.000
Driftsinntekter 111.000 111.000 134.000 147.000 422.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -48.000 -30.000 -148.000 -199.000
Driftskostnader -53.000 -48.000 -30.000 -148.000 -199.000
Driftsresultat 58.000 63.000 104.000 -1.000 223.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 63.000 104.000 1.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 14.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000
Andre fordringer 3.000 5.000 45.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 17.000
Sum omløpsmidler 3.000 5.000 45.000 85.000
Sum eiendeler 3.000 5.000 45.000 99.000
Sum opptjent egenkapital -1.229.000 -1.287.000 -1.350.000 -1.454.000 -1.455.000
Sum egenkapital -1.129.000 -1.187.000 -1.250.000 -1.354.000 -1.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.371.000
Leverandørgjeld 10.000 3.000 0 3.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 9.000 38.000 8.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.101.000 1.178.000 1.218.000 1.388.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.129.000 1.190.000 1.255.000 1.399.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 5.000 45.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.129.000 -1.187.000 -1.250.000 -1.354.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1
Soliditet -39566.7 -3008.9 -1382.7
Resultatgrad 52.3 56.8 77.6 -0.7 52.8
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet 2 2 2.2 227.6
Signatur
14.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex