Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Homlagarden As
Juridisk navn:  Homlagarden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95215060
Aksnesvegen 70 Aksnesvegen 70 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 991801421
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 10/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.98%
Resultat  
  
476.01%
Egenkapital  
  
84.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.895.000 24.473.000 20.211.000 21.859.000 18.604.000
Resultat: 1.705.000 296.000 2.000 -507.000 1.280.000
Egenkapital: 2.897.000 1.568.000 1.337.000 1.335.000 1.744.000
Regnskap for  Homlagarden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.895.000 24.473.000 20.211.000 21.859.000 18.604.000
Driftskostnader -26.060.000 -24.001.000 -19.960.000 -22.084.000 -17.159.000
Driftsresultat 1.835.000 473.000 251.000 -224.000 1.444.000
Finansinntekter 20.000 19.000 14.000 1.000 14.000
Finanskostnader -150.000 -195.000 -263.000 -284.000 -178.000
Finans -130.000 -176.000 -249.000 -283.000 -164.000
Resultat før skatt 1.705.000 296.000 2.000 -507.000 1.280.000
Skattekostnad -375.000 -65.000 0 97.000 -315.000
Årsresultat 1.329.000 231.000 2.000 -410.000 965.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 306.000 276.000 285.000 1.606.000
Sum omløpsmidler 8.989.000 8.776.000 7.955.000 12.090.000 8.980.000
Sum eiendeler 9.093.000 9.082.000 8.231.000 12.375.000 10.586.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 1.068.000 837.000 835.000 1.244.000
Sum egenkapital 2.897.000 1.568.000 1.337.000 1.335.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 1.002.000 465.000 1.116.000 2.877.000
Sum kortsiktig gjeld 6.177.000 6.512.000 6.430.000 9.924.000 5.966.000
Sum gjeld og egenkapital 9.092.000 9.082.000 8.232.000 12.375.000 10.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.895.000 24.469.000 20.211.000 21.446.000 18.604.000
Andre inntekter 4.000 0 414.000 0
Driftsinntekter 27.895.000 24.473.000 20.211.000 21.859.000 18.604.000
Varekostnad -8.466.000 -8.153.000 -7.010.000 -9.587.000 -7.448.000
Lønninger -8.204.000 -7.078.000 -5.389.000 -5.791.000 -4.130.000
Avskrivning -23.000 -10.000 -9.000 -267.000 -392.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.367.000 -8.760.000 -7.552.000 -6.439.000 -5.189.000
Driftskostnader -26.060.000 -24.001.000 -19.960.000 -22.084.000 -17.159.000
Driftsresultat 1.835.000 473.000 251.000 -224.000 1.444.000
Finansinntekter 20.000 19.000 14.000 1.000 14.000
Finanskostnader -150.000 -195.000 -263.000 -284.000 -178.000
Finans -130.000 -176.000 -249.000 -283.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.329.000 231.000 2.000 -410.000 965.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 206.000 271.000 271.000 174.000
Fast eiendom 0 0 557.000
Maskiner anlegg 94.000 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 0 9.000 870.000
Sum varige driftsmidler 94.000 94.000 0 9.000 1.427.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 104.000 306.000 276.000 285.000 1.606.000
Varebeholdning 3.892.000 3.672.000 4.007.000 3.767.000 3.496.000
Kundefordringer 3.860.000 4.822.000 3.754.000 8.075.000 5.277.000
Andre fordringer 67.000 40.000 0 50.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.170.000 242.000 193.000 198.000 158.000
Sum omløpsmidler 8.989.000 8.776.000 7.955.000 12.090.000 8.980.000
Sum eiendeler 9.093.000 9.082.000 8.231.000 12.375.000 10.586.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 1.068.000 837.000 835.000 1.244.000
Sum egenkapital 2.897.000 1.568.000 1.337.000 1.335.000 1.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.000 2.385.000 2.714.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 1.002.000 465.000 1.116.000 2.877.000
Leverandørgjeld 3.698.000 3.442.000 2.600.000 5.022.000 3.140.000
Betalbar skatt 174.000 0 0 359.000
Skyldig offentlige avgifter 1.398.000 1.448.000 821.000 1.596.000 454.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 908.000 1.577.000 624.000 591.000 872.000
Sum kortsiktig gjeld 6.177.000 6.512.000 6.430.000 9.924.000 5.966.000
Sum gjeld og egenkapital 9.092.000 9.082.000 8.232.000 12.375.000 10.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.812.000 2.264.000 1.525.000 2.166.000 3.014.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9
Soliditet 31.9 17.3 16.2 10.8 16.5
Resultatgrad 6.6 1.9 1.2 - 7.8
Rentedekningsgrad 12.2 2.4 1 -0.8 8.1
Gjeldsgrad 2.1 4.8 5.2 8.3 5.1
Total kapitalrentabilitet 20.4 5.4 3.2 -1.8 13.8
Signatur
14.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex