Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Homme Kapital As
Juridisk navn:  Homme Kapital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Arne Jonny Hægeland Homme c/o Arne Jonny Hægeland Homme Fax:
4715 Øvrebø 4715 Øvrebø
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 898895742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.88%
Resultat  
  
643.15%
Egenkapital  
  
351.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.001.000 1.821.000 1.699.000 542.000 0
Resultat: 1.791.000 241.000 2.044.000 515.000 67.000
Egenkapital: 1.603.000 355.000 1.204.000 444.000 499.000
Regnskap for  Homme Kapital As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.001.000 1.821.000 1.699.000 542.000 0
Driftskostnader -891.000 -1.346.000 -411.000 -33.000 -14.000
Driftsresultat 1.111.000 476.000 1.287.000 509.000 -14.000
Finansinntekter 686.000 -230.000 757.000 6.000 234.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 0 0 -152.000
Finans 680.000 -235.000 757.000 6.000 82.000
Resultat før skatt 1.791.000 241.000 2.044.000 515.000 67.000
Skattekostnad -243.000 -115.000 -298.000 -120.000 0
Årsresultat 1.548.000 127.000 1.746.000 396.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 800.000 154.000 102.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.654.000 792.000 1.942.000 713.000 523.000
Sum eiendeler 2.454.000 946.000 2.044.000 713.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 255.000 1.104.000 344.000 399.000
Sum egenkapital 1.603.000 355.000 1.204.000 444.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 4.000 0 94.000 0
Sum kortsiktig gjeld 811.000 587.000 947.000 175.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 2.453.000 946.000 2.151.000 713.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.001.000 1.821.000 1.699.000 542.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.001.000 1.821.000 1.699.000 542.000 0
Varekostnad -43.000 -113.000 0 0 0
Lønninger -620.000 -982.000 -301.000 -1.000 0
Avskrivning -39.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -189.000 -245.000 -110.000 -32.000 -14.000
Driftskostnader -891.000 -1.346.000 -411.000 -33.000 -14.000
Driftsresultat 1.111.000 476.000 1.287.000 509.000 -14.000
Finansinntekter 686.000 -230.000 757.000 6.000 234.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 0 0 -152.000
Finans 680.000 -235.000 757.000 6.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -700.000 -1.000.000 -450.000 0
Årsresultat 1.548.000 127.000 1.746.000 396.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 22.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 791.000 109.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 791.000 109.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 44.000 80.000 0 0
Sum anleggsmidler 800.000 154.000 102.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 178.000 0 160.000 409.000 0
Andre fordringer 179.000 80.000 0 0
Sum investeringer 1.090.000 395.000 787.000 279.000 449.000
Kasse, bank 385.000 219.000 915.000 25.000 74.000
Sum omløpsmidler 1.654.000 792.000 1.942.000 713.000 523.000
Sum eiendeler 2.454.000 946.000 2.044.000 713.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 255.000 1.104.000 344.000 399.000
Sum egenkapital 1.603.000 355.000 1.204.000 444.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 4.000 0 94.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 4.000 0 94.000 0
Leverandørgjeld 87.000 16.000 -6.000 0 0
Betalbar skatt 208.000 89.000 414.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 87.000 186.000 133.000 0
Utbytte -300.000 -700.000 -1.000.000 -450.000 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 95.000 52.000 -433.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 811.000 587.000 947.000 175.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 2.453.000 946.000 2.151.000 713.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 843.000 205.000 995.000 538.000 498.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.3 2.1 4.1 20.9
Likviditetsgrad 2 2.0 1.3 2.1 4.1 20.9
Soliditet 65.3 37.5 5 62.3 95.2
Resultatgrad 55.5 26.1 75.8 93.9
Rentedekningsgrad 185.2 95.2 -0.1
Gjeldsgrad 0.5 1.7 0.8 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 73.3 2 9 72.2 4
Signatur
01.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex