Hongyan As
Juridisk navn:  Hongyan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Malenevegen 19 Malenevegen 19 Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 918635157
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
573.53%
Resultat  
  
25.97%
Egenkapital  
  
267.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 229.000 34.000 0
Resultat: -57.000 -77.000 -10.000
Egenkapital: 72.000 -43.000 17.000
Regnskap for  Hongyan As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 229.000 34.000 0
Driftskostnader -287.000 -111.000 -10.000
Driftsresultat -57.000 -77.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -57.000 -77.000 -10.000
Skattekostnad 13.000 17.000 2.000
Årsresultat -44.000 -60.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 19.000 2.000
Sum omløpsmidler 73.000 28.000 17.000
Sum eiendeler 119.000 47.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -73.000 -14.000
Sum egenkapital 72.000 -43.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 90.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 47.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 229.000 34.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 229.000 34.000 0
Varekostnad 0 0 -2.000
Lønninger -236.000 -104.000 0
Avskrivning -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -7.000 -8.000
Driftskostnader -287.000 -111.000 -10.000
Driftsresultat -57.000 -77.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -44.000 -60.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 19.000 2.000
Fast eiendom -2.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 19.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 -2.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 73.000 30.000 17.000
Sum omløpsmidler 73.000 28.000 17.000
Sum eiendeler 119.000 47.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -73.000 -14.000
Sum egenkapital 72.000 -43.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 62.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 23.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 90.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 47.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -62.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.3 8.5
Likviditetsgrad 2 1.6 0.3 8.5
Soliditet 60.5 -91.5 89.5
Resultatgrad -24.9 -226.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 -2.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -47.9 -163.8 -52.6
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex