Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Juridisk navn:  Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61148100
Honnevegen 60 Honne Fax: 61148300
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 964062641
Aksjekapital: 452.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 4/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Skogbrukets Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.73%
Resultat  
  
50.67%
Egenkapital  
  
2.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000 13.534.000
Resultat: -778.000 -1.577.000 -285.000 -728.000 882.000
Egenkapital: 928.000 906.000 906.000 1.191.000 1.917.000
Regnskap for  Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000 13.534.000
Driftskostnader -13.590.000 -14.903.000 -13.907.000 -12.528.000 -12.661.000
Driftsresultat -747.000 -1.563.000 -286.000 -738.000 873.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 11.000 11.000
Finanskostnader -32.000 -15.000 -1.000 0 -1.000
Finans -31.000 -14.000 2.000 11.000 10.000
Resultat før skatt -778.000 -1.577.000 -285.000 -728.000 882.000
Skattekostnad 0 0 2.000 -221.000
Årsresultat -778.000 -1.577.000 -285.000 -726.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 498.000 637.000 695.000 630.000 299.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 3.619.000 2.815.000 2.573.000 4.682.000
Sum eiendeler 3.137.000 4.256.000 3.510.000 3.203.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital -2.402.000 -1.623.000 -46.000 239.000 965.000
Sum egenkapital 928.000 906.000 906.000 1.191.000 1.917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.209.000 3.351.000 2.604.000 2.012.000 3.062.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 4.257.000 3.510.000 3.203.000 4.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.362.000 13.339.000 13.619.000 11.789.000 13.533.000
Andre inntekter 481.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000 13.534.000
Varekostnad -2.634.000 -2.958.000 -3.076.000 -2.557.000 -2.804.000
Lønninger -7.234.000 -7.799.000 -7.027.000 -6.440.000 -6.307.000
Avskrivning -192.000 -179.000 -150.000 -107.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.530.000 -3.967.000 -3.654.000 -3.424.000 -3.477.000
Driftskostnader -13.590.000 -14.903.000 -13.907.000 -12.528.000 -12.661.000
Driftsresultat -747.000 -1.563.000 -286.000 -738.000 873.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 11.000 11.000
Finanskostnader -32.000 -15.000 -1.000 0 -1.000
Finans -31.000 -14.000 2.000 11.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 -675.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -778.000 -1.577.000 -285.000 -726.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 498.000 637.000 695.000 630.000 299.000
Sum varige driftsmidler 498.000 637.000 695.000 630.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 498.000 637.000 695.000 630.000 299.000
Varebeholdning 268.000 366.000 349.000 246.000 277.000
Kundefordringer 145.000 511.000 673.000 726.000 374.000
Andre fordringer 564.000 259.000 291.000 216.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 862.000 906.000 1.502.000 1.386.000 2.559.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 3.619.000 2.815.000 2.573.000 4.682.000
Sum eiendeler 3.137.000 4.256.000 3.510.000 3.203.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital -2.402.000 -1.623.000 -46.000 239.000 965.000
Sum egenkapital 928.000 906.000 906.000 1.191.000 1.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 700.000 26.000 0 900.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 639.000 799.000 838.000 581.000 601.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 462.000 717.000 670.000 616.000 699.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.109.000 1.135.000 1.070.000 816.000 861.000
Sum kortsiktig gjeld 2.209.000 3.351.000 2.604.000 2.012.000 3.062.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 4.257.000 3.510.000 3.203.000 4.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 268.000 211.000 561.000 1.620.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 1.2 1.4
Soliditet 29.6 21.3 25.8 37.2 38.5
Resultatgrad -5.8 -11.7 -2.1 -6.3 6.5
Rentedekningsgrad -23.3 -104.2 8
Gjeldsgrad 2.4 3.7 2.9 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet -23.8 -36.7 -8.1 -22.7 17.7
Signatur
11.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.04.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex