Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Juridisk navn:  Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61148100
Honnevegen 60 Honne Fax:
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 964062641
Aksjekapital: 452.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 4/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.33%
Resultat  
  
112.47%
Egenkapital  
  
10.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.360.000 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000
Resultat: 97.000 -778.000 -1.577.000 -285.000 -728.000
Egenkapital: 1.024.000 928.000 906.000 906.000 1.191.000
Regnskap for  Honne Hotell Og Konferansesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.360.000 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000
Driftskostnader -10.250.000 -13.590.000 -14.903.000 -13.907.000 -12.528.000
Driftsresultat 111.000 -747.000 -1.563.000 -286.000 -738.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -15.000 -1.000 0
Finans -14.000 -31.000 -14.000 2.000 11.000
Resultat før skatt 97.000 -778.000 -1.577.000 -285.000 -728.000
Skattekostnad 0 0 2.000
Årsresultat 97.000 -778.000 -1.577.000 -285.000 -726.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 362.000 498.000 637.000 695.000 630.000
Sum omløpsmidler 2.943.000 2.639.000 3.619.000 2.815.000 2.573.000
Sum eiendeler 3.305.000 3.137.000 4.256.000 3.510.000 3.203.000
Sum opptjent egenkapital -2.305.000 -2.402.000 -1.623.000 -46.000 239.000
Sum egenkapital 1.024.000 928.000 906.000 906.000 1.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 2.209.000 3.351.000 2.604.000 2.012.000
Sum gjeld og egenkapital 3.305.000 3.136.000 4.257.000 3.510.000 3.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.968.000 12.362.000 13.339.000 13.619.000 11.789.000
Andre inntekter 1.392.000 481.000 2.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 10.360.000 12.843.000 13.341.000 13.621.000 11.790.000
Varekostnad -1.373.000 -2.634.000 -2.958.000 -3.076.000 -2.557.000
Lønninger -5.030.000 -7.234.000 -7.799.000 -7.027.000 -6.440.000
Avskrivning -136.000 -192.000 -179.000 -150.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.711.000 -3.530.000 -3.967.000 -3.654.000 -3.424.000
Driftskostnader -10.250.000 -13.590.000 -14.903.000 -13.907.000 -12.528.000
Driftsresultat 111.000 -747.000 -1.563.000 -286.000 -738.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -15.000 -1.000 0
Finans -14.000 -31.000 -14.000 2.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 97.000 -778.000 -1.577.000 -285.000 -726.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 362.000 498.000 637.000 695.000 630.000
Sum varige driftsmidler 362.000 498.000 637.000 695.000 630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 362.000 498.000 637.000 695.000 630.000
Varebeholdning 354.000 268.000 366.000 349.000 246.000
Kundefordringer 329.000 145.000 511.000 673.000 726.000
Andre fordringer 235.000 564.000 259.000 291.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.025.000 862.000 906.000 1.502.000 1.386.000
Sum omløpsmidler 2.943.000 2.639.000 3.619.000 2.815.000 2.573.000
Sum eiendeler 3.305.000 3.137.000 4.256.000 3.510.000 3.203.000
Sum opptjent egenkapital -2.305.000 -2.402.000 -1.623.000 -46.000 239.000
Sum egenkapital 1.024.000 928.000 906.000 906.000 1.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 700.000 26.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 669.000 639.000 799.000 838.000 581.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 549.000 462.000 717.000 670.000 616.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.063.000 1.109.000 1.135.000 1.070.000 816.000
Sum kortsiktig gjeld 2.281.000 2.209.000 3.351.000 2.604.000 2.012.000
Sum gjeld og egenkapital 3.305.000 3.136.000 4.257.000 3.510.000 3.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 430.000 268.000 211.000 561.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.9 1.2
Soliditet 31.0 29.6 21.3 25.8 37.2
Resultatgrad 1.1 -5.8 -11.7 -2.1 -6.3
Rentedekningsgrad 7.9 -23.3 -104.2
Gjeldsgrad 2.2 2.4 3.7 2.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 -23.8 -36.7 -8.1 -22.7
Signatur
01.03.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex