Hordaland Bladdrift AS
Juridisk navn:  Hordaland Bladdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56530300
Evangervegen 32 Evangervegen 32 Fax: 56530308
5704 Voss 5704 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 867027912
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.67%
Resultat  
  
1026.88%
Egenkapital  
  
-6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.534.000 31.381.000 33.683.000 32.848.000 32.826.000
Resultat: 1.803.000 160.000 1.908.000 870.000 1.734.000
Egenkapital: 2.287.000 2.443.000 2.322.000 4.867.000 6.213.000
Regnskap for  Hordaland Bladdrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.534.000 31.381.000 33.683.000 32.848.000 32.826.000
Driftskostnader -30.825.000 -31.285.000 -31.814.000 -32.042.000 -31.259.000
Driftsresultat 1.710.000 97.000 1.869.000 806.000 1.566.000
Finansinntekter 174.000 102.000 75.000 103.000 194.000
Finanskostnader -82.000 -39.000 -35.000 -38.000 -27.000
Finans 92.000 63.000 40.000 65.000 167.000
Resultat før skatt 1.803.000 160.000 1.908.000 870.000 1.734.000
Skattekostnad -291.000 -39.000 -454.000 -216.000 -466.000
Årsresultat 1.512.000 121.000 1.455.000 654.000 1.268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.371.000 2.539.000 2.775.000 4.772.000 4.560.000
Sum omløpsmidler 12.301.000 9.267.000 12.842.000 11.889.000 16.784.000
Sum eiendeler 14.672.000 11.806.000 15.617.000 16.661.000 21.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.787.000 1.943.000 1.822.000 4.367.000 5.713.000
Sum egenkapital 2.287.000 2.443.000 2.322.000 4.867.000 6.213.000
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 61.000 47.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 12.384.000 9.344.000 13.235.000 11.747.000 15.077.000
Sum gjeld og egenkapital 14.671.000 11.807.000 15.618.000 16.661.000 21.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.338.000 30.360.000 31.129.000 30.900.000 31.757.000
Andre inntekter 196.000 1.022.000 2.554.000 1.947.000 1.070.000
Driftsinntekter 32.534.000 31.381.000 33.683.000 32.848.000 32.826.000
Varekostnad -4.442.000 -4.947.000 -2.271.000 -1.749.000 -2.009.000
Lønninger -16.322.000 -15.389.000 -17.760.000 -18.572.000 -18.147.000
Avskrivning -670.000 -632.000 -791.000 -1.297.000 -1.315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.391.000 -10.317.000 -10.992.000 -10.424.000 -9.788.000
Driftskostnader -30.825.000 -31.285.000 -31.814.000 -32.042.000 -31.259.000
Driftsresultat 1.710.000 97.000 1.869.000 806.000 1.566.000
Finansinntekter 174.000 102.000 75.000 103.000 194.000
Finanskostnader -82.000 -39.000 -35.000 -38.000 -27.000
Finans 92.000 63.000 40.000 65.000 167.000
Konsernbidrag -2.227.000 0 0 0 -949.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 -2.000.000 -751.000
Årsresultat 1.512.000 121.000 1.455.000 654.000 1.268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 826.000 903.000 912.000 0 0
Sum Immatrielle midler 848.000 903.000 912.000 0 0
Fast eiendom 214.000 254.000 294.000 333.000 373.000
Maskiner anlegg 838.000 1.162.000 1.349.000 4.219.000 3.967.000
Driftsløsøre 250.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.302.000 1.416.000 1.643.000 4.552.000 4.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum anleggsmidler 2.371.000 2.539.000 2.775.000 4.772.000 4.560.000
Varebeholdning 0 0 0 127.000 136.000
Kundefordringer 2.230.000 2.357.000 2.790.000 2.280.000 2.831.000
Andre fordringer 766.000 988.000 1.186.000 969.000 699.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.305.000 5.922.000 8.866.000 8.513.000 13.119.000
Sum omløpsmidler 12.301.000 9.267.000 12.842.000 11.889.000 16.784.000
Sum eiendeler 14.672.000 11.806.000 15.617.000 16.661.000 21.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.787.000 1.943.000 1.822.000 4.367.000 5.713.000
Sum egenkapital 2.287.000 2.443.000 2.322.000 4.867.000 6.213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 61.000 47.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 61.000 47.000 55.000
Leverandørgjeld 1.237.000 1.230.000 1.526.000 1.328.000 790.000
Betalbar skatt 0 80.000 440.000 223.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 1.290.000 1.561.000 1.700.000 1.836.000 1.993.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 -2.000.000 -751.000
Annen kortsiktig gjeld 1.784.000 1.863.000 1.768.000 1.783.000 3.064.000
Sum kortsiktig gjeld 12.384.000 9.344.000 13.235.000 11.747.000 15.077.000
Sum gjeld og egenkapital 14.671.000 11.807.000 15.618.000 16.661.000 21.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 -77.000 -393.000 142.000 1.707.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.2
Soliditet 15.6 20.7 14.9 29.2 29.1
Resultatgrad 5.3 0.3 5.5 2.5 4.8
Rentedekningsgrad 20.9 2.5 53.4 21.2 65.2
Gjeldsgrad 5.4 3.8 5.7 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 12.8 1.7 12.4 5.5 8.2
Signatur
10.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex