Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Horgvin Samdrift AS
Juridisk navn:  Horgvin Samdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214142
Nordberg Solside 271 Nordberg Solside 271 Fax:
2693 Nordberg 2693 Nordberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 987105364
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/30/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.84%
Resultat  
  
116.12%
Egenkapital  
  
166.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.823.000 4.093.000 3.649.000 4.529.000 4.178.000
Resultat: 44.000 -273.000 -539.000 -396.000 -265.000
Egenkapital: 696.000 261.000 473.000 894.000 1.204.000
Regnskap for  Horgvin Samdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.823.000 4.093.000 3.649.000 4.529.000 4.178.000
Driftskostnader -4.676.000 -4.231.000 -4.035.000 -4.783.000 -4.305.000
Driftsresultat 146.000 -137.000 -385.000 -254.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -107.000 -141.000 -158.000 -147.000 -143.000
Finans -102.000 -136.000 -153.000 -142.000 -138.000
Resultat før skatt 44.000 -273.000 -539.000 -396.000 -265.000
Skattekostnad -10.000 61.000 119.000 86.000 62.000
Årsresultat 34.000 -212.000 -421.000 -311.000 -203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.041.000 3.360.000 3.583.000 3.793.000 4.036.000
Sum omløpsmidler 1.399.000 1.554.000 1.432.000 1.460.000 1.660.000
Sum eiendeler 4.440.000 4.914.000 5.015.000 5.253.000 5.696.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -439.000 -227.000 194.000 504.000
Sum egenkapital 696.000 261.000 473.000 894.000 1.204.000
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 2.572.000 2.660.000 2.447.000 2.801.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 2.080.000 1.882.000 1.912.000 1.690.000
Sum gjeld og egenkapital 4.440.000 4.913.000 5.015.000 5.253.000 5.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.180.000 3.394.000 3.072.000 3.777.000 3.620.000
Andre inntekter 643.000 700.000 577.000 752.000 558.000
Driftsinntekter 4.823.000 4.093.000 3.649.000 4.529.000 4.178.000
Varekostnad -2.372.000 -1.996.000 -1.883.000 -2.486.000 -1.935.000
Lønninger -1.182.000 -1.363.000 -1.292.000 -1.363.000 -1.421.000
Avskrivning -309.000 -310.000 -329.000 -329.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -813.000 -562.000 -531.000 -605.000 -620.000
Driftskostnader -4.676.000 -4.231.000 -4.035.000 -4.783.000 -4.305.000
Driftsresultat 146.000 -137.000 -385.000 -254.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -107.000 -141.000 -158.000 -147.000 -143.000
Finans -102.000 -136.000 -153.000 -142.000 -138.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 34.000 -212.000 -421.000 -311.000 -203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 295.000 234.000 116.000 30.000
Fast eiendom 2.613.000 2.894.000 3.176.000 3.457.000 3.738.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 158.000 161.000 208.000 256.000
Sum varige driftsmidler 2.743.000 3.052.000 3.337.000 3.665.000 3.994.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 3.041.000 3.360.000 3.583.000 3.793.000 4.036.000
Varebeholdning 1.100.000 1.245.000 1.189.000 1.151.000 1.262.000
Kundefordringer 212.000 211.000 205.000 178.000 224.000
Andre fordringer 38.000 36.000 38.000 83.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 49.000 61.000 0 49.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.399.000 1.554.000 1.432.000 1.460.000 1.660.000
Sum eiendeler 4.440.000 4.914.000 5.015.000 5.253.000 5.696.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -439.000 -227.000 194.000 504.000
Sum egenkapital 696.000 261.000 473.000 894.000 1.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 148.000 1.158.000 1.196.000 1.209.000 895.000
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 2.572.000 2.660.000 2.447.000 2.801.000
Leverandørgjeld 347.000 535.000 407.000 482.000 438.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 150.000 90.000 72.000 147.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 238.000 189.000 150.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 2.080.000 1.882.000 1.912.000 1.690.000
Sum gjeld og egenkapital 4.440.000 4.913.000 5.015.000 5.253.000 5.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 -526.000 -450.000 -452.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.7 0.8 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 15.7 5.3 9.4 1 21.1
Resultatgrad 3.0 -3.3 -10.6 -5.6
Rentedekningsgrad 1.4 -1.0 -2.4 -1.7 -0.9
Gjeldsgrad 5.4 17.8 9.6 4.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 -2.7 -7.6 -4.7 -2.1
Signatur
03.02.2022
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex