Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Horten Bilglass AS
Juridisk navn:  Horten Bilglass AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33040220
Tomtegata 4 Tomtegata 4 Fax: 33030799
3183 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 994853147
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/6/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.21%
Resultat  
  
322.82%
Egenkapital  
  
229.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.164.000 6.222.000 5.512.000 5.377.000 4.135.000
Resultat: 791.000 -355.000 133.000 486.000 420.000
Egenkapital: 366.000 111.000 132.000 130.000 130.000
Regnskap for  Horten Bilglass AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.164.000 6.222.000 5.512.000 5.377.000 4.135.000
Driftskostnader -7.346.000 -6.539.000 -5.364.000 -4.888.000 -3.712.000
Driftsresultat 818.000 -317.000 149.000 489.000 423.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -29.000 -40.000 -16.000 -3.000 -3.000
Finans -26.000 -39.000 -15.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 791.000 -355.000 133.000 486.000 420.000
Skattekostnad -176.000 78.000 -31.000 -98.000 -112.000
Årsresultat 615.000 -277.000 102.000 388.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 704.000 674.000 146.000 121.000
Sum omløpsmidler 1.836.000 1.806.000 1.666.000 1.539.000 1.171.000
Sum eiendeler 2.513.000 2.510.000 2.340.000 1.685.000 1.292.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -245.000 32.000 30.000 30.000
Sum egenkapital 366.000 111.000 132.000 130.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 394.000 496.000 671.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.753.000 1.904.000 1.537.000 1.556.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 2.514.000 2.511.000 2.340.000 1.686.000 1.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.164.000 6.213.000 5.512.000 5.377.000 4.135.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.164.000 6.222.000 5.512.000 5.377.000 4.135.000
Varekostnad -3.206.000 -2.225.000 -2.134.000 -2.012.000 -1.688.000
Lønninger -2.522.000 -2.596.000 -2.125.000 -1.884.000 -1.148.000
Avskrivning -106.000 -119.000 -44.000 -34.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.512.000 -1.599.000 -1.061.000 -958.000 -843.000
Driftskostnader -7.346.000 -6.539.000 -5.364.000 -4.888.000 -3.712.000
Driftsresultat 818.000 -317.000 149.000 489.000 423.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -29.000 -40.000 -16.000 -3.000 -3.000
Finans -26.000 -39.000 -15.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 -258.000 0
Utbytte -360.000 0 -100.000 -130.000 -300.000
Årsresultat 615.000 -277.000 102.000 388.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 11.000 5.000 20.000 0
Fast eiendom 444.000 484.000 552.000 56.000 79.000
Maskiner anlegg 18.000 23.000 0 0 23.000
Driftsløsøre 195.000 170.000 93.000 37.000 19.000
Sum varige driftsmidler 656.000 677.000 644.000 93.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 16.000 25.000 33.000 0
Sum anleggsmidler 677.000 704.000 674.000 146.000 121.000
Varebeholdning 349.000 381.000 188.000 100.000 101.000
Kundefordringer 607.000 598.000 438.000 366.000 347.000
Andre fordringer 187.000 167.000 114.000 55.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 41.000 99.000 221.000 242.000
Sum omløpsmidler 1.836.000 1.806.000 1.666.000 1.539.000 1.171.000
Sum eiendeler 2.513.000 2.510.000 2.340.000 1.685.000 1.292.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -245.000 32.000 30.000 30.000
Sum egenkapital 366.000 111.000 132.000 130.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000 697.000 200.000 539.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 394.000 496.000 671.000 0 0
Leverandørgjeld 331.000 672.000 909.000 593.000 125.000
Betalbar skatt 178.000 0 16.000 37.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 339.000 231.000 116.000 102.000 160.000
Utbytte -360.000 0 -100.000 -130.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 319.000 304.000 195.000 155.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 1.753.000 1.904.000 1.537.000 1.556.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 2.514.000 2.511.000 2.340.000 1.686.000 1.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 -98.000 129.000 -17.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 0.9 0.9
Soliditet 14.6 4.4 5.6 7.7 10.1
Resultatgrad 10.0 -5.1 2.7 9.1 10.2
Rentedekningsgrad 28.2 -7.9 9.3 1 1
Gjeldsgrad 5.9 21.6 16.7 1 8.9
Total kapitalrentabilitet 32.7 -12.6 6.4 29.1 32.7
Signatur
09.12.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2009
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex