Horten Skipsreparasjoner AS
Juridisk navn:  Horten Skipsreparasjoner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90747704
Postboks 51 Nedre Vei 8 Fax:
3191 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 948560119
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/14/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.35%
Resultat  
  
66.25%
Egenkapital  
  
20.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 100.310.000 84.046.000 87.219.000 109.222.000 66.343.000
Resultat: 3.157.000 1.899.000 2.067.000 3.691.000 2.181.000
Egenkapital: 14.261.000 11.821.000 10.360.000 8.762.000 6.449.000
Regnskap for  Horten Skipsreparasjoner AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 100.310.000 84.046.000 87.219.000 109.222.000 66.343.000
Driftskostnader -97.119.000 -82.106.000 -85.102.000 -105.407.000 -63.960.000
Driftsresultat 3.191.000 1.940.000 2.117.000 3.815.000 2.383.000
Finansinntekter 5.000 2.000 23.000 177.000
Finanskostnader -34.000 -45.000 -52.000 -147.000 -379.000
Finans -34.000 -40.000 -50.000 -124.000 -202.000
Resultat før skatt 3.157.000 1.899.000 2.067.000 3.691.000 2.181.000
Skattekostnad -717.000 -438.000 -468.000 -830.000 -568.000
Årsresultat 2.440.000 1.461.000 1.599.000 2.861.000 1.613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.855.000 1.206.000 1.693.000 2.175.000 1.803.000
Sum omløpsmidler 17.894.000 18.984.000 17.433.000 24.372.000 16.765.000
Sum eiendeler 24.749.000 20.190.000 19.126.000 26.547.000 18.568.000
Sum opptjent egenkapital 9.784.000 7.344.000 5.883.000 4.285.000 1.972.000
Sum egenkapital 14.261.000 11.821.000 10.360.000 8.762.000 6.449.000
Sum langsiktig gjeld 281.000 583.000 721.000 904.000
Sum kortsiktig gjeld 10.487.000 8.088.000 8.183.000 17.064.000 11.215.000
Sum gjeld og egenkapital 24.748.000 20.190.000 19.126.000 26.547.000 18.568.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.310.000 84.046.000 87.170.000 109.208.000 66.331.000
Andre inntekter 49.000 15.000 12.000
Driftsinntekter 100.310.000 84.046.000 87.219.000 109.222.000 66.343.000
Varekostnad -63.099.000 -57.105.000 -57.925.000 -80.495.000 -45.808.000
Lønninger -18.658.000 -15.960.000 -14.439.000 -12.817.000 -10.291.000
Avskrivning -371.000 -422.000 -358.000 -260.000 -244.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.991.000 -8.619.000 -12.380.000 -11.835.000 -7.617.000
Driftskostnader -97.119.000 -82.106.000 -85.102.000 -105.407.000 -63.960.000
Driftsresultat 3.191.000 1.940.000 2.117.000 3.815.000 2.383.000
Finansinntekter 5.000 2.000 23.000 177.000
Finanskostnader -34.000 -45.000 -52.000 -147.000 -379.000
Finans -34.000 -40.000 -50.000 -124.000 -202.000
Konsernbidrag -548.000 -883.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.440.000 1.461.000 1.599.000 2.861.000 1.613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 157.000 315.000 791.000 311.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.747.000 1.050.000 1.379.000 1.383.000 707.000
Sum varige driftsmidler 2.747.000 1.050.000 1.379.000 1.383.000 707.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.043.000 0 785.000
Sum anleggsmidler 6.855.000 1.206.000 1.693.000 2.175.000 1.803.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 11.363.000 11.596.000 8.529.000 11.091.000 9.015.000
Andre fordringer 1.706.000 708.000 2.083.000 4.217.000 2.233.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.825.000 6.680.000 6.820.000 9.064.000 5.516.000
Sum omløpsmidler 17.894.000 18.984.000 17.433.000 24.372.000 16.765.000
Sum eiendeler 24.749.000 20.190.000 19.126.000 26.547.000 18.568.000
Sum opptjent egenkapital 9.784.000 7.344.000 5.883.000 4.285.000 1.972.000
Sum egenkapital 14.261.000 11.821.000 10.360.000 8.762.000 6.449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 281.000 583.000 721.000 904.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 281.000 583.000 721.000 904.000
Leverandørgjeld 4.806.000 2.662.000 3.853.000 10.148.000 6.230.000
Betalbar skatt 625.000 280.000 1.272.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.154.000 2.134.000 1.041.000 732.000 630.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.901.000 3.011.000 3.289.000 4.911.000 4.356.000
Sum kortsiktig gjeld 10.487.000 8.088.000 8.183.000 17.064.000 11.215.000
Sum gjeld og egenkapital 24.748.000 20.190.000 19.126.000 26.547.000 18.568.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.407.000 10.896.000 9.250.000 7.308.000 5.550.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 2.1 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 2.1 1.4 1.5
Soliditet 57.6 58.5 54.2 3 34.7
Resultatgrad 3.2 2.3 2.4 3.5 3.6
Rentedekningsgrad 93.9 43.1 40.7 2 6.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 2 1.9
Total kapitalrentabilitet 12.9 9.6 11.1 14.5 13.8
Signatur
20.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex