Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hos Gården Skjei Søndre As
Juridisk navn:  Hos Gården Skjei Søndre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95989291
Kvålsvegen 65 Skjei Søndre Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 990508070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.45%
Resultat  
  
262.72%
Egenkapital  
  
426.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.643.000 7.256.000 5.858.000 5.265.000 5.267.000
Resultat: 613.000 169.000 54.000 340.000 -39.000
Egenkapital: 590.000 112.000 -12.000 -47.000 -298.000
Regnskap for  Hos Gården Skjei Søndre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.643.000 7.256.000 5.858.000 5.265.000 5.267.000
Driftskostnader -5.960.000 -6.996.000 -5.708.000 -4.825.000 -5.205.000
Driftsresultat 684.000 259.000 149.000 440.000 62.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -79.000 -90.000 -96.000 -101.000 -102.000
Finans -71.000 -89.000 -95.000 -100.000 -101.000
Resultat før skatt 613.000 169.000 54.000 340.000 -39.000
Skattekostnad -135.000 -45.000 -19.000 -89.000 -1.000
Årsresultat 478.000 124.000 35.000 251.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.694.000 2.884.000 2.961.000 2.520.000 2.255.000
Sum omløpsmidler 920.000 843.000 538.000 1.020.000 946.000
Sum eiendeler 3.614.000 3.727.000 3.499.000 3.540.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 12.000 -112.000 -147.000 -398.000
Sum egenkapital 590.000 112.000 -12.000 -47.000 -298.000
Sum langsiktig gjeld 1.922.000 2.057.000 2.614.000 2.730.000 2.843.000
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.558.000 898.000 856.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 3.727.000 3.500.000 3.539.000 3.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.643.000 7.250.000 5.808.000 5.253.000 5.254.000
Andre inntekter 1.000 6.000 49.000 12.000 14.000
Driftsinntekter 6.643.000 7.256.000 5.858.000 5.265.000 5.267.000
Varekostnad -151.000 -190.000 -137.000 -131.000 -182.000
Lønninger -4.082.000 -5.133.000 -4.263.000 -3.610.000 -4.088.000
Avskrivning -221.000 -169.000 -194.000 -215.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.506.000 -1.504.000 -1.114.000 -869.000 -707.000
Driftskostnader -5.960.000 -6.996.000 -5.708.000 -4.825.000 -5.205.000
Driftsresultat 684.000 259.000 149.000 440.000 62.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -79.000 -90.000 -96.000 -101.000 -102.000
Finans -71.000 -89.000 -95.000 -100.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 478.000 124.000 35.000 251.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 119.000 151.000 170.000 259.000
Fast eiendom 2.390.000 2.597.000 2.680.000 2.196.000 1.814.000
Maskiner anlegg 15.000 20.000 0 0 2.000
Driftsløsøre 139.000 147.000 130.000 154.000 180.000
Sum varige driftsmidler 2.544.000 2.765.000 2.811.000 2.350.000 1.996.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.694.000 2.884.000 2.961.000 2.520.000 2.255.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 46.000 41.000 49.000 266.000
Andre fordringer 350.000 271.000 284.000 357.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 542.000 525.000 213.000 614.000 452.000
Sum omløpsmidler 920.000 843.000 538.000 1.020.000 946.000
Sum eiendeler 3.614.000 3.727.000 3.499.000 3.540.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 12.000 -112.000 -147.000 -398.000
Sum egenkapital 590.000 112.000 -12.000 -47.000 -298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.922.000 2.057.000 2.614.000 2.730.000 2.843.000
Leverandørgjeld 204.000 431.000 137.000 112.000 143.000
Betalbar skatt 166.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 377.000 326.000 266.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 737.000 435.000 478.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.558.000 898.000 856.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 3.614.000 3.727.000 3.500.000 3.539.000 3.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -182.000 -715.000 -360.000 164.000 290.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.6 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.6 1.2 1.4
Soliditet 16.3 3 -0.3 -1.3 -9.3
Resultatgrad 10.3 3.6 2.5 8.4 1.2
Rentedekningsgrad 8.7 2.9 1.6 4.4 0.6
Gjeldsgrad 5.1 32.3 -292.7 -76.3 -11.7
Total kapitalrentabilitet 19.1 7 4.3 12.5 2
Signatur
15.11.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex