Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Bryggeparken AS
Juridisk navn:  Hotel Bryggeparken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35912100
Langbrygga 7 Langbrygga 7 Fax: 35912101
3724 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 983155324
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 3/6/2001 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel bryggeparken as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.61%
Resultat  
  
52.03%
Egenkapital  
  
519.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.251.000 30.937.000 31.522.000 31.727.000 29.860.000
Resultat: -2.531.000 -5.276.000 -2.739.000 -2.551.000 -1.119.000
Egenkapital: 7.737.000 1.249.000 3.392.000 3.522.000 3.657.000
Regnskap for  Hotel Bryggeparken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.251.000 30.937.000 31.522.000 31.727.000 29.860.000
Driftskostnader -26.591.000 -36.073.000 -34.152.000 -34.125.000 -30.915.000
Driftsresultat -2.339.000 -5.136.000 -2.631.000 -2.398.000 -1.055.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 1.000 27.000
Finanskostnader -192.000 -143.000 -114.000 -154.000 -92.000
Finans -191.000 -139.000 -109.000 -153.000 -65.000
Resultat før skatt -2.531.000 -5.276.000 -2.739.000 -2.551.000 -1.119.000
Skattekostnad 554.000 1.147.000 615.000 602.000 299.000
Årsresultat -1.977.000 -4.129.000 -2.124.000 -1.949.000 -819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000 593.000 3.069.000 3.656.000 4.465.000
Sum omløpsmidler 13.553.000 3.311.000 3.660.000 3.388.000 2.556.000
Sum eiendeler 14.060.000 3.904.000 6.729.000 7.044.000 7.021.000
Sum opptjent egenkapital -15.526.000 -13.549.000 -9.420.000 -7.296.000 -5.347.000
Sum egenkapital 7.737.000 1.249.000 3.392.000 3.522.000 3.657.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 6.324.000 2.655.000 3.337.000 3.509.000 3.322.000
Sum gjeld og egenkapital 14.061.000 3.903.000 6.729.000 7.044.000 7.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 24.251.000 30.937.000 31.522.000 31.727.000 29.860.000
Driftsinntekter 24.251.000 30.937.000 31.522.000 31.727.000 29.860.000
Varekostnad -1.754.000 -2.574.000 -2.583.000 -2.751.000 -2.558.000
Lønninger -8.063.000 -10.520.000 -11.293.000 -11.368.000 -9.960.000
Avskrivning -3.000 -708.000 -760.000 -882.000 -831.000
Nedskrivning -2.532.000 0 0 0
Andre driftskostnader -16.771.000 -19.739.000 -19.516.000 -19.124.000 -17.566.000
Driftskostnader -26.591.000 -36.073.000 -34.152.000 -34.125.000 -30.915.000
Driftsresultat -2.339.000 -5.136.000 -2.631.000 -2.398.000 -1.055.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 1.000 27.000
Finanskostnader -192.000 -143.000 -114.000 -154.000 -92.000
Finans -191.000 -139.000 -109.000 -153.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.977.000 -4.129.000 -2.124.000 -1.949.000 -819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 479.000 593.000 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 0 3.063.000 3.656.000 4.465.000
Sum varige driftsmidler 28.000 0 3.063.000 3.656.000 4.465.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 507.000 593.000 3.069.000 3.656.000 4.465.000
Varebeholdning 57.000 66.000 54.000 100.000 61.000
Kundefordringer 370.000 518.000 859.000 712.000 854.000
Andre fordringer 13.121.000 2.727.000 2.740.000 2.546.000 1.637.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 0 7.000 31.000 4.000
Sum omløpsmidler 13.553.000 3.311.000 3.660.000 3.388.000 2.556.000
Sum eiendeler 14.060.000 3.904.000 6.729.000 7.044.000 7.021.000
Sum opptjent egenkapital -15.526.000 -13.549.000 -9.420.000 -7.296.000 -5.347.000
Sum egenkapital 7.737.000 1.249.000 3.392.000 3.522.000 3.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 13.000 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 42.000
Leverandørgjeld 528.000 664.000 700.000 1.077.000 957.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 586.000 643.000 744.000 728.000 735.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.210.000 1.348.000 1.893.000 1.703.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 6.324.000 2.655.000 3.337.000 3.509.000 3.322.000
Sum gjeld og egenkapital 14.061.000 3.903.000 6.729.000 7.044.000 7.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.229.000 656.000 323.000 -121.000 -766.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.2 1.1 0.9 0.8
Soliditet 55.0 3 50.4 5 52.1
Resultatgrad -9.6 -16.6 -8.3 -7.6 -3.5
Rentedekningsgrad -12.2 -35.9 -23.1 -15.6 -11.5
Gjeldsgrad 0.8 2.1 1 1 0.9
Total kapitalrentabilitet -16.6 -131.5 -14.6
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex