Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Grand Olav AS
Juridisk navn:  Hotel Grand Olav AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73808080
Kjøpmannsgata 48 Kjøpmannsgata 48 Fax: 73808081
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 977044421
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/12/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: clarion hotel grand olav as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.64%
Resultat  
  
-132.48%
Egenkapital  
  
-3.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.426.000 33.282.000 32.363.000 29.507.000 26.145.000
Resultat: -1.235.000 3.802.000 3.305.000 1.165.000 866.000
Egenkapital: 4.278.000 4.448.000 715.000 840.000 895.000
Regnskap for  Hotel Grand Olav AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.426.000 33.282.000 32.363.000 29.507.000 26.145.000
Driftskostnader -18.621.000 -29.485.000 -29.032.000 -28.239.000 -25.229.000
Driftsresultat -1.195.000 3.797.000 3.331.000 1.267.000 917.000
Finansinntekter 28.000 67.000 38.000 24.000 20.000
Finanskostnader -68.000 -63.000 -64.000 -127.000 -72.000
Finans -40.000 4.000 -26.000 -103.000 -52.000
Resultat før skatt -1.235.000 3.802.000 3.305.000 1.165.000 866.000
Skattekostnad 265.000 -858.000 -785.000 -303.000 -161.000
Årsresultat -970.000 2.944.000 2.520.000 862.000 705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 702.000 890.000 1.217.000 1.365.000 608.000
Sum omløpsmidler 7.723.000 12.084.000 7.563.000 4.640.000 4.326.000
Sum eiendeler 8.425.000 12.974.000 8.780.000 6.005.000 4.934.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -337.000 -170.000 -45.000 10.000
Sum egenkapital 4.278.000 4.448.000 715.000 840.000 895.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.147.000 8.526.000 8.065.000 5.165.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.424.000 12.974.000 8.780.000 6.005.000 4.934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 17.426.000 33.282.000 32.363.000 29.507.000 26.145.000
Driftsinntekter 17.426.000 33.282.000 32.363.000 29.507.000 26.145.000
Varekostnad -1.571.000 -3.308.000 -3.233.000 -3.099.000 -2.705.000
Lønninger -5.125.000 -9.386.000 -9.611.000 -9.753.000 -9.042.000
Avskrivning -320.000 -347.000 -353.000 -215.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.605.000 -16.444.000 -15.835.000 -15.172.000 -13.374.000
Driftskostnader -18.621.000 -29.485.000 -29.032.000 -28.239.000 -25.229.000
Driftsresultat -1.195.000 3.797.000 3.331.000 1.267.000 917.000
Finansinntekter 28.000 67.000 38.000 24.000 20.000
Finanskostnader -68.000 -63.000 -64.000 -127.000 -72.000
Finans -40.000 4.000 -26.000 -103.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -970.000 2.944.000 2.520.000 862.000 705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 43.000 23.000 18.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 619.000 847.000 1.194.000 1.347.000 577.000
Sum varige driftsmidler 619.000 847.000 1.194.000 1.347.000 577.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 702.000 890.000 1.217.000 1.365.000 608.000
Varebeholdning 89.000 158.000 136.000 130.000 108.000
Kundefordringer 157.000 472.000 690.000 774.000 682.000
Andre fordringer 7.472.000 11.448.000 6.732.000 3.698.000 3.490.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000 38.000 46.000
Sum omløpsmidler 7.723.000 12.084.000 7.563.000 4.640.000 4.326.000
Sum eiendeler 8.425.000 12.974.000 8.780.000 6.005.000 4.934.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -337.000 -170.000 -45.000 10.000
Sum egenkapital 4.278.000 4.448.000 715.000 840.000 895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.052.000 794.000 858.000 1.128.000 1.329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 455.000 695.000 669.000 659.000 585.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 640.000 7.036.000 6.538.000 3.378.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 4.147.000 8.526.000 8.065.000 5.165.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.424.000 12.974.000 8.780.000 6.005.000 4.934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.576.000 3.558.000 -502.000 -525.000 287.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 0.9 0.9 1
Soliditet 50.8 34.3 8.1 1 18.1
Resultatgrad -6.9 11.4 10.3 4.3 3.5
Rentedekningsgrad -17.6 60.3 5 1 12.7
Gjeldsgrad 1.0 1.9 11.3 6.1 4.5
Total kapitalrentabilitet -13.9 29.8 38.4 21.5 1
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex