Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Hammer AS
Juridisk navn:  Hotel Hammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61267373
Storg 108 Storg 108 Fax: 61263730
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 960559150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 3/1/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel hammer as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.39%
Resultat  
  
-10.29%
Egenkapital  
  
-8.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000 35.241.000
Resultat: 3.173.000 3.537.000 3.543.000 2.834.000 2.587.000
Egenkapital: 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000 1.877.000
Regnskap for  Hotel Hammer AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000 35.241.000
Driftskostnader -26.797.000 -36.736.000 -35.451.000 -35.095.000 -32.532.000
Driftsresultat 3.309.000 3.613.000 3.620.000 2.960.000 2.710.000
Finansinntekter 4.000 34.000 28.000 12.000 6.000
Finanskostnader -141.000 -110.000 -106.000 -139.000 -129.000
Finans -137.000 -76.000 -78.000 -127.000 -123.000
Resultat før skatt 3.173.000 3.537.000 3.543.000 2.834.000 2.587.000
Skattekostnad -701.000 -786.000 -822.000 -686.000 -634.000
Årsresultat 2.471.000 2.751.000 2.721.000 2.148.000 1.953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.127.000 6.982.000 4.414.000 5.319.000 6.399.000
Sum omløpsmidler 3.160.000 5.489.000 3.801.000 3.514.000 1.322.000
Sum eiendeler 15.287.000 12.471.000 8.215.000 8.833.000 7.721.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 135.000 320.000 431.000 1.504.000
Sum egenkapital 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000 1.877.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 12.631.000 9.563.000 7.521.000 8.021.000 5.821.000
Sum gjeld og egenkapital 15.286.000 12.471.000 8.214.000 8.833.000 7.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000 35.241.000
Driftsinntekter 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000 35.241.000
Varekostnad -2.773.000 -4.161.000 -4.009.000 -3.869.000 -3.193.000
Lønninger -8.859.000 -13.010.000 -13.083.000 -12.741.000 -11.875.000
Avskrivning -1.979.000 -968.000 -990.000 -1.097.000 -1.207.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.186.000 -18.597.000 -17.369.000 -17.388.000 -16.257.000
Driftskostnader -26.797.000 -36.736.000 -35.451.000 -35.095.000 -32.532.000
Driftsresultat 3.309.000 3.613.000 3.620.000 2.960.000 2.710.000
Finansinntekter 4.000 34.000 28.000 12.000 6.000
Finanskostnader -141.000 -110.000 -106.000 -139.000 -129.000
Finans -137.000 -76.000 -78.000 -127.000 -123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.471.000 2.751.000 2.721.000 2.148.000 1.953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 58.000 16.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.977.000 6.899.000 4.373.000 5.294.000 6.374.000
Sum varige driftsmidler 11.977.000 6.899.000 4.373.000 5.294.000 6.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 12.127.000 6.982.000 4.414.000 5.319.000 6.399.000
Varebeholdning 83.000 144.000 139.000 109.000 125.000
Kundefordringer 613.000 1.013.000 1.251.000 1.126.000 1.134.000
Andre fordringer 2.463.000 4.329.000 2.408.000 2.274.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 3.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 3.160.000 5.489.000 3.801.000 3.514.000 1.322.000
Sum eiendeler 15.287.000 12.471.000 8.215.000 8.833.000 7.721.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 135.000 320.000 431.000 1.504.000
Sum egenkapital 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000 1.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 24.000
Leverandørgjeld 1.286.000 977.000 758.000 1.042.000 1.197.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 403.000 546.000 558.000 519.000 517.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.942.000 8.040.000 6.205.000 6.461.000 4.107.000
Sum kortsiktig gjeld 12.631.000 9.563.000 7.521.000 8.021.000 5.821.000
Sum gjeld og egenkapital 15.286.000 12.471.000 8.214.000 8.833.000 7.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.471.000 -4.074.000 -3.720.000 -4.507.000 -4.499.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.5 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.2
Soliditet 17.4 23.3 8.4 9.1 24.3
Resultatgrad 11.0 9 9.3 7.8 7.7
Rentedekningsgrad 23.5 32.8 34.2 21.3 2
Gjeldsgrad 4.8 3.3 10.9 1 3.1
Total kapitalrentabilitet 21.7 29.2 44.4 33.6 35.2
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex