Hotel Hammer AS
Juridisk navn:  Hotel Hammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61267373
Storg 108 Storg 108 Fax: 61263730
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 960559150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 3/1/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel hammer as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.09%
Resultat  
  
-53.55%
Egenkapital  
  
-12.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 34.951.000 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000
Resultat: 1.474.000 3.173.000 3.537.000 3.543.000 2.834.000
Egenkapital: 2.326.000 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000
Regnskap for  Hotel Hammer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 34.951.000 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000
Driftskostnader -32.942.000 -26.797.000 -36.736.000 -35.451.000 -35.095.000
Driftsresultat 2.009.000 3.309.000 3.613.000 3.620.000 2.960.000
Finansinntekter 4.000 34.000 28.000 12.000
Finanskostnader -535.000 -141.000 -110.000 -106.000 -139.000
Finans -535.000 -137.000 -76.000 -78.000 -127.000
Resultat før skatt 1.474.000 3.173.000 3.537.000 3.543.000 2.834.000
Skattekostnad -326.000 -701.000 -786.000 -822.000 -686.000
Årsresultat 1.149.000 2.471.000 2.751.000 2.721.000 2.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.603.000 12.127.000 6.982.000 4.414.000 5.319.000
Sum omløpsmidler 2.797.000 3.160.000 5.489.000 3.801.000 3.514.000
Sum eiendeler 14.400.000 15.287.000 12.471.000 8.215.000 8.833.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -118.000 135.000 320.000 431.000
Sum egenkapital 2.326.000 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 12.074.000 12.631.000 9.563.000 7.521.000 8.021.000
Sum gjeld og egenkapital 14.400.000 15.286.000 12.471.000 8.214.000 8.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 34.951.000 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000
Driftsinntekter 34.951.000 30.107.000 40.351.000 39.072.000 38.055.000
Varekostnad -2.989.000 -2.773.000 -4.161.000 -4.009.000 -3.869.000
Lønninger -10.629.000 -8.859.000 -13.010.000 -13.083.000 -12.741.000
Avskrivning -2.749.000 -1.979.000 -968.000 -990.000 -1.097.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.575.000 -13.186.000 -18.597.000 -17.369.000 -17.388.000
Driftskostnader -32.942.000 -26.797.000 -36.736.000 -35.451.000 -35.095.000
Driftsresultat 2.009.000 3.309.000 3.613.000 3.620.000 2.960.000
Finansinntekter 4.000 34.000 28.000 12.000
Finanskostnader -535.000 -141.000 -110.000 -106.000 -139.000
Finans -535.000 -137.000 -76.000 -78.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.149.000 2.471.000 2.751.000 2.721.000 2.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 216.000 125.000 58.000 16.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.362.000 11.977.000 6.899.000 4.373.000 5.294.000
Sum varige driftsmidler 11.362.000 11.977.000 6.899.000 4.373.000 5.294.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 11.603.000 12.127.000 6.982.000 4.414.000 5.319.000
Varebeholdning 98.000 83.000 144.000 139.000 109.000
Kundefordringer 1.270.000 613.000 1.013.000 1.251.000 1.126.000
Andre fordringer 1.428.000 2.463.000 4.329.000 2.408.000 2.274.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 3.000 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.797.000 3.160.000 5.489.000 3.801.000 3.514.000
Sum eiendeler 14.400.000 15.287.000 12.471.000 8.215.000 8.833.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -118.000 135.000 320.000 431.000
Sum egenkapital 2.326.000 2.655.000 2.908.000 693.000 804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000
Leverandørgjeld 1.258.000 1.286.000 977.000 758.000 1.042.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 876.000 403.000 546.000 558.000 519.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.939.000 10.942.000 8.040.000 6.205.000 6.461.000
Sum kortsiktig gjeld 12.074.000 12.631.000 9.563.000 7.521.000 8.021.000
Sum gjeld og egenkapital 14.400.000 15.286.000 12.471.000 8.214.000 8.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.277.000 -9.471.000 -4.074.000 -3.720.000 -4.507.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.6 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4
Soliditet 16.2 17.4 23.3 8.4 9.1
Resultatgrad 5.7 11.0 9 9.3 7.8
Rentedekningsgrad 3.8 23.5 32.8 34.2 21.3
Gjeldsgrad 5.2 4.8 3.3 10.9 1
Total kapitalrentabilitet 14.0 21.7 29.2 44.4 33.6
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex