Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Link AS
Juridisk navn:  Hotel Link AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66786250
Leangbukta 52 Leangbukta 52 Fax: 66786260
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 979468458
Aksjekapital: 200.540 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.17%
Resultat  
  
-41.11%
Egenkapital  
  
-24.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.054.000 6.129.000 4.823.000 3.732.000 4.159.000
Resultat: 414.000 703.000 222.000 -359.000 -192.000
Egenkapital: 947.000 1.259.000 604.000 383.000 742.000
Regnskap for  Hotel Link AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.054.000 6.129.000 4.823.000 3.732.000 4.159.000
Driftskostnader -2.608.000 -5.345.000 -4.602.000 -4.075.000 -4.352.000
Driftsresultat 446.000 784.000 221.000 -342.000 -193.000
Finansinntekter 5.000 16.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -38.000 -97.000 -2.000 -19.000 -2.000
Finans -33.000 -81.000 0 -17.000 1.000
Resultat før skatt 414.000 703.000 222.000 -359.000 -192.000
Skattekostnad -187.000 -48.000 0 0 0
Årsresultat 227.000 655.000 222.000 -359.000 -192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 512.000 631.000 204.000 99.000 148.000
Sum omløpsmidler 2.238.000 11.054.000 7.697.000 7.141.000 7.616.000
Sum eiendeler 2.750.000 11.685.000 7.901.000 7.240.000 7.764.000
Sum opptjent egenkapital 746.000 519.000 -136.000 -357.000 2.000
Sum egenkapital 947.000 1.259.000 604.000 383.000 742.000
Sum langsiktig gjeld 475.000 538.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.328.000 9.888.000 7.297.000 6.858.000 7.022.000
Sum gjeld og egenkapital 2.750.000 11.685.000 7.901.000 7.241.000 7.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.651.000 6.129.000 4.823.000 3.732.000 5.099.000
Andre inntekter 403.000 0 0 0 -940.000
Driftsinntekter 3.054.000 6.129.000 4.823.000 3.732.000 4.159.000
Varekostnad 0 -18.000 -15.000 -139.000
Lønninger -969.000 -3.447.000 -3.107.000 -2.698.000 -2.967.000
Avskrivning -124.000 -185.000 -49.000 -48.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.515.000 -1.713.000 -1.428.000 -1.314.000 -1.194.000
Driftskostnader -2.608.000 -5.345.000 -4.602.000 -4.075.000 -4.352.000
Driftsresultat 446.000 784.000 221.000 -342.000 -193.000
Finansinntekter 5.000 16.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -38.000 -97.000 -2.000 -19.000 -2.000
Finans -33.000 -81.000 0 -17.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 655.000 222.000 -359.000 -192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 40.000 80.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 512.000 631.000 164.000 19.000 27.000
Sum varige driftsmidler 512.000 631.000 164.000 19.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 512.000 631.000 204.000 99.000 148.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 769.000 1.980.000 2.704.000 2.424.000 1.553.000
Andre fordringer 260.000 61.000 4.000 22.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.210.000 9.013.000 4.989.000 4.695.000 5.983.000
Sum omløpsmidler 2.238.000 11.054.000 7.697.000 7.141.000 7.616.000
Sum eiendeler 2.750.000 11.685.000 7.901.000 7.240.000 7.764.000
Sum opptjent egenkapital 746.000 519.000 -136.000 -357.000 2.000
Sum egenkapital 947.000 1.259.000 604.000 383.000 742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 475.000 538.000 0 0 0
Leverandørgjeld 289.000 4.637.000 2.674.000 5.513.000 6.041.000
Betalbar skatt 187.000 48.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 470.000 741.000 111.000 581.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 825.000 4.733.000 3.882.000 1.234.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 1.328.000 9.888.000 7.297.000 6.858.000 7.022.000
Sum gjeld og egenkapital 2.750.000 11.685.000 7.901.000 7.241.000 7.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 910.000 1.166.000 400.000 283.000 594.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 1.1 1 1.1
Soliditet 34.4 10.8 7.6 5.3 9.6
Resultatgrad 14.6 12.8 4.6 -9.2 -4.6
Rentedekningsgrad 11.7 8.1 110.5 -96.5
Gjeldsgrad 1.9 8.3 12.1 17.9 9.5
Total kapitalrentabilitet 16.4 6.8 2.8 -4.7 -2.4
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex