Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Norge AS
Juridisk navn:  Hotel Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62345300
Postboks 121, Slemdal Ankerveien 6 Fax: 62345260
0710 Oslo 782 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944690050
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bratlies Regnskap Øystein Bratlie
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.5%
Resultat  
  
71.79%
Egenkapital  
  
-7.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.126.000 5.771.000 7.220.000 6.645.000 7.948.000
Resultat: -345.000 -1.223.000 -658.000 -564.000 37.000
Egenkapital: 4.432.000 4.777.000 6.000.000 6.657.000 7.213.000
Regnskap for  Hotel Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.126.000 5.771.000 7.220.000 6.645.000 7.948.000
Driftskostnader -4.489.000 -6.995.000 -7.882.000 -7.309.000 -7.952.000
Driftsresultat -362.000 -1.224.000 -662.000 -663.000 -4.000
Finansinntekter 23.000 3.000 7.000 103.000 50.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -3.000 -3.000 -8.000
Finans 17.000 2.000 4.000 100.000 42.000
Resultat før skatt -345.000 -1.223.000 -658.000 -564.000 37.000
Skattekostnad 0 0 7.000 -58.000
Årsresultat -345.000 -1.223.000 -658.000 -556.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.166.000 7.205.000 7.353.000 7.460.000 7.592.000
Sum omløpsmidler 751.000 611.000 1.685.000 2.045.000 2.920.000
Sum eiendeler 7.917.000 7.816.000 9.038.000 9.505.000 10.512.000
Sum opptjent egenkapital 4.232.000 4.577.000 5.800.000 6.457.000 7.013.000
Sum egenkapital 4.432.000 4.777.000 6.000.000 6.657.000 7.213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 3.485.000 3.039.000 3.039.000 2.849.000 3.291.000
Sum gjeld og egenkapital 7.917.000 7.816.000 9.039.000 9.506.000 10.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.422.000 5.404.000 6.430.000 6.427.000 7.421.000
Andre inntekter 704.000 366.000 790.000 218.000 527.000
Driftsinntekter 4.126.000 5.771.000 7.220.000 6.645.000 7.948.000
Varekostnad -563.000 -1.169.000 -1.441.000 -1.008.000 -2.343.000
Lønninger -1.312.000 -2.484.000 -3.227.000 -2.887.000 -2.989.000
Avskrivning -39.000 -149.000 -107.000 -132.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.575.000 -3.193.000 -3.107.000 -3.282.000 -2.488.000
Driftskostnader -4.489.000 -6.995.000 -7.882.000 -7.309.000 -7.952.000
Driftsresultat -362.000 -1.224.000 -662.000 -663.000 -4.000
Finansinntekter 23.000 3.000 7.000 103.000 50.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -3.000 -3.000 -8.000
Finans 17.000 2.000 4.000 100.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 -1.223.000 -658.000 -556.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.015.000 7.054.000 7.092.000 7.169.000 7.271.000
Maskiner anlegg 0 0 0 170.000
Driftsløsøre 140.000 140.000 250.000 280.000 140.000
Sum varige driftsmidler 7.155.000 7.194.000 7.342.000 7.449.000 7.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 7.166.000 7.205.000 7.353.000 7.460.000 7.592.000
Varebeholdning 189.000 207.000 235.000 235.000 36.000
Kundefordringer 467.000 117.000 777.000 691.000 544.000
Andre fordringer 77.000 102.000 58.000 39.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 185.000 615.000 1.081.000 2.300.000
Sum omløpsmidler 751.000 611.000 1.685.000 2.045.000 2.920.000
Sum eiendeler 7.917.000 7.816.000 9.038.000 9.505.000 10.512.000
Sum opptjent egenkapital 4.232.000 4.577.000 5.800.000 6.457.000 7.013.000
Sum egenkapital 4.432.000 4.777.000 6.000.000 6.657.000 7.213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 1.835.000 1.060.000 955.000 591.000 987.000
Betalbar skatt 0 0 0 72.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 120.000 167.000 7.000 168.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.589.000 1.859.000 1.916.000 2.251.000 2.065.000
Sum kortsiktig gjeld 3.485.000 3.039.000 3.039.000 2.849.000 3.291.000
Sum gjeld og egenkapital 7.917.000 7.816.000 9.039.000 9.506.000 10.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.734.000 -2.428.000 -1.354.000 -804.000 -371.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.6 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.5 0.6 0.9
Soliditet 56.0 61.1 66.4 7 68.6
Resultatgrad -8.8 -21.2 -9.2 -0.1
Rentedekningsgrad -60.3 -220.7 -0.5
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.3 -15.6 -7.2 -5.9 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex