Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Norge AS
Juridisk navn:  Hotel Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38174000
Postboks 729 Dronningens Gate 5 Fax: 38174001
4666 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 883224612
Aksjekapital: 5.500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.74%
Resultat  
  
-179.76%
Egenkapital  
  
-77.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.093.000 22.659.000 45.509.000 48.176.000 49.597.000
Resultat: -7.127.000 8.935.000 -12.162.000 -3.102.000 -3.980.000
Egenkapital: 1.581.000 7.140.000 -5.081.000 9.780.000 12.291.000
Regnskap for  Hotel Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.093.000 22.659.000 45.509.000 48.176.000 49.597.000
Driftskostnader -32.091.000 -13.671.000 -57.594.000 -51.096.000 -53.582.000
Driftsresultat -6.998.000 8.988.000 -12.084.000 -2.919.000 -3.985.000
Finansinntekter 29.000 2.000 4.000 0 9.000
Finanskostnader -157.000 -55.000 -82.000 -183.000 -4.000
Finans -128.000 -53.000 -78.000 -183.000 5.000
Resultat før skatt -7.127.000 8.935.000 -12.162.000 -3.102.000 -3.980.000
Skattekostnad 1.568.000 -1.966.000 -2.699.000 591.000 894.000
Årsresultat -5.559.000 6.969.000 -14.861.000 -2.511.000 -3.086.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.587.000 12.912.000 114.000 14.813.000 16.919.000
Sum omløpsmidler 7.038.000 2.305.000 3.869.000 5.202.000 4.538.000
Sum eiendeler 20.625.000 15.217.000 3.983.000 20.015.000 21.457.000
Sum opptjent egenkapital -3.919.000 1.640.000 -10.581.000 0 0
Sum egenkapital 1.581.000 7.140.000 -5.081.000 9.780.000 12.291.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.044.000 8.077.000 9.064.000 10.234.000 9.166.000
Sum gjeld og egenkapital 20.625.000 15.217.000 3.983.000 20.014.000 21.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.093.000 22.659.000 17.585.000 46.966.000 47.998.000
Andre inntekter 0 27.925.000 1.211.000 1.598.000
Driftsinntekter 25.093.000 22.659.000 45.509.000 48.176.000 49.597.000
Varekostnad -5.236.000 -1.379.000 -5.408.000 -5.925.000 -6.901.000
Lønninger -3.516.000 -5.707.000 -18.677.000 -20.113.000 -21.674.000
Avskrivning 0 -2.688.000 -3.151.000 -3.732.000
Nedskrivning 0 -8.762.000 0 0
Andre driftskostnader -23.339.000 -6.585.000 -22.059.000 -21.907.000 -21.275.000
Driftskostnader -32.091.000 -13.671.000 -57.594.000 -51.096.000 -53.582.000
Driftsresultat -6.998.000 8.988.000 -12.084.000 -2.919.000 -3.985.000
Finansinntekter 29.000 2.000 4.000 0 9.000
Finanskostnader -157.000 -55.000 -82.000 -183.000 -4.000
Finans -128.000 -53.000 -78.000 -183.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.559.000 6.969.000 -14.861.000 -2.511.000 -3.086.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.853.000 3.286.000 0 2.699.000 2.108.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 11.450.000 14.012.000
Sum varige driftsmidler 0 0 11.450.000 14.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.733.000 9.627.000 114.000 664.000 799.000
Sum anleggsmidler 13.587.000 12.912.000 114.000 14.813.000 16.919.000
Varebeholdning 1.977.000 0 561.000 477.000 500.000
Kundefordringer 3.088.000 589.000 2.151.000 3.239.000 2.003.000
Andre fordringer 2.201.000 0 177.000 140.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 761.000 1.716.000 980.000 771.000 1.093.000
Sum omløpsmidler 7.038.000 2.305.000 3.869.000 5.202.000 4.538.000
Sum eiendeler 20.625.000 15.217.000 3.983.000 20.015.000 21.457.000
Sum opptjent egenkapital -3.919.000 1.640.000 -10.581.000 0 0
Sum egenkapital 1.581.000 7.140.000 -5.081.000 9.780.000 12.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.224.000 2.600.000 2.944.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.437.000 189.000 1.215.000 1.596.000 1.429.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 438.000 263.000 1.539.000 2.124.000 2.423.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.945.000 5.025.000 3.365.000 3.384.000 3.606.000
Sum kortsiktig gjeld 16.044.000 8.077.000 9.064.000 10.234.000 9.166.000
Sum gjeld og egenkapital 20.625.000 15.217.000 3.983.000 20.014.000 21.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.006.000 -5.772.000 -5.195.000 -5.032.000 -4.628.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Soliditet 7.7 46.9 -127.6 48.9 57.3
Resultatgrad -27.9 39.7 -26.6 -6.1
Rentedekningsgrad -44.6 163.4 -147.4 -996.3
Gjeldsgrad 12.0 1.1 -1.8 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -33.8 59.1 -303.3 -14.6 -18.5
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex