Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Terminus AS
Juridisk navn:  Hotel Terminus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55212500
Zander Kaaes gate 6 Zander Kaaes gate 6 Fax: 55212501
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 843444172
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 91
Etableringsdato: 12/12/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.54%
Resultat  
  
-111.05%
Egenkapital  
  
-16.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.392.000 81.354.000 89.414.000 91.942.000 86.757.000
Resultat: -533.000 4.824.000 15.998.000 18.143.000 12.978.000
Egenkapital: 2.547.000 3.052.000 2.713.000 2.485.000 2.292.000
Regnskap for  Hotel Terminus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.392.000 81.354.000 89.414.000 91.942.000 86.757.000
Driftskostnader -61.655.000 -76.453.000 -73.378.000 -73.821.000 -73.668.000
Driftsresultat -262.000 4.901.000 16.036.000 18.121.000 13.090.000
Finansinntekter 2.000 26.000 23.000 49.000 124.000
Finanskostnader -273.000 -102.000 -61.000 -26.000 -237.000
Finans -271.000 -76.000 -38.000 23.000 -113.000
Resultat før skatt -533.000 4.824.000 15.998.000 18.143.000 12.978.000
Skattekostnad 28.000 -1.091.000 -3.720.000 -4.398.000 -3.290.000
Årsresultat -505.000 3.733.000 12.279.000 13.745.000 9.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.415.000 16.220.000 8.087.000 7.307.000 8.085.000
Sum omløpsmidler 9.305.000 14.979.000 21.549.000 27.412.000 30.579.000
Sum eiendeler 24.720.000 31.199.000 29.636.000 34.719.000 38.664.000
Sum opptjent egenkapital 2.447.000 2.952.000 2.613.000 2.385.000 2.192.000
Sum egenkapital 2.547.000 3.052.000 2.713.000 2.485.000 2.292.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.173.000 28.145.000 26.923.000 32.234.000 36.372.000
Sum gjeld og egenkapital 24.720.000 31.199.000 29.636.000 34.719.000 38.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.815.000 81.354.000 89.414.000 91.942.000 86.757.000
Andre inntekter 6.577.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 61.392.000 81.354.000 89.414.000 91.942.000 86.757.000
Varekostnad -6.940.000 -10.727.000 -11.104.000 -10.929.000 -10.914.000
Lønninger -24.460.000 -35.905.000 -35.968.000 -37.618.000 -36.095.000
Avskrivning -1.196.000 -1.043.000 -1.045.000 -1.342.000 -1.628.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.059.000 -28.778.000 -25.261.000 -23.932.000 -25.031.000
Driftskostnader -61.655.000 -76.453.000 -73.378.000 -73.821.000 -73.668.000
Driftsresultat -262.000 4.901.000 16.036.000 18.121.000 13.090.000
Finansinntekter 2.000 26.000 23.000 49.000 124.000
Finanskostnader -273.000 -102.000 -61.000 -26.000 -237.000
Finans -271.000 -76.000 -38.000 23.000 -113.000
Konsernbidrag -2.394.000 -12.051.000 -13.552.000 -9.854.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat -505.000 3.733.000 12.279.000 13.745.000 9.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 0 414.000 534.000 652.000
Fast eiendom 0 0 10.000 128.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.375.000 16.205.000 7.658.000 6.748.000 7.267.000
Sum varige driftsmidler 15.375.000 16.205.000 7.658.000 6.758.000 7.395.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 38.000
Sum anleggsmidler 15.415.000 16.220.000 8.087.000 7.307.000 8.085.000
Varebeholdning 2.203.000 2.459.000 2.178.000 2.050.000 1.875.000
Kundefordringer 1.240.000 7.363.000 5.638.000 6.097.000 4.435.000
Andre fordringer 3.769.000 2.135.000 10.875.000 16.112.000 21.305.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.093.000 3.022.000 2.858.000 3.154.000 2.964.000
Sum omløpsmidler 9.305.000 14.979.000 21.549.000 27.412.000 30.579.000
Sum eiendeler 24.720.000 31.199.000 29.636.000 34.719.000 38.664.000
Sum opptjent egenkapital 2.447.000 2.952.000 2.613.000 2.385.000 2.192.000
Sum egenkapital 2.547.000 3.052.000 2.713.000 2.485.000 2.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.555.000 17.532.000 18.532.000 20.739.000 26.919.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.187.000 3.378.000 2.751.000 4.943.000 3.366.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.312.000 2.811.000 2.596.000 3.165.000 2.993.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.119.000 4.425.000 3.044.000 3.386.000 3.094.000
Sum kortsiktig gjeld 22.173.000 28.145.000 26.923.000 32.234.000 36.372.000
Sum gjeld og egenkapital 24.720.000 31.199.000 29.636.000 34.719.000 38.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.868.000 -13.166.000 -5.374.000 -4.822.000 -5.793.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.8
Soliditet 10.3 9.8 9.2 7.2 5.9
Resultatgrad -0.4 6 17.9 19.7 15.1
Rentedekningsgrad -1.0 4 262.9 6 55.2
Gjeldsgrad 8.7 9.2 9.9 1 15.9
Total kapitalrentabilitet -1.1 15.8 54.2 52.3 34.2
Signatur
08.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
29.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex