Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel With AS
Juridisk navn:  Hotel With AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77664200
Postboks 6148 Sjøg 35-37 Fax: 77689616
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 950087293
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/1/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel with as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.16%
Resultat  
  
-39.65%
Egenkapital  
  
149.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.862.000 28.882.000 25.021.000 23.811.000 21.746.000
Resultat: 1.382.000 2.290.000 903.000 -1.358.000 -1.068.000
Egenkapital: 5.555.000 2.226.000 1.092.000 1.094.000 1.116.000
Regnskap for  Hotel With AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.862.000 28.882.000 25.021.000 23.811.000 21.746.000
Driftskostnader -16.459.000 -26.603.000 -24.070.000 -25.041.000 -22.653.000
Driftsresultat 1.403.000 2.280.000 952.000 -1.229.000 -907.000
Finansinntekter 44.000 87.000 29.000 2.000 3.000
Finanskostnader -66.000 -77.000 -78.000 -131.000 -164.000
Finans -22.000 10.000 -49.000 -129.000 -161.000
Resultat før skatt 1.382.000 2.290.000 903.000 -1.358.000 -1.068.000
Skattekostnad -303.000 -520.000 -218.000 308.000 265.000
Årsresultat 1.079.000 1.770.000 685.000 -1.050.000 -802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 479.000 485.000 266.000 227.000
Sum omløpsmidler 9.420.000 11.206.000 6.999.000 4.074.000 3.929.000
Sum eiendeler 9.861.000 11.685.000 7.484.000 4.340.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital -2.542.000 -2.606.000 -2.551.000 -2.549.000 -1.499.000
Sum egenkapital 5.555.000 2.226.000 1.092.000 1.094.000 1.116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.306.000 9.459.000 6.392.000 3.246.000 3.040.000
Sum gjeld og egenkapital 9.861.000 11.685.000 7.483.000 4.339.000 4.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 17.862.000 28.882.000 25.021.000 23.811.000 21.746.000
Driftsinntekter 17.862.000 28.882.000 25.021.000 23.811.000 21.746.000
Varekostnad -1.227.000 -2.526.000 -2.158.000 -2.126.000 -1.698.000
Lønninger -4.831.000 -8.321.000 -8.318.000 -8.201.000 -7.234.000
Avskrivning -131.000 -101.000 -82.000 -48.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.270.000 -15.655.000 -13.512.000 -14.666.000 -13.663.000
Driftskostnader -16.459.000 -26.603.000 -24.070.000 -25.041.000 -22.653.000
Driftsresultat 1.403.000 2.280.000 952.000 -1.229.000 -907.000
Finansinntekter 44.000 87.000 29.000 2.000 3.000
Finanskostnader -66.000 -77.000 -78.000 -131.000 -164.000
Finans -22.000 10.000 -49.000 -129.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.079.000 1.770.000 685.000 -1.050.000 -802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 59.000 65.000 78.000 94.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 414.000 415.000 183.000 127.000
Sum varige driftsmidler 394.000 414.000 415.000 183.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 441.000 479.000 485.000 266.000 227.000
Varebeholdning 53.000 112.000 96.000 94.000 80.000
Kundefordringer 87.000 880.000 993.000 1.320.000 1.006.000
Andre fordringer 9.273.000 10.188.000 5.870.000 2.596.000 2.782.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 26.000 40.000 64.000 62.000
Sum omløpsmidler 9.420.000 11.206.000 6.999.000 4.074.000 3.929.000
Sum eiendeler 9.861.000 11.685.000 7.484.000 4.340.000 4.156.000
Sum opptjent egenkapital -2.542.000 -2.606.000 -2.551.000 -2.549.000 -1.499.000
Sum egenkapital 5.555.000 2.226.000 1.092.000 1.094.000 1.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.980.000 1.414.000 868.000 1.139.000 1.712.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 263.000 231.000 217.000 254.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.240.000 7.782.000 5.293.000 1.890.000 1.074.000
Sum kortsiktig gjeld 4.306.000 9.459.000 6.392.000 3.246.000 3.040.000
Sum gjeld og egenkapital 9.861.000 11.685.000 7.483.000 4.339.000 4.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.114.000 1.747.000 607.000 828.000 889.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.2 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 1.1 1.2 1.3
Soliditet 56.3 19.1 14.6 25.2 26.9
Resultatgrad 7.9 7.9 3.8 -5.2 -4.2
Rentedekningsgrad 21.3 29.6 12.2 -9.4 -5.5
Gjeldsgrad 0.8 4.2 5.9 3 2.7
Total kapitalrentabilitet 14.7 20.3 13.1 -28.3 -21.8
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex