Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotell Hadeland AS
Juridisk navn:  Hotell Hadeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61330225
Granavollen 35 Granavollen 35 Fax: 61332325
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 983571271
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/11/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.95%
Resultat  
  
-3473.33%
Egenkapital  
  
-57.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.227.000 10.239.000 9.984.000 8.908.000 10.577.000
Resultat: -536.000 -15.000 22.000 -1.175.000 239.000
Egenkapital: 394.000 929.000 515.000 493.000 1.613.000
Regnskap for  Hotell Hadeland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.227.000 10.239.000 9.984.000 8.908.000 10.577.000
Driftskostnader -5.087.000 -9.527.000 -9.003.000 -9.318.000 -9.670.000
Driftsresultat 140.000 711.000 980.000 -410.000 907.000
Finansinntekter 142.000 238.000 0 0 0
Finanskostnader -817.000 -964.000 -958.000 -766.000 -668.000
Finans -675.000 -726.000 -958.000 -766.000 -668.000
Resultat før skatt -536.000 -15.000 22.000 -1.175.000 239.000
Skattekostnad 0 0 55.000 -57.000
Årsresultat -536.000 -15.000 22.000 -1.120.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.646.000 13.037.000 13.030.000 13.031.000 12.426.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.884.000 1.372.000 1.060.000 1.323.000
Sum eiendeler 13.902.000 14.921.000 14.402.000 14.091.000 13.749.000
Sum opptjent egenkapital -1.206.000 -671.000 -1.085.000 -1.107.000 13.000
Sum egenkapital 394.000 929.000 515.000 493.000 1.613.000
Sum langsiktig gjeld 12.460.000 11.881.000 11.520.000 11.435.000 9.846.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 2.111.000 2.366.000 2.164.000 2.291.000
Sum gjeld og egenkapital 13.902.000 14.921.000 14.401.000 14.092.000 13.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.188.000 9.250.000 9.369.000 8.604.000 10.216.000
Andre inntekter 1.039.000 988.000 615.000 304.000 360.000
Driftsinntekter 5.227.000 10.239.000 9.984.000 8.908.000 10.577.000
Varekostnad -998.000 -1.931.000 -1.799.000 -1.990.000 -2.374.000
Lønninger -1.771.000 -5.023.000 -4.799.000 -4.827.000 -4.719.000
Avskrivning -303.000 -304.000 -318.000 -364.000 -345.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.015.000 -2.269.000 -2.087.000 -2.137.000 -2.232.000
Driftskostnader -5.087.000 -9.527.000 -9.003.000 -9.318.000 -9.670.000
Driftsresultat 140.000 711.000 980.000 -410.000 907.000
Finansinntekter 142.000 238.000 0 0 0
Finanskostnader -817.000 -964.000 -958.000 -766.000 -668.000
Finans -675.000 -726.000 -958.000 -766.000 -668.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -536.000 -15.000 22.000 -1.120.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.141.000 8.408.000 8.614.000 8.766.000 9.025.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.026.000 1.042.000 1.066.000 1.082.000 1.168.000
Sum varige driftsmidler 9.167.000 9.450.000 9.680.000 9.848.000 10.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.479.000 3.588.000 3.350.000 3.183.000 2.233.000
Sum anleggsmidler 12.646.000 13.037.000 13.030.000 13.031.000 12.426.000
Varebeholdning 337.000 624.000 601.000 350.000 322.000
Kundefordringer 84.000 385.000 396.000 149.000 243.000
Andre fordringer 731.000 291.000 361.000 531.000 739.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 59.000 13.000 30.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.884.000 1.372.000 1.060.000 1.323.000
Sum eiendeler 13.902.000 14.921.000 14.402.000 14.091.000 13.749.000
Sum opptjent egenkapital -1.206.000 -671.000 -1.085.000 -1.107.000 13.000
Sum egenkapital 394.000 929.000 515.000 493.000 1.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 233.000 0 287.000 346.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 12.460.000 11.881.000 11.520.000 11.435.000 9.846.000
Leverandørgjeld 281.000 673.000 581.000 369.000 875.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 747.000 844.000 777.000 624.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 691.000 653.000 673.000 692.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 2.111.000 2.366.000 2.164.000 2.291.000
Sum gjeld og egenkapital 13.902.000 14.921.000 14.401.000 14.092.000 13.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 -227.000 -994.000 -1.104.000 -968.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.6 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.3 0.3 0.4
Soliditet 2.8 6.2 3.6 3.5 11.7
Resultatgrad 2.7 6.9 9.8 -4.6 8.6
Rentedekningsgrad 0.2 0.7 1 -0.5 1.4
Gjeldsgrad 34.3 15.1 2 27.6 7.5
Total kapitalrentabilitet 2.0 6.4 6.8 -2.9 6.6
Signatur
28.06.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex