Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotell Ole Tobias AS
Juridisk navn:  Hotell Ole Tobias AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75120500
Postboks 1297 Thora Meyers Gate 2 Fax: 75120501
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 965798528
Aksjekapital: 112.200 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.68%
Resultat  
  
21.57%
Egenkapital  
  
113.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.983.000 11.046.000 10.662.000 9.610.000 11.758.000
Resultat: -938.000 -1.196.000 -377.000 -1.832.000 115.000
Egenkapital: 274.000 -1.995.000 -1.048.000 -720.000 698.000
Regnskap for  Hotell Ole Tobias AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.983.000 11.046.000 10.662.000 9.610.000 11.758.000
Driftskostnader -9.808.000 -12.084.000 -10.880.000 -11.317.000 -11.468.000
Driftsresultat -824.000 -1.037.000 -218.000 -1.708.000 289.000
Finansinntekter 2.000 7.000 0 0 0
Finanskostnader -115.000 -166.000 -159.000 -124.000 -174.000
Finans -113.000 -159.000 -159.000 -124.000 -174.000
Resultat før skatt -938.000 -1.196.000 -377.000 -1.832.000 115.000
Skattekostnad 206.000 248.000 50.000 414.000 -35.000
Årsresultat -731.000 -948.000 -328.000 -1.418.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.377.000 1.127.000 1.898.000 1.682.000 2.268.000
Sum omløpsmidler 1.659.000 1.123.000 1.476.000 780.000 582.000
Sum eiendeler 3.036.000 2.250.000 3.374.000 2.462.000 2.850.000
Sum opptjent egenkapital -2.828.000 -2.097.000 -1.150.000 -822.000 596.000
Sum egenkapital 274.000 -1.995.000 -1.048.000 -720.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 2.142.000 1.830.000 2.580.000 1.577.000 1.478.000
Sum kortsiktig gjeld 619.000 2.415.000 1.842.000 1.605.000 674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.035.000 2.250.000 3.374.000 2.462.000 2.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 614.000 781.000 812.000 950.000 1.137.000
Andre inntekter 8.369.000 10.265.000 9.850.000 8.660.000 10.621.000
Driftsinntekter 8.983.000 11.046.000 10.662.000 9.610.000 11.758.000
Varekostnad -775.000 -1.035.000 -646.000 -628.000 -808.000
Lønninger -3.594.000 -3.952.000 -3.867.000 -4.342.000 -4.073.000
Avskrivning -56.000 -59.000 -44.000 -125.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.382.000 -7.035.000 -6.323.000 -6.222.000 -6.470.000
Driftskostnader -9.808.000 -12.084.000 -10.880.000 -11.317.000 -11.468.000
Driftsresultat -824.000 -1.037.000 -218.000 -1.708.000 289.000
Finansinntekter 2.000 7.000 0 0 0
Finanskostnader -115.000 -166.000 -159.000 -124.000 -174.000
Finans -113.000 -159.000 -159.000 -124.000 -174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -731.000 -948.000 -328.000 -1.418.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.072.000 851.000 603.000 553.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 195.000 475.000 401.000 466.000
Sum varige driftsmidler 305.000 195.000 475.000 401.000 466.000
Sum finansielle anleggsmidler -1.000 81.000 820.000 727.000 1.662.000
Sum anleggsmidler 1.377.000 1.127.000 1.898.000 1.682.000 2.268.000
Varebeholdning 12.000 13.000 16.000 14.000 14.000
Kundefordringer 262.000 211.000 907.000 265.000 114.000
Andre fordringer 53.000 134.000 306.000 278.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 722.000 156.000 247.000 223.000 294.000
Sum omløpsmidler 1.659.000 1.123.000 1.476.000 780.000 582.000
Sum eiendeler 3.036.000 2.250.000 3.374.000 2.462.000 2.850.000
Sum opptjent egenkapital -2.828.000 -2.097.000 -1.150.000 -822.000 596.000
Sum egenkapital 274.000 -1.995.000 -1.048.000 -720.000 698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 788.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.142.000 1.830.000 2.580.000 1.577.000 1.478.000
Leverandørgjeld 144.000 1.060.000 625.000 418.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 185.000 248.000 215.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 369.000 382.000 970.000 972.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 619.000 2.415.000 1.842.000 1.605.000 674.000
Sum gjeld og egenkapital 3.035.000 2.250.000 3.374.000 2.462.000 2.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.040.000 -1.292.000 -366.000 -825.000 -92.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.5 0.8 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 2.7 0.5 0.8 0.5 0.8
Soliditet 9.0 -88.7 -31.1 -29.2 24.5
Resultatgrad -9.2 -9.4 -17.8 2.5
Rentedekningsgrad -7.2 -6.2 -1.4 -13.8 1.7
Gjeldsgrad 10.1 -2.1 -4.2 -4.4 3.1
Total kapitalrentabilitet -27.1 -45.8 -6.5 -69.4 10.1
Signatur
30.09.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
JACOBSEN RUNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
JACOBSEN JOHN EINAR
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex