Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotell.no AS
Juridisk navn:  Hotell.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21034450
Lommedalsveien 189 A Lommedalsveien 189 A Fax: 67563772
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989156020
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor I Da
Regnskapsfører: Bærum Bokholderi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.38%
Resultat  
  
21.31%
Egenkapital  
  
-27.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.925.000 2.197.000 3.372.000 3.246.000 3.194.000
Resultat: 1.093.000 901.000 651.000 -95.000 -672.000
Egenkapital: 2.345.000 3.247.000 2.557.000 1.905.000 2.001.000
Regnskap for  Hotell.no AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.925.000 2.197.000 3.372.000 3.246.000 3.194.000
Driftskostnader -832.000 -1.296.000 -2.720.000 -3.332.000 -3.912.000
Driftsresultat 1.093.000 901.000 652.000 -86.000 -717.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 49.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -10.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -8.000 45.000
Resultat før skatt 1.093.000 901.000 651.000 -95.000 -672.000
Skattekostnad -247.000 -47.000 0 0 0
Årsresultat 846.000 854.000 651.000 -95.000 -672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.647.000 4.229.000 4.334.000 3.230.000 3.614.000
Sum eiendeler 4.647.000 4.229.000 4.334.000 3.230.000 3.614.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 2.697.000 2.007.000 1.356.000 1.451.000
Sum egenkapital 2.345.000 3.247.000 2.557.000 1.905.000 2.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.301.000 982.000 1.777.000 1.325.000 1.613.000
Sum gjeld og egenkapital 4.646.000 4.229.000 4.334.000 3.231.000 3.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.896.000 2.100.000 3.302.000 3.178.000 3.126.000
Andre inntekter 29.000 96.000 70.000 68.000 69.000
Driftsinntekter 1.925.000 2.197.000 3.372.000 3.246.000 3.194.000
Varekostnad 0 -156.000 -118.000
Lønninger -246.000 -604.000 -1.606.000 -1.817.000 -2.425.000
Avskrivning 0 0 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -586.000 -692.000 -1.114.000 -1.359.000 -1.324.000
Driftskostnader -832.000 -1.296.000 -2.720.000 -3.332.000 -3.912.000
Driftsresultat 1.093.000 901.000 652.000 -86.000 -717.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 49.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -10.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -8.000 45.000
Konsernbidrag -249.000 -164.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 846.000 854.000 651.000 -95.000 -672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 221.000 259.000 797.000 265.000 392.000
Andre fordringer 348.000 340.000 992.000 1.286.000 1.213.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.077.000 3.630.000 2.545.000 1.679.000 2.009.000
Sum omløpsmidler 4.647.000 4.229.000 4.334.000 3.230.000 3.614.000
Sum eiendeler 4.647.000 4.229.000 4.334.000 3.230.000 3.614.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 2.697.000 2.007.000 1.356.000 1.451.000
Sum egenkapital 2.345.000 3.247.000 2.557.000 1.905.000 2.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 11.000 52.000 25.000 54.000
Betalbar skatt 176.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 66.000 356.000 194.000 270.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.033.000 905.000 1.369.000 1.106.000 1.290.000
Sum kortsiktig gjeld 2.301.000 982.000 1.777.000 1.325.000 1.613.000
Sum gjeld og egenkapital 4.646.000 4.229.000 4.334.000 3.231.000 3.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.346.000 3.247.000 2.557.000 1.905.000 2.001.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.3 2.4 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 4.3 2.4 2.4 2.2
Soliditet 50.5 76.8 5 5 55.4
Resultatgrad 56.8 41.0 19.3 -2.6 -22.4
Rentedekningsgrad 1.093.0 901.0 3 -8.6 -179.3
Gjeldsgrad 1.0 0.3 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.5 21.3 15.1 -2.6 -18.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex