Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotelldrift Sandefjord As
Juridisk navn:  Hotelldrift Sandefjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33428000
Postboks 144 Jernbanealleen 31 Fax: 33428100
3201 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 952409913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel atlantic as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.98%
Resultat  
  
-1208.96%
Egenkapital  
  
764.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.499.000 25.398.000 21.683.000 23.537.000 24.150.000
Resultat: -2.775.000 -212.000 -4.612.000 -2.109.000 -1.587.000
Egenkapital: 5.576.000 645.000 36.000 150.000 104.000
Regnskap for  Hotelldrift Sandefjord As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.499.000 25.398.000 21.683.000 23.537.000 24.150.000
Driftskostnader -18.132.000 -25.421.000 -26.075.000 -25.382.000 -25.561.000
Driftsresultat -2.633.000 -24.000 -4.392.000 -1.845.000 -1.410.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -189.000 -222.000 -264.000 -177.000
Finans -142.000 -188.000 -219.000 -264.000 -176.000
Resultat før skatt -2.775.000 -212.000 -4.612.000 -2.109.000 -1.587.000
Skattekostnad 607.000 37.000 1.024.000 491.000 377.000
Årsresultat -2.167.000 -175.000 -3.588.000 -1.618.000 -1.210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.123.000 2.882.000 3.645.000 6.115.000 6.998.000
Sum omløpsmidler 10.544.000 2.065.000 5.201.000 2.927.000 2.846.000
Sum eiendeler 12.667.000 4.947.000 8.846.000 9.042.000 9.844.000
Sum opptjent egenkapital -10.009.000 -7.842.000 -7.667.000 -4.080.000 -2.462.000
Sum egenkapital 5.576.000 645.000 36.000 150.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 181.000 137.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 7.091.000 4.301.000 8.628.000 8.755.000 9.577.000
Sum gjeld og egenkapital 12.668.000 4.946.000 8.845.000 9.042.000 9.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 15.499.000 25.398.000 21.683.000 23.537.000 24.150.000
Driftsinntekter 15.499.000 25.398.000 21.683.000 23.537.000 24.150.000
Varekostnad -1.163.000 -2.261.000 -1.982.000 -2.237.000 -2.199.000
Lønninger -5.691.000 -9.448.000 -9.760.000 -10.025.000 -10.175.000
Avskrivning -740.000 -769.000 -1.328.000 -1.203.000 -1.134.000
Nedskrivning 0 -2.000.000 0 0
Andre driftskostnader -10.538.000 -12.943.000 -11.005.000 -11.917.000 -12.053.000
Driftskostnader -18.132.000 -25.421.000 -26.075.000 -25.382.000 -25.561.000
Driftsresultat -2.633.000 -24.000 -4.392.000 -1.845.000 -1.410.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -189.000 -222.000 -264.000 -177.000
Finans -142.000 -188.000 -219.000 -264.000 -176.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.167.000 -175.000 -3.588.000 -1.618.000 -1.210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 266.000 391.000 576.000 148.000 183.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.857.000 2.491.000 3.069.000 5.967.000 6.815.000
Sum varige driftsmidler 1.857.000 2.491.000 3.069.000 5.967.000 6.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.123.000 2.882.000 3.645.000 6.115.000 6.998.000
Varebeholdning 126.000 163.000 157.000 162.000 107.000
Kundefordringer 274.000 827.000 344.000 287.000 245.000
Andre fordringer 10.140.000 1.069.000 4.696.000 2.470.000 2.487.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 5.000 3.000 8.000 7.000
Sum omløpsmidler 10.544.000 2.065.000 5.201.000 2.927.000 2.846.000
Sum eiendeler 12.667.000 4.947.000 8.846.000 9.042.000 9.844.000
Sum opptjent egenkapital -10.009.000 -7.842.000 -7.667.000 -4.080.000 -2.462.000
Sum egenkapital 5.576.000 645.000 36.000 150.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 181.000 137.000 162.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 181.000 137.000 162.000
Leverandørgjeld 321.000 703.000 470.000 706.000 523.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 281.000 503.000 374.000 380.000 408.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.489.000 3.096.000 7.784.000 7.668.000 8.647.000
Sum kortsiktig gjeld 7.091.000 4.301.000 8.628.000 8.755.000 9.577.000
Sum gjeld og egenkapital 12.668.000 4.946.000 8.845.000 9.042.000 9.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.453.000 -2.236.000 -3.427.000 -5.828.000 -6.731.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.5 0.6 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.5 0.4 0.6 0.3 0.3
Soliditet 44.0 1 0.4 1.7 1.1
Resultatgrad -17.0 -0.1 -20.3 -7.8 -5.8
Rentedekningsgrad -18.5 -0.1 -19.8
Gjeldsgrad 1.3 6.7 244.7 59.3 93.6
Total kapitalrentabilitet -20.8 -0.5 -49.6 -20.4 -14.3
Signatur
19.02.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex