Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovda Bruk AS
Juridisk navn:  Hovda Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
4164 Fogn 4164 Fogn
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988903086
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/7/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Stavanger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.8%
Resultat  
  
-278.18%
Egenkapital  
  
-12.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 301.000 435.000 502.000 388.000 446.000
Resultat: -208.000 -55.000 -209.000 -620.000 -465.000
Egenkapital: 1.440.000 1.648.000 1.704.000 2.103.000 3.328.000
Regnskap for  Hovda Bruk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 301.000 435.000 502.000 388.000 446.000
Driftskostnader -420.000 -365.000 -572.000 -846.000 -571.000
Driftsresultat -118.000 71.000 -70.000 -458.000 -125.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -127.000 -139.000 -162.000 -340.000
Finans -90.000 -127.000 -139.000 -162.000 -340.000
Resultat før skatt -208.000 -55.000 -209.000 -620.000 -465.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -208.000 -55.000 -209.000 -620.000 -465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.268.000 5.275.000 5.282.000 5.308.000 5.387.000
Sum omløpsmidler 243.000 241.000 237.000 307.000 232.000
Sum eiendeler 5.511.000 5.516.000 5.519.000 5.615.000 5.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.518.000 1.574.000 1.973.000 2.798.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.648.000 1.704.000 2.103.000 3.328.000
Sum langsiktig gjeld 2.511.000 2.520.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 1.347.000 3.816.000 3.512.000 2.290.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.515.000 5.520.000 5.615.000 5.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.000 71.000 65.000 11.000 75.000
Andre inntekter 160.000 364.000 437.000 377.000 371.000
Driftsinntekter 301.000 435.000 502.000 388.000 446.000
Varekostnad -161.000 1.000 -121.000 -81.000 -132.000
Lønninger -51.000 -65.000 -123.000 -340.000 -250.000
Avskrivning -7.000 -8.000 -26.000 -41.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -293.000 -302.000 -384.000 -123.000
Driftskostnader -420.000 -365.000 -572.000 -846.000 -571.000
Driftsresultat -118.000 71.000 -70.000 -458.000 -125.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -127.000 -139.000 -162.000 -340.000
Finans -90.000 -127.000 -139.000 -162.000 -340.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -208.000 -55.000 -209.000 -620.000 -465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.247.000 5.247.000 5.247.000 5.247.000 5.247.000
Maskiner anlegg 9.000 15.000 23.000 49.000 58.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.256.000 5.262.000 5.270.000 5.296.000 5.305.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 82.000
Sum anleggsmidler 5.268.000 5.275.000 5.282.000 5.308.000 5.387.000
Varebeholdning 164.000 170.000 140.000 153.000 126.000
Kundefordringer 2.000 0 9.000 2.000 7.000
Andre fordringer 44.000 52.000 89.000 143.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 19.000 0 9.000 1.000
Sum omløpsmidler 243.000 241.000 237.000 307.000 232.000
Sum eiendeler 5.511.000 5.516.000 5.519.000 5.615.000 5.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 1.518.000 1.574.000 1.973.000 2.798.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.648.000 1.704.000 2.103.000 3.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.455.000 3.408.000 2.235.000
Sum langsiktig gjeld 2.511.000 2.520.000 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 21.000 7.000 54.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 1.000 1.000 18.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.528.000 1.326.000 1.352.000 33.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 1.347.000 3.816.000 3.512.000 2.290.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.515.000 5.520.000 5.615.000 5.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.316.000 -1.106.000 -3.579.000 -3.205.000 -2.058.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0 0
Soliditet 26.1 29.9 30.9 37.5 59.2
Resultatgrad -39.2 16.3 -13.9
Rentedekningsgrad -1.3 0.6 -0.5 -2.8 -0.4
Gjeldsgrad 2.8 2.3 2.2 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.1 1.3 -1.3 -8.2 -2.2
Signatur
30.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex