Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovden Badeland AS
Juridisk navn:  Hovden Badeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37939393
Fax: 37939394
4755 Hovden I Setesdal 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 960319257
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/7/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.55%
Resultat  
  
58.66%
Egenkapital  
  
-25.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.852.000 6.371.000 6.688.000 6.845.000 7.013.000
Resultat: -229.000 -554.000 -200.000 138.000 109.000
Egenkapital: 671.000 900.000 1.454.000 1.654.000 1.516.000
Regnskap for  Hovden Badeland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.852.000 6.371.000 6.688.000 6.845.000 7.013.000
Driftskostnader -7.076.000 -6.916.000 -6.876.000 -6.700.000 -6.903.000
Driftsresultat -225.000 -545.000 -188.000 146.000 109.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -13.000 -8.000 -1.000
Finans -5.000 -9.000 -12.000 -7.000 0
Resultat før skatt -229.000 -554.000 -200.000 138.000 109.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -229.000 -554.000 -200.000 138.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 130.000 213.000 250.000 310.000
Sum omløpsmidler 1.598.000 2.016.000 2.352.000 2.279.000 1.885.000
Sum eiendeler 1.718.000 2.146.000 2.565.000 2.529.000 2.195.000
Sum opptjent egenkapital -329.000 -600.000 -46.000 154.000 16.000
Sum egenkapital 671.000 900.000 1.454.000 1.654.000 1.516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 1.246.000 1.111.000 875.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 2.146.000 2.565.000 2.529.000 2.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.758.000 6.004.000 6.542.000 6.618.000 6.603.000
Andre inntekter 94.000 367.000 146.000 227.000 410.000
Driftsinntekter 6.852.000 6.371.000 6.688.000 6.845.000 7.013.000
Varekostnad -882.000 -817.000 -902.000 -812.000 -918.000
Lønninger -3.556.000 -3.223.000 -3.224.000 -3.254.000 -3.165.000
Avskrivning -26.000 -83.000 -86.000 -86.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.612.000 -2.793.000 -2.664.000 -2.548.000 -2.613.000
Driftskostnader -7.076.000 -6.916.000 -6.876.000 -6.700.000 -6.903.000
Driftsresultat -225.000 -545.000 -188.000 146.000 109.000
Finansinntekter 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -13.000 -8.000 -1.000
Finans -5.000 -9.000 -12.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -229.000 -554.000 -200.000 138.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 24.000 35.000 92.000 76.000 80.000
Driftsløsøre 96.000 90.000 116.000 163.000 220.000
Sum varige driftsmidler 120.000 125.000 208.000 239.000 300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 5.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 120.000 130.000 213.000 250.000 310.000
Varebeholdning 238.000 252.000 248.000 260.000 222.000
Kundefordringer 155.000 119.000 179.000 119.000 45.000
Andre fordringer 20.000 5.000 13.000 83.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 1.207.000 636.000 603.000 305.000
Sum omløpsmidler 1.598.000 2.016.000 2.352.000 2.279.000 1.885.000
Sum eiendeler 1.718.000 2.146.000 2.565.000 2.529.000 2.195.000
Sum opptjent egenkapital -329.000 -600.000 -46.000 154.000 16.000
Sum egenkapital 671.000 900.000 1.454.000 1.654.000 1.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 108.000 187.000 163.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 140.000 149.000 228.000 236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 774.000 997.000 775.000 484.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 1.246.000 1.111.000 875.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 2.146.000 2.565.000 2.529.000 2.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 550.000 770.000 1.241.000 1.404.000 1.205.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 2.1 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.9 2.3 2.5
Soliditet 3 41.9 56.7 65.4 69.0
Resultatgrad -3.3 -8.6 -2.8 2.1 1.6
Rentedekningsgrad -20.5 -54.5 -14.5 18.3 110.0
Gjeldsgrad 1.6 1.4 0.8 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -12.7 -25.3 -7.3 5.8 5.0
Signatur
14.10.2020
STYREFORMANN OG EIT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex