Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovden Resort AS
Juridisk navn:  Hovden Resort AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37938800
Postboks 24 Hovden I Setesdal Fax: 37939611
4756 Hovden I Setesdal 4755 Hovden I Setesdal
Fylke: Kommune:
Agder Bykle
Org.nr: 935441293
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.48%
Resultat  
  
-129.63%
Egenkapital  
  
54.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.524.000 15.674.000 16.142.000 14.620.000 18.457.000
Resultat: -1.821.000 -793.000 -972.000 -1.347.000 -1.190.000
Egenkapital: -8.759.000 -19.462.000 -18.669.000 -17.173.000 -15.827.000
Regnskap for  Hovden Resort AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.524.000 15.674.000 16.142.000 14.620.000 18.457.000
Driftskostnader -13.345.000 -16.475.000 -17.118.000 -15.961.000 -19.648.000
Driftsresultat -1.821.000 -800.000 -975.000 -1.342.000 -1.192.000
Finansinntekter 7.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -3.000
Finans 7.000 3.000 -5.000 1.000
Resultat før skatt -1.821.000 -793.000 -972.000 -1.347.000 -1.190.000
Skattekostnad 864.000 0 0 0 0
Årsresultat -957.000 -793.000 -972.000 -1.347.000 -1.190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.584.000 5.009.000 5.026.000 5.044.000 5.014.000
Sum omløpsmidler 17.335.000 2.543.000 3.621.000 2.285.000 2.218.000
Sum eiendeler 19.919.000 7.552.000 8.647.000 7.329.000 7.232.000
Sum opptjent egenkapital -20.918.000 -19.962.000 -19.169.000 -17.673.000 -16.327.000
Sum egenkapital -8.759.000 -19.462.000 -18.669.000 -17.173.000 -15.827.000
Sum langsiktig gjeld 316.000 66.000 80.000 80.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 28.362.000 26.947.000 27.235.000 24.422.000 22.978.000
Sum gjeld og egenkapital 19.920.000 7.551.000 8.646.000 7.329.000 7.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.230.000 15.084.000 15.332.000 14.192.000 18.419.000
Andre inntekter 1.294.000 590.000 810.000 427.000 38.000
Driftsinntekter 11.524.000 15.674.000 16.142.000 14.620.000 18.457.000
Varekostnad -1.767.000 -2.217.000 -2.339.000 -2.527.000 -2.640.000
Lønninger -6.197.000 -7.990.000 -8.587.000 -7.324.000 -9.282.000
Avskrivning -12.000 -18.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.381.000 -6.256.000 -6.174.000 -6.104.000 -7.726.000
Driftskostnader -13.345.000 -16.475.000 -17.118.000 -15.961.000 -19.648.000
Driftsresultat -1.821.000 -800.000 -975.000 -1.342.000 -1.192.000
Finansinntekter 7.000 3.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -3.000
Finans 7.000 3.000 -5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -957.000 -793.000 -972.000 -1.347.000 -1.190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.531.000 4.956.000 4.956.000 4.956.000 4.956.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 13.000 0
Driftsløsøre 0 12.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 0 12.000 30.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 58.000 58.000 58.000
Sum anleggsmidler 2.584.000 5.009.000 5.026.000 5.044.000 5.014.000
Varebeholdning 232.000 245.000 223.000 282.000
Kundefordringer 235.000 1.688.000 1.253.000 1.597.000 1.206.000
Andre fordringer 15.522.000 103.000 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.579.000 520.000 2.122.000 456.000 730.000
Sum omløpsmidler 17.335.000 2.543.000 3.621.000 2.285.000 2.218.000
Sum eiendeler 19.919.000 7.552.000 8.647.000 7.329.000 7.232.000
Sum opptjent egenkapital -20.918.000 -19.962.000 -19.169.000 -17.673.000 -16.327.000
Sum egenkapital -8.759.000 -19.462.000 -18.669.000 -17.173.000 -15.827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 119.000 0
Sum langsiktig gjeld 316.000 66.000 80.000 80.000 80.000
Leverandørgjeld 440.000 12.101.000 11.127.000 8.482.000 6.713.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 503.000 791.000 473.000 516.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.880.000 14.343.000 15.317.000 15.347.000 15.749.000
Sum kortsiktig gjeld 28.362.000 26.947.000 27.235.000 24.422.000 22.978.000
Sum gjeld og egenkapital 19.920.000 7.551.000 8.646.000 7.329.000 7.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.027.000 -24.404.000 -23.614.000 -22.137.000 -20.760.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -44.0 -257.7 -215.9 -234.3 -218.9
Resultatgrad -15.8 -5.1 - -9.2 -6.5
Rentedekningsgrad -223.7 -397.3
Gjeldsgrad -3.3 -1.4 -1.5 -1.4 -1.5
Total kapitalrentabilitet -9.1 -10.5 -11.2 -18.3 -16.4
Signatur
15.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex