Hovig & Kvernes Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Hovig & Kvernes Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311115
Ferjestedsveien 1 Ferjestedsveien 1 Fax:
1606 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 917355169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Lervik Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 13.000 7.000 11.000 -21.000 1.000
Egenkapital: 882.000 871.000 864.000 852.000 873.000
Regnskap for  Hovig & Kvernes Arkitektkontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -19.000 -14.000 -45.000 -22.000
Driftsresultat -19.000 -19.000 -14.000 -45.000 -22.000
Finansinntekter 32.000 26.000 25.000 24.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 32.000 26.000 25.000 24.000 23.000
Resultat før skatt 13.000 7.000 11.000 -21.000 1.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 7.000 11.000 -21.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 929.000 906.000 903.000 864.000 822.000
Sum omløpsmidler 24.000 33.000 28.000 63.000 136.000
Sum eiendeler 953.000 939.000 931.000 927.000 958.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 771.000 764.000 752.000 773.000
Sum egenkapital 882.000 871.000 864.000 852.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 48.000 47.000 54.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 953.000 939.000 931.000 926.000 958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -10.000 -7.000 -15.000 -16.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -7.000 -30.000 -6.000
Driftskostnader -19.000 -19.000 -14.000 -45.000 -22.000
Driftsresultat -19.000 -19.000 -14.000 -45.000 -22.000
Finansinntekter 32.000 26.000 25.000 24.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 32.000 26.000 25.000 24.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 7.000 11.000 -21.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum varige driftsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 908.000 885.000 882.000 843.000 801.000
Sum anleggsmidler 929.000 906.000 903.000 864.000 822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 33.000 28.000 63.000 136.000
Sum omløpsmidler 24.000 33.000 28.000 63.000 136.000
Sum eiendeler 953.000 939.000 931.000 927.000 958.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 771.000 764.000 752.000 773.000
Sum egenkapital 882.000 871.000 864.000 852.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 44.000 43.000 51.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 48.000 47.000 54.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 953.000 939.000 931.000 926.000 958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 -15.000 -19.000 9.000 71.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.6 1.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 1.2 2.1
Soliditet 92.5 92.8 92.8 9 91.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 0.7 1.2 -2.3 0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex