Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovslager Beslagsmed Lørendal As
Juridisk navn:  Hovslager Beslagsmed Lørendal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestre Hurdalsveg 232 Vestre Hurdalsveg 232 Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 993498238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.67%
Resultat  
  
-102.44%
Egenkapital  
  
-6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.196.000 1.071.000 861.000 944.000 824.000
Resultat: -2.000 82.000 -75.000 120.000 13.000
Egenkapital: 31.000 33.000 -49.000 26.000 -44.000
Regnskap for  Hovslager Beslagsmed Lørendal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.196.000 1.071.000 861.000 944.000 824.000
Driftskostnader -1.187.000 -974.000 -914.000 -813.000 -795.000
Driftsresultat 9.000 97.000 -53.000 131.000 28.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -23.000 -13.000 -17.000
Finans -11.000 -14.000 -22.000 -11.000 -16.000
Resultat før skatt -2.000 82.000 -75.000 120.000 13.000
Skattekostnad 0 -49.000 -6.000
Årsresultat -2.000 82.000 -75.000 70.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 231.000 303.000 71.000 140.000
Sum omløpsmidler 153.000 144.000 138.000 106.000 85.000
Sum eiendeler 313.000 375.000 441.000 177.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -67.000 -149.000 -74.000 -144.000
Sum egenkapital 31.000 33.000 -49.000 26.000 -44.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 237.000 329.000 53.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 105.000 161.000 98.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 375.000 441.000 177.000 225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.196.000 1.071.000 910.000 944.000 819.000
Andre inntekter -48.000 0 5.000
Driftsinntekter 1.196.000 1.071.000 861.000 944.000 824.000
Varekostnad -194.000 -164.000 -166.000 -121.000 -164.000
Lønninger -411.000 -376.000 -292.000 -256.000 -248.000
Avskrivning -71.000 -71.000 -73.000 -20.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -511.000 -363.000 -383.000 -416.000 -375.000
Driftskostnader -1.187.000 -974.000 -914.000 -813.000 -795.000
Driftsresultat 9.000 97.000 -53.000 131.000 28.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -23.000 -13.000 -17.000
Finans -11.000 -14.000 -22.000 -11.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 82.000 -75.000 70.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 49.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 231.000 303.000 71.000 91.000
Sum varige driftsmidler 160.000 231.000 303.000 71.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 231.000 303.000 71.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 86.000 113.000 126.000 86.000 67.000
Andre fordringer 9.000 24.000 6.000 6.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 58.000 6.000 6.000 13.000 10.000
Sum omløpsmidler 153.000 144.000 138.000 106.000 85.000
Sum eiendeler 313.000 375.000 441.000 177.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -67.000 -149.000 -74.000 -144.000
Sum egenkapital 31.000 33.000 -49.000 26.000 -44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 56.000 0 51.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 237.000 329.000 53.000 93.000
Leverandørgjeld 29.000 11.000 50.000 32.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 55.000 35.000 48.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 23.000 20.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 105.000 161.000 98.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 375.000 441.000 177.000 225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 39.000 -23.000 8.000 -91.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.9 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 0.9 1.1 0.5
Soliditet 9.9 8.8 -11.1 14.7 -19.6
Resultatgrad 0.8 9.1 -6.2 13.9 3.4
Rentedekningsgrad 0.7 5.4 -2.3 10.1 1.6
Gjeldsgrad 9.1 10.4 5.8 -6.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 26.9 -11.8 75.1 12.9
Signatur
19.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex