Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hubro Invest AS
Juridisk navn:  Hubro Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Bjørn Jåsund Tømtebakken 5A c/o Bjørn Jåsund Tømtebakken 5A Fax:
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 889133902
Aksjekapital: 109.726 NOK
Etableringsdato: 10/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hkb Regnskap Hanne Kristin Bernhart
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1067.87%
Egenkapital  
  
2970.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 135.000 135.000 135.000 125.000 0
Resultat: 7.743.000 663.000 786.000 378.000 162.000
Egenkapital: 6.970.000 227.000 -436.000 -1.222.000 -1.600.000
Regnskap for  Hubro Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 135.000 135.000 135.000 125.000 0
Driftskostnader -67.000 -21.000 -33.000 -34.000 -27.000
Driftsresultat 68.000 114.000 102.000 91.000 -26.000
Finansinntekter 7.725.000 723.000 700.000 300.000 198.000
Finanskostnader -50.000 -175.000 -16.000 -13.000 -10.000
Finans 7.675.000 548.000 684.000 287.000 188.000
Resultat før skatt 7.743.000 663.000 786.000 378.000 162.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.743.000 663.000 786.000 378.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.212.000 494.000 624.000 434.000 233.000
Sum omløpsmidler 800.000 110.000 88.000 125.000 66.000
Sum eiendeler 7.012.000 604.000 712.000 559.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 6.509.000 -234.000 -897.000 -1.683.000 -2.061.000
Sum egenkapital 6.970.000 227.000 -436.000 -1.222.000 -1.600.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 1.116.000 1.753.000 1.900.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 32.000 32.000 29.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.013.000 605.000 712.000 560.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 135.000 135.000 125.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 135.000 135.000 135.000 125.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -4.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -21.000 -33.000 -30.000 -24.000
Driftskostnader -67.000 -21.000 -33.000 -34.000 -27.000
Driftsresultat 68.000 114.000 102.000 91.000 -26.000
Finansinntekter 7.725.000 723.000 700.000 300.000 198.000
Finanskostnader -50.000 -175.000 -16.000 -13.000 -10.000
Finans 7.675.000 548.000 684.000 287.000 188.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 7.743.000 663.000 786.000 378.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 600.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 713.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.499.000 494.000 624.000 434.000 233.000
Sum anleggsmidler 6.212.000 494.000 624.000 434.000 233.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 800.000 110.000 88.000 125.000 62.000
Sum omløpsmidler 800.000 110.000 88.000 125.000 66.000
Sum eiendeler 7.012.000 604.000 712.000 559.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 6.509.000 -234.000 -897.000 -1.683.000 -2.061.000
Sum egenkapital 6.970.000 227.000 -436.000 -1.222.000 -1.600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 1.116.000 1.753.000 1.900.000
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 32.000 32.000 29.000 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 32.000 32.000 29.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.013.000 605.000 712.000 560.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 757.000 78.000 56.000 96.000 66.000
Likviditetsgrad 1 18.6 3.4 2.8 4.3
Likviditetsgrad 2 18.6 3.4 2.8 4.3 0
Soliditet 99.4 37.5 -61.2 -218.2 -533.3
Resultatgrad 50.4 84.4 75.6 72.8
Rentedekningsgrad 1.4 0.7 6.4 7 -2.6
Gjeldsgrad 1.7 -2.6 -1.5 -1.2
Total kapitalrentabilitet 111.1 138.3 112.6 69.8 57.3
Signatur
19.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex