Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Huggenes Østre As
Juridisk navn:  Huggenes Østre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69260166
Huggenes Østre Huggenes Østre Fax:
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 992036702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
518.33%
Resultat  
  
160%
Egenkapital  
  
0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 371.000 60.000 310.000 334.000 335.000
Resultat: 52.000 20.000 86.000 195.000 1.162.000
Egenkapital: 13.616.000 13.575.000 13.559.000 13.492.000 13.338.000
Regnskap for  Huggenes Østre As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 371.000 60.000 310.000 334.000 335.000
Driftskostnader -327.000 -40.000 -230.000 -147.000 -173.000
Driftsresultat 44.000 20.000 80.000 187.000 163.000
Finansinntekter 8.000 9.000 11.000 1.010.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -11.000
Finans 8.000 6.000 8.000 999.000
Resultat før skatt 52.000 20.000 86.000 195.000 1.162.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 -19.000 -39.000 -32.000
Årsresultat 41.000 16.000 67.000 157.000 1.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.660.000 13.710.000 13.710.000 13.710.000 13.710.000
Sum omløpsmidler 405.000 280.000 489.000 288.000 481.000
Sum eiendeler 14.065.000 13.990.000 14.199.000 13.998.000 14.191.000
Sum opptjent egenkapital 13.516.000 13.475.000 13.459.000 13.392.000 13.238.000
Sum egenkapital 13.616.000 13.575.000 13.559.000 13.492.000 13.338.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 169.000 153.000 353.000 743.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 245.000 486.000 153.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 14.066.000 13.989.000 14.198.000 13.998.000 14.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 371.000 60.000 310.000 334.000 335.000
Driftsinntekter 371.000 60.000 310.000 334.000 335.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -50.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -40.000 -230.000 -147.000 -173.000
Driftskostnader -327.000 -40.000 -230.000 -147.000 -173.000
Driftsresultat 44.000 20.000 80.000 187.000 163.000
Finansinntekter 8.000 9.000 11.000 1.010.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -11.000
Finans 8.000 6.000 8.000 999.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 41.000 16.000 67.000 157.000 1.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.550.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.550.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 13.660.000 13.710.000 13.710.000 13.710.000 13.710.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 107.000 0 0 0
Andre fordringer 0 283.000 318.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 1.000 3.000 5.000 163.000
Sum omløpsmidler 405.000 280.000 489.000 288.000 481.000
Sum eiendeler 14.065.000 13.990.000 14.199.000 13.998.000 14.191.000
Sum opptjent egenkapital 13.516.000 13.475.000 13.459.000 13.392.000 13.238.000
Sum egenkapital 13.616.000 13.575.000 13.559.000 13.492.000 13.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 181.000 169.000 153.000 134.000 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 169.000 153.000 353.000 743.000
Leverandørgjeld 11.000 43.000 94.000 74.000
Betalbar skatt -2.000 9.000 15.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 23.000 32.000 45.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 225.000 402.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 245.000 486.000 153.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 14.066.000 13.989.000 14.198.000 13.998.000 14.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 35.000 3.000 135.000 371.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1 1.9 4.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1 1.9 4.4
Soliditet 96.8 97.0 95.5 96.4 9
Resultatgrad 11.9 33.3 25.8 5 48.7
Rentedekningsgrad 26.7 62.3 14.8
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.1 0.6 1.4 8.3
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.10.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex