Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Huggenes Østre Drift As
Juridisk navn:  Huggenes Østre Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69260166
Østre Huggenesvei 101 Huggenes Østre Fax:
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 992040475
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.8%
Resultat  
  
-15.38%
Egenkapital  
  
28.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 850.000 1.389.000 1.696.000 2.664.000 1.342.000
Resultat: 88.000 104.000 -75.000 355.000 -479.000
Egenkapital: 311.000 242.000 162.000 209.000 661.000
Regnskap for  Huggenes Østre Drift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 850.000 1.389.000 1.696.000 2.664.000 1.342.000
Driftskostnader -759.000 -1.275.000 -1.767.000 -2.272.000 -1.804.000
Driftsresultat 91.000 114.000 -71.000 393.000 -462.000
Finansinntekter 0 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -9.000 -43.000 -19.000
Finans -3.000 -10.000 -4.000 -38.000 -18.000
Resultat før skatt 88.000 104.000 -75.000 355.000 -479.000
Skattekostnad -19.000 -23.000 28.000 -89.000 127.000
Årsresultat 68.000 81.000 -47.000 266.000 -352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.027.000 1.087.000 1.176.000 1.424.000 1.907.000
Sum omløpsmidler 369.000 310.000 552.000 484.000
Sum eiendeler 1.027.000 1.456.000 1.486.000 1.976.000 2.391.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 132.000 52.000 99.000 551.000
Sum egenkapital 311.000 242.000 162.000 209.000 661.000
Sum langsiktig gjeld 218.000 247.000 230.000 593.000 1.961.000
Sum kortsiktig gjeld 498.000 966.000 1.094.000 1.174.000 -231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.027.000 1.455.000 1.486.000 1.976.000 2.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 635.000 1.182.000 1.499.000 1.546.000 750.000
Andre inntekter 214.000 207.000 197.000 1.118.000 592.000
Driftsinntekter 850.000 1.389.000 1.696.000 2.664.000 1.342.000
Varekostnad -24.000 -189.000 -395.000 -1.017.000 -1.231.000
Lønninger -1.000 -181.000 -287.000 -53.000 325.000
Avskrivning -100.000 -248.000 -248.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -805.000 -837.000 -954.000 -898.000
Driftskostnader -759.000 -1.275.000 -1.767.000 -2.272.000 -1.804.000
Driftsresultat 91.000 114.000 -71.000 393.000 -462.000
Finansinntekter 0 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -9.000 -43.000 -19.000
Finans -3.000 -10.000 -4.000 -38.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 81.000 -47.000 266.000 -352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 941.000 1.001.000 1.101.000 1.342.000 0
Driftsløsøre 50.000 50.000 50.000 57.000 1.882.000
Sum varige driftsmidler 991.000 1.051.000 1.151.000 1.399.000 1.882.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 1.027.000 1.087.000 1.176.000 1.424.000 1.907.000
Varebeholdning 300.000 148.000 192.000 300.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 8.000 5.000 0
Sum investeringer 0 11.000 11.000 11.000
Kasse, bank 65.000 143.000 345.000 173.000
Sum omløpsmidler 369.000 310.000 552.000 484.000
Sum eiendeler 1.027.000 1.456.000 1.486.000 1.976.000 2.391.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 132.000 52.000 99.000 551.000
Sum egenkapital 311.000 242.000 162.000 209.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 218.000 247.000 230.000 258.000 181.000
Gjeld til kredittinstitutt 279.000 512.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 218.000 247.000 230.000 593.000 1.961.000
Leverandørgjeld 170.000 663.000 471.000 117.000
Betalbar skatt 48.000 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 36.000 129.000 8.000 -348.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 243.000 302.000 694.000 0
Sum kortsiktig gjeld 498.000 966.000 1.094.000 1.174.000 -231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.027.000 1.455.000 1.486.000 1.976.000 2.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -498.000 -597.000 -784.000 -622.000 715.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.5 -2.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 -0.8
Soliditet 30.3 16.6 10.9 10.6 27.6
Resultatgrad 10.7 8.2 -4.2 14.8 -34.4
Rentedekningsgrad 30.3 11.4 -7.9 9.1 -24.3
Gjeldsgrad 2.3 5 8.2 8.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 8.9 7.8 -4.4 20.1 -19.3
Signatur
09.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex