Hummervoll Industribelegg AS
Juridisk navn:  Hummervoll Industribelegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55922700
Sanddalsringen 3 Sanddalsringen 3 Fax:
5225 Nesttun 5225 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981331397
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 10/28/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.62%
Resultat  
  
144.39%
Egenkapital  
  
-28.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 60.538.000 66.981.000 87.644.000 99.261.000 89.608.000
Resultat: 4.919.000 -11.082.000 4.278.000 11.458.000 9.104.000
Egenkapital: 16.798.000 23.564.000 26.129.000 21.130.000 27.225.000
Regnskap for  Hummervoll Industribelegg AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 60.538.000 66.981.000 87.644.000 99.261.000 89.608.000
Driftskostnader -55.616.000 -77.985.000 -83.151.000 -87.704.000 -80.587.000
Driftsresultat 4.922.000 -11.003.000 4.492.000 11.555.000 9.022.000
Finansinntekter 69.000 53.000 45.000 115.000 135.000
Finanskostnader -72.000 -132.000 -258.000 -212.000 -53.000
Finans -3.000 -79.000 -213.000 -97.000 82.000
Resultat før skatt 4.919.000 -11.082.000 4.278.000 11.458.000 9.104.000
Skattekostnad -1.082.000 247.000 720.000 -2.553.000 -2.116.000
Årsresultat 3.837.000 -10.835.000 4.998.000 8.905.000 6.988.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 612.000 904.000 328.000 703.000 921.000
Sum omløpsmidler 30.995.000 34.945.000 34.258.000 38.280.000 40.598.000
Sum eiendeler 31.607.000 35.849.000 34.586.000 38.983.000 41.519.000
Sum opptjent egenkapital 16.043.000 14.538.000 25.374.000 20.375.000 26.470.000
Sum egenkapital 16.798.000 23.564.000 26.129.000 21.130.000 27.225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.810.000 12.285.000 8.457.000 17.853.000 14.294.000
Sum gjeld og egenkapital 31.608.000 35.848.000 34.586.000 38.983.000 41.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.533.000 66.981.000 87.644.000 99.261.000 89.608.000
Andre inntekter 5.000 0 0
Driftsinntekter 60.538.000 66.981.000 87.644.000 99.261.000 89.608.000
Varekostnad -34.857.000 -42.745.000 0 0
Lønninger -12.255.000 -20.353.000 -32.615.000 -34.612.000 -31.241.000
Avskrivning -95.000 -133.000 -400.000 -168.000 -182.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.409.000 -14.754.000 -14.345.000 -14.386.000 -15.301.000
Driftskostnader -55.616.000 -77.985.000 -83.151.000 -87.704.000 -80.587.000
Driftsresultat 4.922.000 -11.003.000 4.492.000 11.555.000 9.022.000
Finansinntekter 69.000 53.000 45.000 115.000 135.000
Finanskostnader -72.000 -132.000 -258.000 -212.000 -53.000
Finans -3.000 -79.000 -213.000 -97.000 82.000
Konsernbidrag -4.998.000 -8.905.000 -6.988.000
Utbytte -10.603.000 0 0
Årsresultat 3.837.000 -10.835.000 4.998.000 8.905.000 6.988.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 208.000 105.000 80.000 129.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 601.000 696.000 223.000 623.000 792.000
Sum varige driftsmidler 601.000 696.000 223.000 623.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 612.000 904.000 328.000 703.000 921.000
Varebeholdning 5.200.000 4.645.000 7.535.000 6.940.000 5.037.000
Kundefordringer 18.395.000 14.795.000 11.733.000 25.365.000 20.410.000
Andre fordringer 1.314.000 1.208.000 1.966.000 1.315.000 2.848.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.086.000 3.693.000 13.025.000 4.530.000 12.252.000
Sum omløpsmidler 30.995.000 34.945.000 34.258.000 38.280.000 40.598.000
Sum eiendeler 31.607.000 35.849.000 34.586.000 38.983.000 41.519.000
Sum opptjent egenkapital 16.043.000 14.538.000 25.374.000 20.375.000 26.470.000
Sum egenkapital 16.798.000 23.564.000 26.129.000 21.130.000 27.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.432.000 6.830.000 3.048.000 11.114.000 5.064.000
Betalbar skatt 886.000 544.000 315.000 3.415.000
Skyldig offentlige avgifter 1.306.000 1.599.000 1.992.000 2.246.000 1.969.000
Utbytte -10.603.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.186.000 3.857.000 2.874.000 4.179.000 3.847.000
Sum kortsiktig gjeld 14.810.000 12.285.000 8.457.000 17.853.000 14.294.000
Sum gjeld og egenkapital 31.608.000 35.848.000 34.586.000 38.983.000 41.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.185.000 22.660.000 25.801.000 20.427.000 26.304.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.8 4.1 2.1 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 3.2 1.8 2.5
Soliditet 53.1 65.7 75.5 54.2 65.6
Resultatgrad 8.1 -16.4 5.1 11.6 10.1
Rentedekningsgrad 68.4 -83.4 17.4 54.5 170.2
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.3 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 15.8 -30.5 13.1 29.9 22.1
Signatur
18.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex