Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hunderfossen Familiepark AS
Juridisk navn:  Hunderfossen Familiepark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61275530
Fossekrovegen 22 Fossekrovegen 22 Fax: 61275555
2625 Fåberg 2625 Fåberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 981711041
Aksjekapital: 2.305.500 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 1/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.09%
Resultat  
  
126.56%
Egenkapital  
  
9.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 70.644.000 70.584.000 69.489.000 67.152.000 64.397.000
Resultat: 4.930.000 2.176.000 4.468.000 9.342.000 8.025.000
Egenkapital: 27.616.000 25.168.000 25.168.000 25.618.000 25.030.000
Regnskap for  Hunderfossen Familiepark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 70.644.000 70.584.000 69.489.000 67.152.000 64.397.000
Driftskostnader -64.267.000 -66.973.000 -63.365.000 -56.317.000 -53.800.000
Driftsresultat 6.377.000 3.611.000 6.125.000 10.834.000 10.597.000
Finansinntekter 449.000 325.000 301.000 338.000 138.000
Finanskostnader -1.895.000 -1.760.000 -1.958.000 -1.831.000 -2.710.000
Finans -1.446.000 -1.435.000 -1.657.000 -1.493.000 -2.572.000
Resultat før skatt 4.930.000 2.176.000 4.468.000 9.342.000 8.025.000
Skattekostnad -1.117.000 -778.000 -1.330.000 -2.600.000 -2.691.000
Årsresultat 3.813.000 1.398.000 3.138.000 6.742.000 5.334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.576.000 63.104.000 66.348.000 64.278.000 67.250.000
Sum omløpsmidler 31.576.000 29.298.000 41.130.000 28.457.000 24.030.000
Sum eiendeler 98.152.000 92.402.000 107.478.000 92.735.000 91.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.574.000 14.126.000 14.126.000 14.576.000 13.988.000
Sum egenkapital 27.616.000 25.168.000 25.168.000 25.618.000 25.030.000
Sum langsiktig gjeld 37.545.000 37.625.000 45.241.000 41.308.000 48.429.000
Sum kortsiktig gjeld 32.991.000 29.609.000 37.069.000 25.810.000 17.822.000
Sum gjeld og egenkapital 98.151.000 92.401.000 107.477.000 92.735.000 91.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.284.000 67.006.000 65.972.000 63.514.000 60.749.000
Andre inntekter 3.360.000 3.578.000 3.518.000 3.638.000 3.648.000
Driftsinntekter 70.644.000 70.584.000 69.489.000 67.152.000 64.397.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.815.000 -26.662.000 -26.274.000 -24.030.000 -22.825.000
Avskrivning -10.111.000 -10.252.000 -9.939.000 -9.155.000 -9.463.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.341.000 -30.059.000 -27.152.000 -23.132.000 -21.512.000
Driftskostnader -64.267.000 -66.973.000 -63.365.000 -56.317.000 -53.800.000
Driftsresultat 6.377.000 3.611.000 6.125.000 10.834.000 10.597.000
Finansinntekter 449.000 325.000 301.000 338.000 138.000
Finanskostnader -1.895.000 -1.760.000 -1.958.000 -1.831.000 -2.710.000
Finans -1.446.000 -1.435.000 -1.657.000 -1.493.000 -2.572.000
Konsernbidrag -1.365.000 -1.398.000 -3.588.000 -6.154.000 -5.100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.813.000 1.398.000 3.138.000 6.742.000 5.334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.170.000 6.084.000 5.906.000 6.103.000 6.411.000
Fast eiendom 52.338.000 48.869.000 52.476.000 50.569.000 53.219.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.066.000 8.147.000 7.962.000 7.602.000 7.616.000
Sum varige driftsmidler 60.403.000 57.016.000 60.438.000 58.172.000 60.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 66.576.000 63.104.000 66.348.000 64.278.000 67.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 531.000 472.000 2.606.000 624.000 527.000
Andre fordringer 4.516.000 4.953.000 3.979.000 1.031.000 5.571.000
Sum investeringer 23.688.000 20.184.000 32.485.000 23.899.000 15.038.000
Kasse, bank 2.842.000 3.688.000 2.061.000 2.903.000 2.895.000
Sum omløpsmidler 31.576.000 29.298.000 41.130.000 28.457.000 24.030.000
Sum eiendeler 98.152.000 92.402.000 107.478.000 92.735.000 91.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.574.000 14.126.000 14.126.000 14.576.000 13.988.000
Sum egenkapital 27.616.000 25.168.000 25.168.000 25.618.000 25.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.545.000 37.625.000 45.241.000 41.308.000 48.429.000
Leverandørgjeld 4.106.000 3.842.000 5.395.000 1.842.000 1.551.000
Betalbar skatt 938.000 296.000 0 239.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 1.191.000 1.125.000 1.106.000 1.012.000 1.411.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.756.000 24.346.000 30.568.000 22.717.000 14.690.000
Sum kortsiktig gjeld 32.991.000 29.609.000 37.069.000 25.810.000 17.822.000
Sum gjeld og egenkapital 98.151.000 92.401.000 107.477.000 92.735.000 91.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.415.000 -311.000 4.061.000 2.647.000 6.208.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.4
Soliditet 28.1 27.2 23.4 27.6 27.4
Resultatgrad 9 5.1 8.8 16.1 16.5
Rentedekningsgrad 3.4 2.1 3.1 5.9 4.0
Gjeldsgrad 2.6 2.7 3.3 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 7 4.3 6 1 11.8
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex