Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hunderfossen Hotell
Juridisk navn:  Hunderfossen Turistsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61274000
Fossekrovegen 71 Fossekrovegen 71 Fax: 61277212
2625 Fåberg 2625 Fåberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 939077685
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 4/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.09%
Resultat  
  
59.31%
Egenkapital  
  
1.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.207.000 26.650.000 27.242.000 25.352.000 24.266.000
Resultat: -1.256.000 -3.087.000 -3.028.000 -2.938.000 -3.700.000
Egenkapital: 1.787.000 1.769.000 1.837.000 2.091.000 2.047.000
Regnskap for  Quality Hunderfossen Hotell
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.207.000 26.650.000 27.242.000 25.352.000 24.266.000
Driftskostnader -28.408.000 -29.704.000 -30.283.000 -28.213.000 -27.857.000
Driftsresultat -1.201.000 -3.054.000 -3.041.000 -2.861.000 -3.590.000
Finansinntekter 114.000 84.000 45.000 82.000 40.000
Finanskostnader -168.000 -117.000 -33.000 -159.000 -150.000
Finans -54.000 -33.000 12.000 -77.000 -110.000
Resultat før skatt -1.256.000 -3.087.000 -3.028.000 -2.938.000 -3.700.000
Skattekostnad 272.000 704.000 709.000 728.000 988.000
Årsresultat -984.000 -2.383.000 -2.319.000 -2.210.000 -2.713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 517.000 681.000 614.000 672.000 844.000
Sum omløpsmidler 14.733.000 12.879.000 10.876.000 6.906.000 7.853.000
Sum eiendeler 15.250.000 13.560.000 11.490.000 7.578.000 8.697.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.529.000 -2.210.000 0
Sum egenkapital 1.787.000 1.769.000 1.837.000 2.091.000 2.047.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 79.000
Sum kortsiktig gjeld 13.463.000 11.791.000 9.653.000 5.487.000 6.571.000
Sum gjeld og egenkapital 15.250.000 13.560.000 11.490.000 7.578.000 8.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.204.000 26.647.000 27.238.000 25.350.000 24.266.000
Andre inntekter 3.000 3.000 4.000 2.000 0
Driftsinntekter 27.207.000 26.650.000 27.242.000 25.352.000 24.266.000
Varekostnad -4.335.000 -4.538.000 -4.580.000 -3.921.000 -3.984.000
Lønninger -13.663.000 -14.010.000 -14.559.000 -13.424.000 -13.279.000
Avskrivning -201.000 -314.000 -247.000 -245.000 -223.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.209.000 -10.842.000 -10.897.000 -10.623.000 -10.371.000
Driftskostnader -28.408.000 -29.704.000 -30.283.000 -28.213.000 -27.857.000
Driftsresultat -1.201.000 -3.054.000 -3.041.000 -2.861.000 -3.590.000
Finansinntekter 114.000 84.000 45.000 82.000 40.000
Finanskostnader -168.000 -117.000 -33.000 -159.000 -150.000
Finans -54.000 -33.000 12.000 -77.000 -110.000
Konsernbidrag 1.002.000 2.315.000 2.065.000 2.254.000 2.787.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -984.000 -2.383.000 -2.319.000 -2.210.000 -2.713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 92.000 79.000 22.000 46.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 581.000 528.000 642.000 790.000
Sum varige driftsmidler 428.000 581.000 528.000 642.000 790.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 517.000 681.000 614.000 672.000 844.000
Varebeholdning 468.000 269.000 332.000 289.000 257.000
Kundefordringer 670.000 1.006.000 2.099.000 1.827.000 1.003.000
Andre fordringer 12.618.000 9.230.000 6.877.000 3.570.000 4.653.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 976.000 2.372.000 1.567.000 1.219.000 1.939.000
Sum omløpsmidler 14.733.000 12.879.000 10.876.000 6.906.000 7.853.000
Sum eiendeler 15.250.000 13.560.000 11.490.000 7.578.000 8.697.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.529.000 -2.210.000 0
Sum egenkapital 1.787.000 1.769.000 1.837.000 2.091.000 2.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 79.000
Leverandørgjeld 470.000 733.000 1.528.000 1.321.000 1.102.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 744.000 825.000 813.000 717.000 770.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.249.000 10.233.000 7.312.000 3.449.000 4.700.000
Sum kortsiktig gjeld 13.463.000 11.791.000 9.653.000 5.487.000 6.571.000
Sum gjeld og egenkapital 15.250.000 13.560.000 11.490.000 7.578.000 8.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.270.000 1.088.000 1.223.000 1.419.000 1.282.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 11.7 1 1 27.6 23.5
Resultatgrad -4.4 -11.5 -11.2 -11.3 -14.8
Rentedekningsgrad -7.1 -26.1 -92.2 -23.7
Gjeldsgrad 7.5 6.7 5.3 2.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -7.1 -21.9 -26.1 -36.7 -40.8
Signatur
25.11.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT STYRE-
MEDLEM I FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex