Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundeskolen Veiviseren AS
Juridisk navn:  Hundeskolen Veiviseren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64953300
Kongeveien 32 Kongeveien 32 Fax: 64953320
1433 Ås 1433 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 957203175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1%
Resultat  
  
35.16%
Egenkapital  
  
57.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.893.000 13.023.000 12.497.000 10.168.000 8.911.000
Resultat: 2.391.000 1.769.000 767.000 1.213.000 424.000
Egenkapital: 6.131.000 3.896.000 2.517.000 1.919.000 984.000
Regnskap for  Hundeskolen Veiviseren AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.893.000 13.023.000 12.497.000 10.168.000 8.911.000
Driftskostnader -10.394.000 -11.138.000 -11.518.000 -8.734.000 -8.297.000
Driftsresultat 2.499.000 1.885.000 979.000 1.433.000 613.000
Finansinntekter 41.000 6.000 3.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -157.000 -218.000 -224.000 -192.000
Finans -108.000 -116.000 -212.000 -221.000 -188.000
Resultat før skatt 2.391.000 1.769.000 767.000 1.213.000 424.000
Skattekostnad -156.000 -390.000 -169.000 -278.000 -103.000
Årsresultat 2.235.000 1.379.000 598.000 935.000 321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 351.000 439.000 565.000 764.000
Sum omløpsmidler 9.736.000 9.320.000 8.871.000 9.871.000 7.259.000
Sum eiendeler 10.017.000 9.671.000 9.310.000 10.436.000 8.023.000
Sum opptjent egenkapital 6.031.000 3.796.000 2.417.000 1.819.000 884.000
Sum egenkapital 6.131.000 3.896.000 2.517.000 1.919.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 1.322.000 1.820.000 2.824.000 2.800.000
Sum kortsiktig gjeld 3.866.000 4.454.000 4.973.000 5.694.000 4.238.000
Sum gjeld og egenkapital 10.017.000 9.672.000 9.310.000 10.437.000 8.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.740.000 12.689.000 11.960.000 9.954.000 6.502.000
Andre inntekter 2.153.000 335.000 537.000 213.000 2.409.000
Driftsinntekter 12.893.000 13.023.000 12.497.000 10.168.000 8.911.000
Varekostnad -1.500.000 -1.427.000 -2.359.000 -1.513.000 -1.832.000
Lønninger -5.517.000 -6.215.000 -6.156.000 -4.980.000 -4.637.000
Avskrivning -70.000 -88.000 -126.000 -170.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.130.000 -2.992.000 -2.743.000 -2.854.000 -2.695.000
Driftskostnader -10.394.000 -11.138.000 -11.518.000 -8.734.000 -8.297.000
Driftsresultat 2.499.000 1.885.000 979.000 1.433.000 613.000
Finansinntekter 41.000 6.000 3.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -157.000 -218.000 -224.000 -192.000
Finans -108.000 -116.000 -212.000 -221.000 -188.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.235.000 1.379.000 598.000 935.000 321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 28.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 281.000 351.000 439.000 565.000 735.000
Sum varige driftsmidler 281.000 351.000 439.000 565.000 735.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 281.000 351.000 439.000 565.000 764.000
Varebeholdning 5.095.000 5.284.000 5.700.000 5.834.000 5.050.000
Kundefordringer 89.000 491.000 435.000 46.000 463.000
Andre fordringer 53.000 178.000 132.000 116.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.498.000 3.367.000 2.605.000 3.877.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 9.736.000 9.320.000 8.871.000 9.871.000 7.259.000
Sum eiendeler 10.017.000 9.671.000 9.310.000 10.436.000 8.023.000
Sum opptjent egenkapital 6.031.000 3.796.000 2.417.000 1.819.000 884.000
Sum egenkapital 6.131.000 3.896.000 2.517.000 1.919.000 984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 22.000 20.000 24.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 1.322.000 1.820.000 2.824.000 2.800.000
Leverandørgjeld 521.000 311.000 478.000 241.000 482.000
Betalbar skatt 158.000 387.000 172.000 226.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.347.000 1.194.000 1.309.000 1.216.000 466.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.839.000 2.561.000 3.013.000 4.011.000 3.290.000
Sum kortsiktig gjeld 3.866.000 4.454.000 4.973.000 5.694.000 4.238.000
Sum gjeld og egenkapital 10.017.000 9.672.000 9.310.000 10.437.000 8.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.870.000 4.866.000 3.898.000 4.177.000 3.021.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.1 1.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.6 0.7 0.5
Soliditet 61.2 40.3 2 18.4 12.3
Resultatgrad 19.4 14.5 7.8 14.1 6.9
Rentedekningsgrad 23.1 12.0 4.5 6.4 3.2
Gjeldsgrad 0.6 1.5 2.7 4.4 7.2
Total kapitalrentabilitet 24.9 19.9 10.6 13.8 7.7
Signatur
09.02.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
AAK KARSTEN
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
09.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex