Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundvåg Legesenter As
Juridisk navn:  Hundvåg Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51549350
Hundvågveien 41 Hundvågveien 41 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916499604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.55%
Resultat  
  
13.64%
Egenkapital  
  
113.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.789.000 3.731.000 3.637.000 3.732.000 3.460.000
Resultat: 125.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Egenkapital: 15.000 -110.000 -219.000 -230.000 -279.000
Regnskap for  Hundvåg Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.789.000 3.731.000 3.637.000 3.732.000 3.460.000
Driftskostnader -3.664.000 -3.621.000 -3.627.000 -3.683.000 -3.673.000
Driftsresultat 124.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 125.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 125.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 121.000 36.000 62.000 88.000
Sum omløpsmidler 398.000 127.000 141.000 128.000 82.000
Sum eiendeler 474.000 248.000 177.000 190.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -210.000 -319.000 -330.000 -379.000
Sum egenkapital 15.000 -110.000 -219.000 -230.000 -279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 357.000 396.000 420.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 247.000 177.000 190.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.789.000 3.731.000 3.637.000 3.732.000 3.460.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.789.000 3.731.000 3.637.000 3.732.000 3.460.000
Varekostnad -320.000 -370.000 -327.000 -311.000 -290.000
Lønninger -2.126.000 -1.988.000 -2.144.000 -2.312.000 -2.180.000
Avskrivning -44.000 -41.000 -26.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.174.000 -1.222.000 -1.130.000 -1.034.000 -1.177.000
Driftskostnader -3.664.000 -3.621.000 -3.627.000 -3.683.000 -3.673.000
Driftsresultat 124.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 125.000 110.000 11.000 50.000 -214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 121.000 36.000 62.000 88.000
Sum varige driftsmidler 76.000 121.000 36.000 62.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.000 121.000 36.000 62.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 398.000 122.000 141.000 128.000 82.000
Sum omløpsmidler 398.000 127.000 141.000 128.000 82.000
Sum eiendeler 474.000 248.000 177.000 190.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -210.000 -319.000 -330.000 -379.000
Sum egenkapital 15.000 -110.000 -219.000 -230.000 -279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 118.000 33.000 53.000 34.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 99.000 109.000 135.000 123.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 225.000 234.000 251.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 357.000 396.000 420.000 449.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 247.000 177.000 190.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.000 -230.000 -255.000 -292.000 -367.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 0.4 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.4 0.3 0.2
Soliditet 3.2 -44.5 -123.7 -121.1 -164.1
Resultatgrad 3.3 2.9 0.3 1.3 -6.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.6 -3.2 -1.8 -1.8 -1.6
Total kapitalrentabilitet 26.2 44.5 6.2 26.3 -125.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex