Hunting Energy Services (Norway) As
Juridisk navn:  Hunting Energy Services (Norway) As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99629629
Arabergvegen 6 Arabergvegen 6 Fax:
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 813642522
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Value Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.7%
Resultat  
  
-284.6%
Egenkapital  
  
-44.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.178.000 14.878.000 6.344.000 5.319.000 3.398.000
Resultat: -6.169.000 -1.604.000 -2.966.000 -6.819.000 -8.427.000
Egenkapital: -19.984.000 -13.815.000 -12.211.000 -9.244.000 -8.395.000
Regnskap for  Hunting Energy Services (Norway) As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.178.000 14.878.000 6.344.000 5.319.000 3.398.000
Driftskostnader -18.800.000 -14.457.000 -9.183.000 -11.845.000 -10.709.000
Driftsresultat -4.621.000 420.000 -2.838.000 -6.526.000 -7.312.000
Finansinntekter 3.593.000 2.251.000 2.847.000 318.000 166.000
Finanskostnader -5.142.000 -4.275.000 -2.975.000 -610.000 -1.281.000
Finans -1.549.000 -2.024.000 -128.000 -292.000 -1.115.000
Resultat før skatt -6.169.000 -1.604.000 -2.966.000 -6.819.000 -8.427.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.169.000 -1.604.000 -2.966.000 -6.819.000 -8.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.866.000 987.000 955.000 362.000 547.000
Sum omløpsmidler 10.597.000 12.718.000 5.232.000 4.362.000 8.654.000
Sum eiendeler 13.463.000 13.705.000 6.187.000 4.724.000 9.201.000
Sum opptjent egenkapital -25.984.000 -19.815.000 -18.211.000 -15.244.000 -8.425.000
Sum egenkapital -19.984.000 -13.815.000 -12.211.000 -9.244.000 -8.395.000
Sum langsiktig gjeld 26.697.000 21.270.000 17.427.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.750.000 6.249.000 972.000 13.969.000 17.597.000
Sum gjeld og egenkapital 13.463.000 13.704.000 6.188.000 4.725.000 9.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.178.000 14.799.000 6.344.000 5.319.000 3.398.000
Andre inntekter 0 78.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.178.000 14.878.000 6.344.000 5.319.000 3.398.000
Varekostnad -9.512.000 -10.206.000 -4.648.000 -5.147.000 -3.512.000
Lønninger -4.045.000 -1.759.000 -2.321.000 -3.780.000 -3.222.000
Avskrivning -581.000 -198.000 -123.000 -140.000 -68.000
Nedskrivning -852.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.810.000 -2.294.000 -2.091.000 -2.778.000 -3.907.000
Driftskostnader -18.800.000 -14.457.000 -9.183.000 -11.845.000 -10.709.000
Driftsresultat -4.621.000 420.000 -2.838.000 -6.526.000 -7.312.000
Finansinntekter 3.593.000 2.251.000 2.847.000 318.000 166.000
Finanskostnader -5.142.000 -4.275.000 -2.975.000 -610.000 -1.281.000
Finans -1.549.000 -2.024.000 -128.000 -292.000 -1.115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.169.000 -1.604.000 -2.966.000 -6.819.000 -8.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 547.000
Driftsløsøre 2.866.000 987.000 955.000 362.000 0
Sum varige driftsmidler 2.866.000 987.000 955.000 362.000 547.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.866.000 987.000 955.000 362.000 547.000
Varebeholdning 4.128.000 1.901.000 870.000 1.178.000 2.319.000
Kundefordringer 3.301.000 5.414.000 400.000 562.000 1.813.000
Andre fordringer 341.000 1.436.000 1.252.000 1.146.000 1.384.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.827.000 3.968.000 2.711.000 1.476.000 3.139.000
Sum omløpsmidler 10.597.000 12.718.000 5.232.000 4.362.000 8.654.000
Sum eiendeler 13.463.000 13.705.000 6.187.000 4.724.000 9.201.000
Sum opptjent egenkapital -25.984.000 -19.815.000 -18.211.000 -15.244.000 -8.425.000
Sum egenkapital -19.984.000 -13.815.000 -12.211.000 -9.244.000 -8.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.285.000 2.179.000 78.000 388.000 3.250.000
Sum langsiktig gjeld 26.697.000 21.270.000 17.427.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 13.000 138.000 5.000 13.929.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 985.000 1.436.000 273.000 438.000 418.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.477.000 2.622.000 482.000 13.138.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.750.000 6.249.000 972.000 13.969.000 17.597.000
Sum gjeld og egenkapital 13.463.000 13.704.000 6.188.000 4.725.000 9.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.847.000 6.469.000 4.260.000 -9.607.000 -8.943.000
Likviditetsgrad 1 1 2 5.4 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 1 1.7 4.5 0.2 0.4
Soliditet -148.4 -100.8 -197.3 -195.6 -91.2
Resultatgrad -32.6 2.8 -44.7 -122.7 -215.2
Rentedekningsgrad -0.9 0.1 -10.7 -5.6
Gjeldsgrad -1.7 -1.5 -1.5 -2.1
Total kapitalrentabilitet -7.6 19.5 0.1 -131.4 -77.7
Signatur
02.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex