Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurdal Brygge As
Juridisk navn:  Hurdal Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47442442
Solvangveien 5 Strandvegen 5 Fax: 47442442
1463 Fjellhamar 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 915510329
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råd Og Regnskaptjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.41%
Resultat  
  
8.82%
Egenkapital  
  
35.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 453.000 403.000 1.053.000 564.000 347.000
Resultat: 74.000 68.000 28.000 14.000 -198.000
Egenkapital: -102.000 -159.000 -151.000 -172.000 -180.000
Regnskap for  Hurdal Brygge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 453.000 403.000 1.053.000 564.000 347.000
Driftskostnader -274.000 -237.000 -955.000 -457.000 -452.000
Driftsresultat 179.000 165.000 98.000 106.000 -106.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -98.000 -71.000 -92.000 -92.000
Finans -105.000 -98.000 -71.000 -92.000 -92.000
Resultat før skatt 74.000 68.000 28.000 14.000 -198.000
Skattekostnad -16.000 -77.000 -6.000 -6.000 47.000
Årsresultat 57.000 -9.000 21.000 8.000 -151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.382.000 2.382.000 2.443.000 2.492.000 2.549.000
Sum omløpsmidler 179.000 139.000 205.000 178.000 67.000
Sum eiendeler 2.561.000 2.521.000 2.648.000 2.670.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -189.000 -181.000 -202.000 -204.000
Sum egenkapital -102.000 -159.000 -151.000 -172.000 -180.000
Sum langsiktig gjeld 2.050.000 2.117.000 2.166.000 2.200.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 613.000 564.000 633.000 642.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.561.000 2.522.000 2.648.000 2.670.000 2.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000 247.000 1.053.000 519.000 366.000
Andre inntekter 229.000 156.000 0 45.000 -19.000
Driftsinntekter 453.000 403.000 1.053.000 564.000 347.000
Varekostnad 0 -264.000 -69.000 -1.000
Lønninger -119.000 -109.000 -163.000 -148.000 -257.000
Avskrivning 0 -49.000 -51.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -128.000 -479.000 -189.000 -143.000
Driftskostnader -274.000 -237.000 -955.000 -457.000 -452.000
Driftsresultat 179.000 165.000 98.000 106.000 -106.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -98.000 -71.000 -92.000 -92.000
Finans -105.000 -98.000 -71.000 -92.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 -9.000 21.000 8.000 -151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 60.000 60.000 66.000
Fast eiendom 2.382.000 2.382.000 2.382.000 2.431.000 2.482.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.382.000 2.382.000 2.382.000 2.431.000 2.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.382.000 2.382.000 2.443.000 2.492.000 2.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 172.000 127.000 161.000 108.000 26.000
Andre fordringer 0 0 0 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 12.000 44.000 69.000 3.000
Sum omløpsmidler 179.000 139.000 205.000 178.000 67.000
Sum eiendeler 2.561.000 2.521.000 2.648.000 2.670.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -189.000 -181.000 -202.000 -204.000
Sum egenkapital -102.000 -159.000 -151.000 -172.000 -180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.050.000 2.117.000 2.166.000 2.200.000 2.200.000
Leverandørgjeld 32.000 39.000 13.000 28.000
Betalbar skatt 16.000 16.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 1.000 0 -3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 515.000 587.000 632.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 613.000 564.000 633.000 642.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 2.561.000 2.522.000 2.648.000 2.670.000 2.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -434.000 -425.000 -428.000 -464.000 -529.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1
Soliditet -4.0 -6.3 -5.7 -6.4 -6.9
Resultatgrad 39.5 40.9 9.3 18.8 -30.5
Rentedekningsgrad 1.7 1.7 1.4 1.2 -1.2
Gjeldsgrad -26.1 -16.9 -18.5 -16.5 -15.5
Total kapitalrentabilitet 7.0 6.5 3.7 4 -4.1
Signatur
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex