Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurdal Skisenter AS
Juridisk navn:  Hurdal Skisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63920200
Industrivegen 34 Steinsjøvegen 11 Fax: 63920229
2069 Jessheim 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 961335566
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 5/24/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
172.82%
Resultat  
  
165.07%
Egenkapital  
  
22.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.440.000 1.994.000 3.183.000 5.480.000 4.752.000
Resultat: 1.375.000 -2.113.000 -1.894.000 -621.000 -3.327.000
Egenkapital: -4.662.000 -6.037.000 -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000
Regnskap for  Hurdal Skisenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.440.000 1.994.000 3.183.000 5.480.000 4.752.000
Driftskostnader -3.876.000 -3.893.000 -4.834.000 -5.815.000 -7.830.000
Driftsresultat 1.564.000 -1.900.000 -1.650.000 -335.000 -3.078.000
Finansinntekter 11.000 2.000 44.000 34.000
Finanskostnader -189.000 -225.000 -246.000 -329.000 -283.000
Finans -189.000 -214.000 -244.000 -285.000 -249.000
Resultat før skatt 1.375.000 -2.113.000 -1.894.000 -621.000 -3.327.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.375.000 -2.113.000 -1.894.000 -621.000 -3.327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.959.000 7.846.000 7.642.000 7.678.000 6.993.000
Sum omløpsmidler 664.000 571.000 982.000 2.142.000 1.183.000
Sum eiendeler 8.623.000 8.417.000 8.624.000 9.820.000 8.176.000
Sum opptjent egenkapital -7.162.000 -8.537.000 -6.424.000 -4.530.000 -3.910.000
Sum egenkapital -4.662.000 -6.037.000 -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000
Sum langsiktig gjeld 12.328.000 12.208.000 12.886.000 11.122.000 8.277.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 2.246.000 1.663.000 2.728.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 8.623.000 8.417.000 8.625.000 9.820.000 8.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.399.000 1.994.000 3.183.000 5.563.000 4.990.000
Andre inntekter 42.000 0 0 -84.000 -238.000
Driftsinntekter 5.440.000 1.994.000 3.183.000 5.480.000 4.752.000
Varekostnad -473.000 -388.000 -340.000 -627.000 -944.000
Lønninger -825.000 -582.000 -1.242.000 -1.687.000 -2.070.000
Avskrivning -585.000 -558.000 -535.000 -512.000 -543.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.008.000 -2.210.000 -2.664.000 -3.114.000 -4.250.000
Driftskostnader -3.876.000 -3.893.000 -4.834.000 -5.815.000 -7.830.000
Driftsresultat 1.564.000 -1.900.000 -1.650.000 -335.000 -3.078.000
Finansinntekter 11.000 2.000 44.000 34.000
Finanskostnader -189.000 -225.000 -246.000 -329.000 -283.000
Finans -189.000 -214.000 -244.000 -285.000 -249.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.375.000 -2.113.000 -1.894.000 -621.000 -3.327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.514.000 6.642.000 6.713.000 6.694.000 5.964.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.185.000 1.023.000 919.000 974.000 1.019.000
Sum varige driftsmidler 7.700.000 7.665.000 7.632.000 7.668.000 6.983.000
Sum finansielle anleggsmidler 259.000 180.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 7.959.000 7.846.000 7.642.000 7.678.000 6.993.000
Varebeholdning 15.000 0 152.000 176.000 51.000
Kundefordringer 77.000 0 59.000 88.000 156.000
Andre fordringer 558.000 563.000 746.000 1.836.000 808.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 7.000 25.000 42.000 168.000
Sum omløpsmidler 664.000 571.000 982.000 2.142.000 1.183.000
Sum eiendeler 8.623.000 8.417.000 8.624.000 9.820.000 8.176.000
Sum opptjent egenkapital -7.162.000 -8.537.000 -6.424.000 -4.530.000 -3.910.000
Sum egenkapital -4.662.000 -6.037.000 -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 127.000 512.000 448.000 398.000 382.000
Sum langsiktig gjeld 12.328.000 12.208.000 12.886.000 11.122.000 8.277.000
Leverandørgjeld 698.000 1.226.000 469.000 1.297.000 2.368.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -66.000 -9.000 2.000 229.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 517.000 743.000 805.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 2.246.000 1.663.000 2.728.000 3.309.000
Sum gjeld og egenkapital 8.623.000 8.417.000 8.625.000 9.820.000 8.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -293.000 -1.675.000 -681.000 -586.000 -2.126.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.6 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.5 0.7 0.3
Soliditet -54.1 -71.7 -68.7 -41.7
Resultatgrad 28.8 -95.3 -51.8 -6.1 -64.8
Rentedekningsgrad 8.3 -8.4 -6.7 -10.9
Gjeldsgrad -2.8 -2.4 -2.5 -3.4 -3.4
Total kapitalrentabilitet 18.1 -22.4 -19.1 -37.2
Signatur
26.12.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
FURUSETH KRAGSET LISE
SIGNATUR HVER FOR SEG
FURUSETH PAAL-MOGENS
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex