Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husøysund As
Juridisk navn:  Husøysund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93056095
Postboks 85 Ytterøya 1 Fax:
9389 Husøy I Senja 9389 Husøy I Senja
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 961474450
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 8/19/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
519.02%
Resultat  
  
5917.36%
Egenkapital  
  
299.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.609.000 4.137.000 4.175.000 4.012.000 4.280.000
Resultat: 21.843.000 363.000 511.000 426.000 1.422.000
Egenkapital: 14.183.000 3.548.000 3.417.000 3.171.000 2.926.000
Regnskap for  Husøysund As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.609.000 4.137.000 4.175.000 4.012.000 4.280.000
Driftskostnader -3.753.000 -3.659.000 -3.539.000 -3.456.000 -2.781.000
Driftsresultat 21.856.000 478.000 636.000 556.000 1.499.000
Finansinntekter 39.000 14.000 45.000 29.000 26.000
Finanskostnader -52.000 -129.000 -170.000 -159.000 -104.000
Finans -13.000 -115.000 -125.000 -130.000 -78.000
Resultat før skatt 21.843.000 363.000 511.000 426.000 1.422.000
Skattekostnad -4.808.000 -83.000 -115.000 -31.000 -264.000
Årsresultat 17.035.000 281.000 396.000 395.000 1.158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.231.000 7.710.000 8.049.000 8.516.000 8.912.000
Sum omløpsmidler 18.137.000 2.566.000 2.925.000 2.895.000 2.931.000
Sum eiendeler 23.368.000 10.276.000 10.974.000 11.411.000 11.843.000
Sum opptjent egenkapital 14.132.000 3.497.000 3.366.000 3.120.000 2.875.000
Sum egenkapital 14.183.000 3.548.000 3.417.000 3.171.000 2.926.000
Sum langsiktig gjeld 4.895.000 5.741.000 6.321.000 6.921.000 7.648.000
Sum kortsiktig gjeld 4.291.000 988.000 1.236.000 1.319.000 1.269.000
Sum gjeld og egenkapital 23.369.000 10.277.000 10.974.000 11.411.000 11.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.731.000 4.107.000 4.069.000 3.774.000 3.437.000
Andre inntekter 21.878.000 30.000 106.000 238.000 843.000
Driftsinntekter 25.609.000 4.137.000 4.175.000 4.012.000 4.280.000
Varekostnad -157.000 -228.000 -210.000 -253.000 -172.000
Lønninger -1.869.000 -1.740.000 -1.830.000 -1.668.000 -1.461.000
Avskrivning -265.000 -338.000 -349.000 -396.000 -309.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.462.000 -1.353.000 -1.150.000 -1.139.000 -839.000
Driftskostnader -3.753.000 -3.659.000 -3.539.000 -3.456.000 -2.781.000
Driftsresultat 21.856.000 478.000 636.000 556.000 1.499.000
Finansinntekter 39.000 14.000 45.000 29.000 26.000
Finanskostnader -52.000 -129.000 -170.000 -159.000 -104.000
Finans -13.000 -115.000 -125.000 -130.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.400.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 17.035.000 281.000 396.000 395.000 1.158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.500.000 1.712.000 1.741.000 1.769.000 1.797.000
Fast eiendom 80.000 110.000 140.000 170.000 200.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 38.000 48.000 187.000 255.000
Sum varige driftsmidler 2.546.000 5.998.000 6.308.000 6.747.000 7.115.000
Sum finansielle anleggsmidler 185.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.231.000 7.710.000 8.049.000 8.516.000 8.912.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 9.000 37.000 17.000 22.000
Andre fordringer 15.000 257.000 313.000 186.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.107.000 2.301.000 2.574.000 2.691.000 2.856.000
Sum omløpsmidler 18.137.000 2.566.000 2.925.000 2.895.000 2.931.000
Sum eiendeler 23.368.000 10.276.000 10.974.000 11.411.000 11.843.000
Sum opptjent egenkapital 14.132.000 3.497.000 3.366.000 3.120.000 2.875.000
Sum egenkapital 14.183.000 3.548.000 3.417.000 3.171.000 2.926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.895.000 1.279.000 1.413.000 1.567.000 1.848.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.895.000 5.741.000 6.321.000 6.921.000 7.648.000
Leverandørgjeld 30.000 59.000 36.000 164.000 127.000
Betalbar skatt 1.192.000 216.000 269.000 312.000 399.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 372.000 430.000 369.000 336.000
Utbytte -6.400.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 191.000 350.000 325.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 4.291.000 988.000 1.236.000 1.319.000 1.269.000
Sum gjeld og egenkapital 23.369.000 10.277.000 10.974.000 11.411.000 11.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.846.000 1.578.000 1.689.000 1.576.000 1.662.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.6 2.4 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 4.2 2.6 2.4 2.2 2.3
Soliditet 60.7 34.5 31.1 27.8 24.7
Resultatgrad 85.3 11.6 15.2 13.9 3
Rentedekningsgrad 420.3 3.7 3.7 3.5 14.4
Gjeldsgrad 0.6 1.9 2.2 2.6 3
Total kapitalrentabilitet 93.7 4.8 6.2 5.1 12.9
Signatur
23.08.2016
ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex