Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Og Hageservice AS
Juridisk navn:  Hus Og Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90070115
Postboks 18 Kornsilovegen 4 Fax:
7864 Overhalla 7863 Overhalla
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 989726269
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/7/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Grongstad Revisjon AS
Regnskapsfører: Brattberg Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.84%
Resultat  
  
8950%
Egenkapital  
  
10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.939.000 5.136.000 4.080.000 6.526.000 3.512.000
Resultat: 177.000 -2.000 -182.000 759.000 48.000
Egenkapital: 1.459.000 1.320.000 1.322.000 1.460.000 880.000
Regnskap for  Hus Og Hageservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.939.000 5.136.000 4.080.000 6.526.000 3.512.000
Driftskostnader -4.664.000 -5.036.000 -4.170.000 -5.678.000 -3.375.000
Driftsresultat 275.000 100.000 -90.000 849.000 137.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 4.000
Finanskostnader -98.000 -102.000 -96.000 -92.000 -93.000
Finans -98.000 -102.000 -92.000 -90.000 -89.000
Resultat før skatt 177.000 -2.000 -182.000 759.000 48.000
Skattekostnad -39.000 0 44.000 -179.000 -9.000
Årsresultat 138.000 -2.000 -138.000 580.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.878.000 3.938.000 3.718.000 3.140.000 3.049.000
Sum omløpsmidler 673.000 640.000 710.000 1.131.000 607.000
Sum eiendeler 4.551.000 4.578.000 4.428.000 4.271.000 3.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.209.000 1.210.000 1.349.000 768.000
Sum egenkapital 1.459.000 1.320.000 1.322.000 1.460.000 880.000
Sum langsiktig gjeld 1.531.000 1.861.000 1.881.000 1.640.000 1.768.000
Sum kortsiktig gjeld 1.562.000 1.397.000 1.225.000 1.170.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 4.552.000 4.579.000 4.428.000 4.271.000 3.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.827.000 5.025.000 3.914.000 6.382.000 3.389.000
Andre inntekter 112.000 111.000 166.000 144.000 123.000
Driftsinntekter 4.939.000 5.136.000 4.080.000 6.526.000 3.512.000
Varekostnad -1.620.000 -1.905.000 -1.287.000 -2.182.000 -1.015.000
Lønninger -2.001.000 -1.791.000 -1.826.000 -2.469.000 -1.573.000
Avskrivning -404.000 -357.000 -308.000 -237.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -639.000 -983.000 -749.000 -790.000 -592.000
Driftskostnader -4.664.000 -5.036.000 -4.170.000 -5.678.000 -3.375.000
Driftsresultat 275.000 100.000 -90.000 849.000 137.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 4.000
Finanskostnader -98.000 -102.000 -96.000 -92.000 -93.000
Finans -98.000 -102.000 -92.000 -90.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 -2.000 -138.000 580.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.183.000 1.928.000 1.899.000 1.936.000 1.973.000
Maskiner anlegg 1.411.000 1.703.000 1.635.000 803.000 655.000
Driftsløsøre 284.000 307.000 180.000 391.000 421.000
Sum varige driftsmidler 3.878.000 3.938.000 3.713.000 3.130.000 3.049.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 3.878.000 3.938.000 3.718.000 3.140.000 3.049.000
Varebeholdning 213.000 269.000 255.000 185.000 163.000
Kundefordringer 194.000 203.000 55.000 294.000 435.000
Andre fordringer 0 59.000 19.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 266.000 168.000 342.000 632.000 0
Sum omløpsmidler 673.000 640.000 710.000 1.131.000 607.000
Sum eiendeler 4.551.000 4.578.000 4.428.000 4.271.000 3.656.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.209.000 1.210.000 1.349.000 768.000
Sum egenkapital 1.459.000 1.320.000 1.322.000 1.460.000 880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 44.000 44.000 88.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.531.000 1.861.000 1.881.000 1.640.000 1.768.000
Leverandørgjeld 597.000 634.000 413.000 252.000 506.000
Betalbar skatt 0 0 152.000 0
Skyldig offentlige avgifter 416.000 302.000 371.000 513.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 461.000 440.000 253.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.562.000 1.397.000 1.225.000 1.170.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 4.552.000 4.579.000 4.428.000 4.271.000 3.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -889.000 -757.000 -515.000 -39.000 -402.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.6 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.8 0.4
Soliditet 32.1 28.8 29.9 34.2 24.1
Resultatgrad 5.6 1.9 -2.2 1 3.9
Rentedekningsgrad 2.8 1 -0.9 9.2 1.5
Gjeldsgrad 2.1 2.5 2.3 1.9 3.2
Total kapitalrentabilitet 6.0 2.2 -1.9 19.9 3.9
Signatur
25.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2016
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex