Hus & Hage Drammen AS
Juridisk navn:  Hus & Hage Drammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269030
Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Fax:
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 984143656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: 4Sight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.99%
Resultat  
  
-278.57%
Egenkapital  
  
-80.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.937.000 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000
Resultat: -225.000 126.000 134.000 84.000 -208.000
Egenkapital: 53.000 278.000 158.000 24.000 -60.000
Regnskap for  Hus & Hage Drammen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.937.000 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000
Driftskostnader -5.157.000 -5.546.000 -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000
Driftsresultat -220.000 128.000 143.000 87.000 -193.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -12.000 -3.000 -15.000
Finans -5.000 -2.000 -9.000 -2.000 -15.000
Resultat før skatt -225.000 126.000 134.000 84.000 -208.000
Skattekostnad -6.000 0 -21.000
Årsresultat -225.000 120.000 134.000 84.000 -229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.980.000 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 178.000 58.000 -76.000 -160.000
Sum egenkapital 53.000 278.000 158.000 24.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.928.000 1.552.000 1.025.000 1.495.000 1.558.000
Sum gjeld og egenkapital 1.981.000 1.830.000 1.539.000 1.519.000 1.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.987.000 5.624.000 5.332.000 4.750.000 5.029.000
Andre inntekter -50.000 50.000 0 -43.000
Driftsinntekter 4.937.000 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000
Varekostnad -3.193.000 -3.530.000 -3.469.000 -2.781.000 -3.161.000
Lønninger -1.173.000 -1.275.000 -1.041.000 -1.204.000 -1.186.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -791.000 -741.000 -679.000 -679.000 -831.000
Driftskostnader -5.157.000 -5.546.000 -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000
Driftsresultat -220.000 128.000 143.000 87.000 -193.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -12.000 -3.000 -15.000
Finans -5.000 -2.000 -9.000 -2.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -225.000 120.000 134.000 84.000 -229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Varebeholdning 1.754.000 1.654.000 1.422.000 1.401.000 1.378.000
Kundefordringer 6.000 93.000 4.000 0 14.000
Andre fordringer 16.000 18.000 46.000 23.000 28.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 204.000 65.000 68.000 95.000 78.000
Sum omløpsmidler 1.980.000 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 178.000 58.000 -76.000 -160.000
Sum egenkapital 53.000 278.000 158.000 24.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0
Leverandørgjeld 1.025.000 605.000 400.000 636.000 769.000
Betalbar skatt 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 234.000 274.000 302.000 294.000 192.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 668.000 667.000 322.000 566.000 597.000
Sum kortsiktig gjeld 1.928.000 1.552.000 1.025.000 1.495.000 1.558.000
Sum gjeld og egenkapital 1.981.000 1.830.000 1.539.000 1.519.000 1.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 279.000 515.000 25.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.5 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 2.7 15.2 10.3 1.6
Resultatgrad -4.5 2.3 2.7 1.8 -3.9
Rentedekningsgrad -36.7 32.0 11.9 2 -12.9
Gjeldsgrad 36.4 5.6 8.7 62.3
Total kapitalrentabilitet -11.1 7.1 9.5 5.8 -12.9
Signatur
30.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex