Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husdyrhold App As
Juridisk navn:  Husdyrhold App As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aniksdalsvegen 435 Aniksdalsvegen 435 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920465560
Aksjekapital: 122.500 NOK
Etableringsdato: 1/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Ryfylke As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
61.9%
Egenkapital  
  
-6.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 -21.000
Egenkapital: 121.000 129.000
Regnskap for  Husdyrhold App As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -8.000 -21.000
Driftsresultat -8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -8.000 -21.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -8.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 50.000
Sum omløpsmidler 14.000 79.000
Sum eiendeler 122.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 121.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -21.000
Driftskostnader -8.000 -21.000
Driftsresultat -8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -8.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 50.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 50.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 14.000 79.000
Sum omløpsmidler 14.000 79.000
Sum eiendeler 122.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 121.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 79.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -6.6 -16.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex