Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husegården As
Juridisk navn:  Husegården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Uelands Gate 59K Uelands Gate 59K Fax:
0460 Oslo 460 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915589227
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.16%
Resultat  
  
153.33%
Egenkapital  
  
6.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 266.000 233.000 224.000 265.000 138.000
Resultat: 8.000 -15.000 -24.000 35.000 -91.000
Egenkapital: -97.000 -104.000 -89.000 -66.000 -101.000
Regnskap for  Husegården As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 266.000 233.000 224.000 265.000 138.000
Driftskostnader -222.000 -207.000 -201.000 -187.000 -184.000
Driftsresultat 44.000 27.000 23.000 78.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -41.000 -46.000 -43.000 -45.000
Finans -36.000 -41.000 -46.000 -43.000 -45.000
Resultat før skatt 8.000 -15.000 -24.000 35.000 -91.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 8.000 -15.000 -24.000 35.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.300.000 2.347.000 2.394.000 2.443.000 2.584.000
Sum omløpsmidler 33.000 38.000 40.000 26.000 5.000
Sum eiendeler 2.333.000 2.385.000 2.434.000 2.469.000 2.589.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -134.000 -119.000 -96.000 -131.000
Sum egenkapital -97.000 -104.000 -89.000 -66.000 -101.000
Sum langsiktig gjeld 701.000 752.000 803.000 854.000 905.000
Sum kortsiktig gjeld 1.728.000 1.737.000 1.721.000 1.681.000 1.785.000
Sum gjeld og egenkapital 2.332.000 2.385.000 2.435.000 2.469.000 2.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 266.000 233.000 224.000 265.000 138.000
Driftsinntekter 266.000 233.000 224.000 265.000 138.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -47.000 -48.000 -49.000 -50.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -159.000 -152.000 -137.000 -131.000
Driftskostnader -222.000 -207.000 -201.000 -187.000 -184.000
Driftsresultat 44.000 27.000 23.000 78.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -41.000 -46.000 -43.000 -45.000
Finans -36.000 -41.000 -46.000 -43.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -15.000 -24.000 35.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.300.000 2.347.000 2.394.000 2.443.000 2.584.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.300.000 2.347.000 2.394.000 2.443.000 2.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.300.000 2.347.000 2.394.000 2.443.000 2.584.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 31.000 28.000 27.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 10.000 13.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 33.000 38.000 40.000 26.000 5.000
Sum eiendeler 2.333.000 2.385.000 2.434.000 2.469.000 2.589.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -134.000 -119.000 -96.000 -131.000
Sum egenkapital -97.000 -104.000 -89.000 -66.000 -101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 701.000 752.000 803.000 854.000 905.000
Leverandørgjeld 28.000 30.000 30.000 36.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.700.000 1.707.000 1.691.000 1.645.000 1.785.000
Sum kortsiktig gjeld 1.728.000 1.737.000 1.721.000 1.681.000 1.785.000
Sum gjeld og egenkapital 2.332.000 2.385.000 2.435.000 2.469.000 2.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.695.000 -1.699.000 -1.681.000 -1.655.000 -1.780.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -4.2 -4.4 -3.7 -2.7 -3.9
Resultatgrad 16.5 11.6 10.3 29.4 -33.3
Rentedekningsgrad 1.2 0.7 0.5 1.8
Gjeldsgrad -25.0 -23.9 -28.4 -38.4 -26.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.1 0.9 3.2 -1.8
Signatur
29.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex