Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husfliden Ålesund As
Juridisk navn:  Husfliden Ålesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70121668
Parkgata 1 Parkgata 1 Fax: 70122105
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 812859412
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/16/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Egh R As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.46%
Resultat  
  
-440.29%
Egenkapital  
  
-4.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.042.000 10.571.000 10.375.000 9.833.000 18.306.000
Resultat: -473.000 139.000 328.000 -515.000 7.460.000
Egenkapital: 8.867.000 9.246.000 9.102.000 8.801.000 9.146.000
Regnskap for  Husfliden Ålesund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.042.000 10.571.000 10.375.000 9.833.000 18.306.000
Driftskostnader -11.924.000 -10.487.000 -10.405.000 -10.395.000 -10.830.000
Driftsresultat -881.000 84.000 -30.000 -562.000 7.476.000
Finansinntekter 494.000 71.000 415.000 72.000 18.000
Finanskostnader -86.000 -16.000 -57.000 -25.000 -33.000
Finans 408.000 55.000 358.000 47.000 -15.000
Resultat før skatt -473.000 139.000 328.000 -515.000 7.460.000
Skattekostnad 125.000 5.000 3.000 170.000 -1.888.000
Årsresultat -348.000 144.000 331.000 -345.000 5.572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.567.000 7.725.000 8.139.000 7.011.000 7.338.000
Sum omløpsmidler 6.816.000 5.881.000 4.983.000 5.154.000 5.001.000
Sum eiendeler 12.383.000 13.606.000 13.122.000 12.165.000 12.339.000
Sum opptjent egenkapital 8.767.000 9.146.000 9.002.000 8.701.000 9.046.000
Sum egenkapital 8.867.000 9.246.000 9.102.000 8.801.000 9.146.000
Sum langsiktig gjeld 1.759.000 2.151.000 1.314.000 1.239.000 1.622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 2.210.000 2.706.000 2.124.000 1.569.000
Sum gjeld og egenkapital 12.382.000 13.607.000 13.122.000 12.164.000 12.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.031.000 10.559.000 10.365.000 9.812.000 9.935.000
Andre inntekter 11.000 12.000 10.000 21.000 8.371.000
Driftsinntekter 11.042.000 10.571.000 10.375.000 9.833.000 18.306.000
Varekostnad -4.898.000 -4.325.000 -4.281.000 -4.543.000 -4.723.000
Lønninger -5.029.000 -4.198.000 -4.335.000 -4.085.000 -4.106.000
Avskrivning -33.000 -34.000 -53.000 -52.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.964.000 -1.930.000 -1.736.000 -1.715.000 -1.960.000
Driftskostnader -11.924.000 -10.487.000 -10.405.000 -10.395.000 -10.830.000
Driftsresultat -881.000 84.000 -30.000 -562.000 7.476.000
Finansinntekter 494.000 71.000 415.000 72.000 18.000
Finanskostnader -86.000 -16.000 -57.000 -25.000 -33.000
Finans 408.000 55.000 358.000 47.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000 0 -30.000 0 -80.000
Årsresultat -348.000 144.000 331.000 -345.000 5.572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 34.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 74.000 82.000 135.000 149.000
Sum varige driftsmidler 78.000 74.000 82.000 135.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.455.000 7.618.000 8.057.000 6.876.000 7.188.000
Sum anleggsmidler 5.567.000 7.725.000 8.139.000 7.011.000 7.338.000
Varebeholdning 4.931.000 5.303.000 4.680.000 4.450.000 4.436.000
Kundefordringer 107.000 88.000 24.000 348.000 59.000
Andre fordringer 247.000 227.000 13.000 57.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.531.000 263.000 266.000 299.000 456.000
Sum omløpsmidler 6.816.000 5.881.000 4.983.000 5.154.000 5.001.000
Sum eiendeler 12.383.000 13.606.000 13.122.000 12.165.000 12.339.000
Sum opptjent egenkapital 8.767.000 9.146.000 9.002.000 8.701.000 9.046.000
Sum egenkapital 8.867.000 9.246.000 9.102.000 8.801.000 9.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 567.000 692.000 940.000 1.239.000 1.622.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.759.000 2.151.000 1.314.000 1.239.000 1.622.000
Leverandørgjeld 632.000 657.000 392.000 543.000 429.000
Betalbar skatt 0 243.000 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 481.000 491.000 509.000 460.000 407.000
Utbytte -30.000 0 -30.000 0 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 614.000 818.000 1.739.000 1.121.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 2.210.000 2.706.000 2.124.000 1.569.000
Sum gjeld og egenkapital 12.382.000 13.607.000 13.122.000 12.164.000 12.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.060.000 3.671.000 2.277.000 3.030.000 3.432.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.7 1.8 2.4 3.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.3 0.1 0.3 0.4
Soliditet 71.6 6 69.4 72.4 74.1
Resultatgrad 0.8 -0.3 -5.7 40.8
Rentedekningsgrad -10.2 5.3 -0.5 -22.5 227.1
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.1 1.1 2.9 60.7
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex